Startup Factory

Startup Factory организира курс „Програмиране с Node.js“

ян. 14, 2016 | Блог

Startup Factory организира курс „Програмиране с Node.js“.

 

Цел на курса: Да научи учащите как да създават свои собствени програми на Node.js и да използват ефективно особеностите на тази архитектура.

Начин на провеждане: Първите 4 занятия ще бъдат основно теоретични, за да бъдат запознати курсистите с основните и задължителни знания по Node.js.
През следващите 6 занятия ще бъде създаден практически Node.js проект съвместно от лектора и курсантите. Темата на проекта ще бъде допълнително уточнена по време на първите 4 заниятия.
След всяко занятие, курсистите ще получават домашно свързано с Javascript или Node.js.

Предварителни изисквания към курсистите:

 • Да имат минимален опит с програмирането
 • Да познават основните компоненти на някой програмен език (Javascript, Lua, Java, C#, C++, PHP и т.н.) като основни типове данни, цикли и условни конструкции

 

Обучението ще се проведе в офиса на Startup Factory в Роял Сити Център, на ул. Александровска 26, Ет. 4, Офис 9. Курсът ще се организират след работно време, като ще има осигурени работни места и условия за обучение за всеки курсист – бюро, стол, електричество, интернет и мултимедия.

Обучението е платено, като цената е 30 лв. за ученици, студенти и участници до 25 години, а за всички останали – 50 лв. Таксите се заплащат преди старта на курса на 11. февруари.

 

Лектор: Деян Тотев

Деян е завършил магистратура в Русенския Университет специалност “Компютърни системи и мрежи”. Сега е Junior Javascript програмист и работи активно с Node.js вече повече от една година. Основните усилия са му насочени към Node.js проекта ilearnsmarter.com, кода на който е публикуван в Github. През 2015 г. е активен участник в Хамбургското Node.js/Javascript общество, като е бил и лектор в два случая. Публикувал е в Github също NPM библиотеки, Chrome разширения и обучителни ресурси за Protractor.

 

Продължителност: 10 практически обучения по 2 часа = общо 20 часа

Критерий за завършване на курса: Разработка на собствен проект и неговото представяне

Брой курсисти: До 15 човека

 

Програма за провеждане на курса:

 1. Hello Node.js! – 11. февруари (Четвъртък) 18:30 – 20:45 часа
  • Какво е Node.js?
  • Кои са основните предимства на Node.js?
  • Къде се използва Node.js?
  • Каква е ролята на NPM?
  • Използване на ES6 синтакса днес
  • Каква е ползата от използването на Express.js?
 2. Импортиране и експортиране на методи – 15. февруари (Понеделник) 18:30 – 20:45 часа
  • Как да използваме NPM?
  • Как да публикуваме NPM модули?
  • Как да намираме модули?
 3. Полезни Node.js модули в употреба – 18. февруари (Четвъртък) 18:30 – 20:45 часа
  • Gulp
  • Mocha
  • ParallelShell
  • Protractor
  • Phantom.js
  • Sinon.js
  • Forever/PM2/Nodemon
  • Browserify
 4. Въведение в Express.js – 22. февруари (Понеделник) 18:30 – 20:45 часа
  • Архитектура
  • Употреба на middleware функции
  • Създаване на API с Express.js
 5. Практически Node.js проект – част 1 – 25. февруари (Четвъртък) 18:30 – 20:45 часа
  • Създаване на Github профил, където кода на проекта ще бъде публикуван.
  • Обсъждане на архитектурата на проекта
  • Програмиране на Gulp задачи, които да асистират при експортиране на кода.
  • Построяване на първата функционалност на проекта
 6. Практически Node.js проект – част 2 – 29. февруари (Понеделник) 18:30 – 20:45 часа
  • Unit тестване на първата функционалност с Sinon.js и Mocha
  • End-to-end тестване с Protractor
  • Създаване на конфигурация за автоматично unit и end-to-end тестване
  • Интеграция с Istanbul
 7. Практически Node.js проект – част 3 – 3. март (Четвъртък) 18:30 – 20:45 часа
  • Програмиране на основната функционалност на проекта
 8. Практически Node.js проект – част 4 – 7. март (Понеделник) 18:30 – 20:45 часа
  • Програмиране на основната функционалност на проекта
  • Създаване на frontend за проекта
  • Свързване на frontend с базата данни
 9. Практически Node.js проект – част 5 – 10. март (Четвъртък) 18:30 – 20:45 часа
  • Unit и end-to-end тестване на основната функционалност на проекта
 10. Практически Node.js проект – част 6 – 14. март (Понеделник) 18:30 – 20:45 часа
  • Интеграция с Travis
  • Рефакториране на кода
Преди старта на обучението, на 11. февруари, Startup Factory ще се свърже с всеки от одобрените за курса участници.

2018

2017

2016

2015

Последни публикации