Startup Factory

Програма “Бърз Старт”

дек. 14, 2015 | Блог

Startup Factory обявява отворен прозорец до 20 декември 2015 г. за приемане на кандидати за участие в програмата “Бърз Старт” – насочена към ускорено развитие на стартъп продукти с потенциал за пазарна реализация и комерсиализация.

Целта на програмата е продължаване на работата по проекти, които са започнати в рамките на хакатоните Ruse Hack, но ще бъдат разгледани и други идеи, по които вече е стартирала работа и са представени от качествен екип. “Бърз Старт” е предизвикателство към участниците да се мобилизират и фокусират своите усилия към разработването на прототипи, които да бъдат представени на финала в края на месец февруари 2016 г. Интензивният двумесечен спринт за работа по проектите приключва на 20 февруари, а презентациите пред жури ще бъдат на 27 февруари.

Поне един човек от екипа трябва да има необходимите умения за развитието на продукта, с който се кандидатира за включване в програмата. Не е задължително да се кандидатства само с проекти в областта на софтуер и информационни технологии. Най-важните критерии за оценка са мотивацията и отдадеността на екипа, валидацията на идеята, качеството на продукта, бизнес потенциала, финалната презентация и постигнатия напредък на етапа на кандидатстване.

Startup Factory ще предостави подкрепа на участниците в програмата в рамките на двата месеца интензивна работа, която се изразява в:

– Менторски сесии и индивидуално консултиране относно технически въпроси, бизнес развитие, дизайн, маркетинг, правни въпроси и др.

– Безплатно използване на споделеното работно пространство за работа на екипите, както и материалната и техническа база на коуъркинга.

– Съдействие за намиране на партньори за работа в екип, прецизиране на идеите, промотиране на продуктите и получаване на обратна връзка от първите потребители и потенциални клиенти.

Екипът победител на финала на “Бърз Старт” в края на февруари 2016 г. ще получи финансово стимулиране от 2 000 лв. в рамките на 12 месеца и реално ангажиране на всички ресурси и екипа на Startup Factory за превръщане на прототипа в пазарен продукт. Това включва безплатно предоставяне на услуги, работа и консултиране на стойност над 10 000 лв. Условие за получаване на наградите е регистрация на ООД, в което Сдружението в обществена полза “Startup Factory” ще има дял не по-малък от 10%. Ако повече от един екип покаже високи резултати и убеди организаторите в потенциала на продукта и качествата на екипа ще бъдат разгледани и предложени стимули за второ място в конкурса.

Startup Factory си запазва правото да променя условията в хода на реализиране на програмата “Бърз Старт”.

Включете се в това предизвикателство само ако смятате, че ще можете да отделите значителна част от времето и ресурсите, с които разполагате.

Форма за кандидатстване: http://goo.gl/forms/PXYhuFZLMd

Краен срок: 20 декември 2015 г. до 23:59.

Ако имате въпроси, пишете на: info@startupfactory.bg.

2018

2017

2016

2015

Последни публикации