fbpx
Share

Startup Factory организира дискусия с проф. Орлоев на тема как
предприемачеството се превръща в движеща сила в постиндустриалното
общество на икономика базирана на знанието.

Сред предложените за обсъждане въпроси са:

  • Промяната в менталните парадигми, бизнес моделите и концепциите за
    управление на компаниите;
  • Как предприемачите проектират и моделират бъдещето в съответствие
    със своята визия;
  • Управление на интелектуалната собственост като ключова предпоставка
    за осигуряване на растеж.

Проф. Орлоев е гост  лектор на Русенския университет и неговите професионални
компетенции включват обучение по креативно-иновационно мислене, свързване на
образованието с развиване на предприемаческия дух, както и широкоспектърна
палитра на научната и изследжователската тематика.

Събитието е отворено за всички с интереси в областта на предприемачество,
гражданско общество, икономика и мениджмънт.

Дата16 май
Начален час10:30
МястоStartup Factory

 

Вижте презентацията на PDF