Startup Factory

Курс за ученици „Разработка на уеб приложения с JavaScript“

сеп. 14, 2017 | Блог

Сдружение в обществена полза Startup Factory и фирма Дианел ЕООД организират курс начално ниво „Разработка на уеб приложения с JavaScript“. Обучението ще се провежда в зала на фирма Дианел ООД в Русе на ул. “Цар Калоян” № 11a, ет. 2, а часовете ще бъдат в неделя от 13:30 до 16:00. Продължителността на курса е два месеца, а финалът ще бъде в началото на месец декември 2017 г.

Курсът ще запознае курсистите с основните технологии, инструменти и похвати за
разработка на уеб приложения с езика JavaScript и ще даде базови знания за
програмиране с него. Целта на обучението е да се усвоят умения за добавяне
на динамика и интерактивност в уеб сайтовете посредством скриптове.

Курсът е предназначен за ученици от 5 до 8 клас, които имат познания по езиците за
създаване на уеб сайтове HTML и CSS.

Необходими е участниците да разполагат и носят със себе си собствени преносими компютри, за да пишат своя код и да правят упражненията си в рамките на часовете на курса.

Първата среща е на 8 октомври 2017 г. от 13:30 в зала на Дианел ООД на ул. “Цар Калоян” № 11a, ет. 2. В рамките на първото събиране ще се проведе предварителна информационна сесия с родители и ученици, на която ще се представи методологията и програмата на курса, като ще се отговори на въпроси.

Ще бъдат предоставени всички необходими условия и материали за работа – включително добра интернет връзка и безплатни хостинг услуги.

След успешната организация на първите хакатони и безплатни курсове по програмиране в Русе, Startup Fasctory превръща в свой приоритет ранното развитие на дигитални и технически умения на ученици. Целта ни е да направим информационните технологии достъпни и атрактивни на деца и юноши, като им предоставим първоначалните насоки и ресурси. След това ще бъдем до тях и ще ги подкрепяме в усилията им да станат успешни млади хора с дигитални професии – дизайнери, програмисти, онлайн маркетинг експерти, мениджъри на проекти и всичко друго, което си изберат. Вече имаме първите успешни истории на завършили ученици, които започнаха работа в ИТ компании на начално ниво.

Записването за курса можете да направите от този линк. (- https://goo.gl/forms/TQkc6ovh1d1t51m02 )

За въпроси моля свържете се с нас – контактите ни са в долната част на тази страница. ( – линк към страницата с контакти)

Програма на курса:

1. Въведение в JavaScript.
2. Основни синтактични елементи на езика.
2.1. Структура на програма.
2.2. Типове данни. Променливи. Оператори и изрази.
2.3. Условни оператори.
2.4. Цикли.
2.5. Масиви.
2.6. Функции.
2.7. Символни низове.
2.8. Обекти.
3. Промяна и създаване на HTML елементи чрез JavaScript. Работа с DOM/Document
Object Model.
4. Промяна на CSS свойствата на елементите чрез JavaScript.
5. Обработка на изключения и грешки.
6. Обработка на събития.
7. Работа с дати и време. Tаймери в JavaScript.
8. Създаване на собствени динамични уеб сайтове.
За лектора
Сюзан Феимова e преподавател по информатика и информационни технологии в Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе. Тя е магистър по математика и информатика с дългогодишен преподавателски опит. Повече от 12 години води извънкласни занимания за допълнително обучение на ученици по информатика и информационни технологии. Занимава се с подготовката на млади таланти и подпомага развитието и реализирането на идеите им. Тя е ръководител и треньор на отбори по състезателно програмиране и информационни технологии и жури в множество конкурси. Научен ръководител е на много ученици, заели призови места на национални и международни състезания. Има над 15 години опит като лектор по различни дисциплини, включващи диапазон от основи на програмирането до по-напреднали или специализирани курсове по информатика и ИТ.
Носител е на множество регионални, национални и международни награди и отличия – Награда „Русе 2013“, Учител на годината по информатика за 2014 г., Награда за иновации от Община Русе за 2014 г., Международно отличие от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация за 2016 г. и др.
Aнгажира се активно с различни обучителни форми за ученици, тъй като вярва, че важна мисия на информационните технологии е не само да информират и забавляват, но и да дават добър пример и да формират ценности в обществото.

2018

2017

2016

2015

Последни публикации