Startup Factory

Ивайло Шолеков

апр. 17, 2016 |

Ивайло е предприемач в областта на уеб базираните приложения. Управлява няколко собствени такива и други за трети страни. След известни “неуспехи” в офлайн предприемачеството към момента е основно насочен към уеб.

Ивайло вярва във възхода на България като цяло и в частност откъм развитието на страната в технологично отношение. По тази причина и работи по уеб базирани приложения за специализирани обучения в областта на Информационните и комуникационни технологии. Друг съществен фактор определящ тази надежда, са проектите с които Стартъп Фактори спомага това да се случи. Ивайло харесва качествените инструменти и повече от добре свършената работа. Обича хората, които не употребяват изрази като не мога и това не може да стане(особено да работи с тях). Нещо повече от него може да намерите на sholekov.com

2017

2016

2015

Последни публикации