Министерство на икономиката и Русенски университет, със съдействието на StartUp Factory, имат удоволствието да Ви поканят на

„ГРАДСКА СРЕЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА СРЕДА“

Целта ни е да съберем представители на предприемаческата общност в Русе – публични институции, малки предприятия и стартъпи, среден и голям бизнес с интерес към отворените иновации, образователни институции и др. и заедно да обсъдим предизвикателствата, възможностите и силните страни на местната екосистема.

Кога: 20 март 2017 г., понеделник, 16:00 – 19:00 ч

Къде: Русенски университет, Втори корпус, Зала 2.203

За повече информация:

Иванина Томова, Министерство на икономиката ivanina.tomova@mi.government.bg

Емилиян Енев, Startup Factory, e-mail: info@startupfactory.bg