Startup Factory

Летни курсове по програмиране в Startup Factory

юни 23, 2015 | Блог

След успеха на първият русенски хакатон Ruse Hack 2015 стана очевидно, че ИТ секторът има потенциала да се превърне в движеща сила за местната икономика. За да допринесе за постигането на тази визия Startup Factory стартира летни безплатни ИТ курсове в Русе, които ще се провеждат в споделеното работно пространство. Обученията ще бъдат насочени към постигане на следните цели:

– Да се повиши нивото на знания в областта на ИТ и да се насърчи споделянето сред хората в града;

– Да се подпомогне и стимулира допълнително формирането на ИТ общност в града;

– Курсистите да направят стъпка напред към своята успешна ИТ кариера.

Курсовете ще се провеждат след работно време, като ще има осигурени работни места и условия за обучение за всеки курсист – бюро, стол, ток и интернет. Необходимо е всеки от участниците в тренингите да използва собствен преносим компютър, но има възможност за ползване и на техника на Startup Factory.

Планират се две основни направления според най-търсените умения и популярни насоки за разработка:

1. Увод в уеб програмирането с PHP.

2. Разработка на мобилни приложения за Андроид за начинаещи.

Всеки курс започва с анкета за очакванията на курсистите и завършва с анкета за постигнатите резултати и оправдават ли те първоначалните очаквания.

 

 

Програма на направление “Увод в уеб програмирането с PHP”

Водещ: Вихрен Ганев, http://ganev.bg

Вихрен Ганев е ентусиазиран уеб програмист и дипломиран специалист по електронен бизнес. Вихрен е ментор на ученици от Русе и София и студенти от Софтуерния Университет. Голяма част от професионалния си опит натрупва в Komfo, а негово кунг-фу са скриптовите езици като PHP и JavaScript.

Продължителност: 13 практически обучения по 2 часа = общо 26 часа

Предварителни изисквания към курсистите: Да имат написан поне 1 ред собствен код на PHP и интерес за развитие в сферата на уеб програмирането

Критерий за завършване на курса: Разработка на собствен проект и неговото представяне.

Брой курсисти: Минимален брой 5 човека, Максимален брой 15 човека

Допълнителна информация: Ще се изисква допълнителна индивидуална работа вкъщи.

 

Първоначални дати и часове на провеждане:

06. юли (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Уводна среща, запознаване.

08. юли (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №1: Въведение в PHP. Разлики във версиите. Composer.

13. юли (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №2: Използване на оператори и структури.

15. юли (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №3: Обектно-ориентирано програмиране. Моят първи клас.

20. юли (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №4: Динамично генериране на уеб страници. Работа с AJAX.

22. юли (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №5: Базови шаблони за дизайн.

27. юли (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №6: Да направим уеб брояч на посещенията.

29. юли (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №7: Работа с MySQL бази от данни.

03. август (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №8: Що е то MVC? Да си направим блог.

05. август (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №9: Да имплементираме crawler на уеб страници.

10. август (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №10: Да имплементираме заедно някои базови алгоритми за търсене и сортиране.

12. август (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №11: Да разгледаме и изпробваме CodeIgniter – PHP MVC Framework.

17. август (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №12: Да разгледаме и изпробваме Laravel: PHP MVC Framework.

19. август (Сряда) 18:30 – 20:30 часа – Практическо обучение №13: Състезание: Чий код работи най-бързо? Получаване на тема за проект.

31. август (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Представяне на проекта пред публика.

Форма за регистрация за направление „Увод в уеб програмирането с PHP“ – ТУК

Краен срок за записване: 3 юли 2015 г.

 

Програма за направление “Разработка на мобилни приложения за Андроид за начинаещи”

Водещ: Радостина Христова

Радостина Христова е завършила Компютърни системи и технологии в ТУ Варна и Електронен бизнес в София. Започнала е да се занимава с Android случайно преди повече от 3 години и от тогава нейни любимци са Jelly Bean, KitKat и Lollipop.

Продължителност: 9 лекции с практически обучения по 2 часа = общо 18 часа

Предварителни изисквания към курсистите: Интерес към разработката на мобилни приложения и познания по програмиране с Java/C++.

Критерий за завършване на курса:: Курсът завършва с проект и неговото представяне.

Брой курсисти: Минимален брой 5 човека, Максимален брой 15 човека.

Допълнителна информация: Ще се изисква допълнителна индивидуална работа вкъщи.

 

Предварителни дати и часове на провеждане:

07. юли (Вторник) 18:30 – 20:30 часа – Уводна среща, запознаване.

09. юли (Четвъртък) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №1: Необходими инструменти за разработка на приложения за Андроид – среда за разработка, емулатор.

14. юли (Вторник) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №2: Hello World. Структура на проекта.

16. юли (Четвъртък) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №3: MVC. Компоненти на Андроид. Activity, Service, Intent.

21. юли (Вторник) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №4: Основни компоненти на UI – част 1. Layout – Relative, Linear, Table layout. XML.

23. юли (Четвъртък) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №5: Основни компоненти на UI – част 2. TextView, EditText, Button, ImageView.

04. август (Вторник) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №6: Полезни инструменти при разработката – Log & LogCat, Debug, Toast, Build & apk.

06. август (Четвъртък) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №7: Fragments.

11. август (Вторник) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №8: Списъци. ListView/RecyclerView. CardView. Адаптери.

13. август (Четвъртък) 18:30 – 20:30 часа – Лекция №9: Dialogs. ActionBar. Menus.

31. август (Понеделник) 18:30 – 20:30 часа – Представяне на проекта пред публика.

Форма за регистрация за направление „Разработка на мобилни приложения за Андроид за начинаещи“ – ТУК

Краен срок за записване: 3 юли 2015 г.

 

Участниците в курсовете ще бъдат селектирани на база на тяхната мотивация и предварителна подготовка, като при значителен брой на регистрираните участници Startup Factory ще проведе интервюта за определяне на включените в обученията.

2018

2017

2016

2015

Последни публикации