Startup Factory

Програмата “Румъния Стартъп Плюс” – 105 милиона за предприемачество и заетост

авг. 15, 2016 | Блог

Преди един месец Министерството на Европейските Фондове на Румъния публикува за публично обсъждане наръчникът към програмата “Румъния Стартъп Плюс” на стойност 105 милиона евро в рамките на Оперативна програма “Човешки капитал” 2014 – 2020 с основни цели стимулиране на предприемачеството и създаване на работни места.

Механизмът за финансиране е следният – при подписване на договор с администраторите на схемата бъдещите предприемачи получават финансиране на стойност максимум 24 000 евро, което представлява първият транш на субсидията. Вторият транш е на стойност максимум 16 000 евро и ще бъде предоставен ако предприемачът реализира брутни приходи еквивалентни на половината от стойността на първия транш.

По този начин Министерството на Европейските Фондове е разработило система за стимулиране на стартъпи, които реализират реални приходи от продажби на техните продукти и услуги. “Този механизъм на субсидиране на траншове представлява една крачка към по-интелигентно финансиране, което е съобразено с икономическите реалности. Подкрепата не е вече само един чисто количествен цифров индикатор, а се превръща в инструмент за стимулиране на предприемачите, които регистрират резултати на началната фаза на развитие на бизнеса си”, според държавният секретар в министерството Дан Барна.

Чрез финансирането на предприемачески проекти в рамките на Програмата “Румъния Стартъп Плюс”, Министерството на Европейските Фондове изпълнява следните цели:

– Създаване на над 2 000 нови работни места;
– Финансиране на над 1 500 нови предприемачи;
– Над 10 000 човека обучени в областта на бизнес умения и предприемачество;

Тази схема за стимулиране на предприемачеството в Румъния ще бъде реализирана от местните власти, търговските камари, достачиците на услуги за продължаващо професионално обучение, университетите и неправителствените организации, които могат да кандидатстват да бъдат координатори и междинни звена по схемата.

Кандидатстването с проекти стартира от 15 август 2016 г.
Повече информация (на румънски) тук.

2018

2017

2016

2015

Последни публикации