Startup Factory

Стартъп колокация

Какво е „Стартъп колокация“?

Стартъп колокацията на Стартъп Фактори представлява разполагане на собствен компютър / сървър в офиса на нашата организация.
Офисът на Стартъп Фактори се намира в гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ №10.

Параметри на услугата

  • Интернет скорост download/upload: 100/100 Mb/s
  • Градска/Международна свързаност: 100/100 Mb/s
  • Разполагане зад защитна стена
  • Възможност за пренасочване на портове (port forwarding)
  • Възможност за дистанционно стартиране на машината (remote wake-on-lan)
  • Възможност за администрация на място
  • Възможност Вие да работите 3 дни в споделеното работно място на Startup Factory

 

Месечна цена

Изчислява се като (CPU TDP + VGA TDP) * 0.20 лв.


Минимум 25лв.

 

Screenshots от speedtest.net за връзка към Русе и Франкфурт.

Screenshot from 2017-01-20 17-21-00 Screenshot from 2017-01-20 17-22-33