fbpx
Сподели и помогни на добрите примери и полезната информация да се разпространят:

Startup Factory организира практически семинар на тема „Работа с клиенти и работа в екип“. Обучението е интерактивно – презентира се на флипчарт или на бяла дъска с много малко включване на проектор. Основната част от семинара са казуси от реалността, които участниците разработват самостоятелно и след това като симулация изиграват пред останалите. Всеки получава обратна връзка от останалите и от водещия.

Лектор на събитието и водещ на семинара е Иван Пепелов – мениджър проекти и консултант на високо ниво работещ от над 10 години във Франкфурт, Германия. Можете да видите неговия профил и CV тук: https://www.linkedin.com/profile/view?id=9371189.

Основни теми от програмата:

  • Професионално поведение – основни комуникационни техники, начин на поведение и етикет.
  • Комуникационни умения – основни комуникационни умения, анализ на комуникацията, и събеседниците.
  • Презентационни умения – презентация, техники на правене и провеждане.
  • Етика и Доверие – изграждане на доверието, аспекти.

Семинарът е насочен към развиване на конкретни умения за емпатия, идентифициране на нуждите и желанията на потенциалните клиенти, успешно и убедително поведение в рамките на бизнес разговори, ясно формулиране на предложението за стойност, подготовка за успешни бизнес срещи и водене на разговора към предварително формулирани цели и резултати.

Таксата за участие е 12 лв. и се заплаща на място в офиса на Startup Factory преди започване на семинара. Местата са ограничени и предимство имат първите участници взели покана от страницата на събитието в Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/workshop-tickets-20370988174.