Startup Factory и интерактивен кариерен форум „Бизнесът в Действие“ организират:

Работилница Одит на Уебсайтове (Анализ на конкурентни сайтове и подобряване на текущи уеб проекти)

Събитието е безплатно за студенти след регистрация тук.
19 Април 2016, в залата на Русенски Университет „Ангел Кънчев“
Website audit включва две линии на работа:
  • а) анализ на конкурентите, преди да се направи нов продукт или услуга,
  • б) при съществуващи продукт и услуга, търсим начин как да ги подобрим
Събитието ще се води от Мартин Панайотов, Емилиян Енев и Алекс Кондов.
Ето и програмата на събитието:
  1. Първоначално събитието ще започне с кратка интродукция на водещите на работилницата
  2. Представяне на задачата и кратко отписание на ползите от прабене на одити.
  3. Извършване на демо одит на сайт от водещите на събитието и анализиране на резултатите.
  4. Разделяне на участниците на екипи и задаване на задачи на всеки екип.
  5. Работа по зададените задачи. Консултация с менторите. (приблизително време за работа 1.5 часа)
  6. Презентации на одитите от всеки един от екипите.
  7. Оценяване на одитите и презентациите.
Няколко отбора ще работят по одит на сайтове в различни сфери на дейност. С томбола на всеки отбор се дава по един сайт (или група от сайтове в определена сфера на дейност) за анализиране.
Гласуват другите отбори за да оценят този който представя, менторите и водещите ще се включат при оценяването при равни гласове.