fbpx

В курса ще бъдат представени важни и по-напреднали технологии, инструменти и похвати за разработка на уеб приложения с езика JavaScript и ще се дадат допълнителни знания за програмиране снего. Целта на обучението е да се усвоят и усъвършенстват умения за създаване на динамика и интерактивност в уеб сайтовете посредством скриптове.

Курсът е предназначен за хора, които имат познания по езиците за създаване на уеб сайтове HTML и CSS и начални познания по JavaScript.

 

Лектор: Сюзан Феимова
Програма на курса:
1. Основни синтактични елементи на езика.
2.1.Масиви.
2.2. Функции.
2.3. Символни низове.
2.4. Обекти.
3. Промяна и създаване на HTML елементи чрез JavaScript. Работа с DOM/Document Object Model.
4. Промяна на CSS свойствата на елементите чрез JavaScript.
5. Обработка на изключения и грешки.
6. Обработка на събития.
7. Работа с дати и време. Tаймери в JavaScript.
8. Създаване на собствени динамични уеб сайтове.
Продължителност 4-6 седмици по 3.5 астрономически часа.