fbpx

Членство в Startup Factory

Ако споделяте визията, целите и ценностите на Startup Factory имате възможност да кандидатствате за членство в организацията и да се включите в нейните дейности:

 • Формиране на индивидуални програми за обучения.
 • Използване на офис пространство за различни цели.
 • Стимулиране на ИТ сектора и общността в региона.
 • Промотиране чрез конференции, хакатони и събития.
 • Присъствие в банери, рекламни материали и уебсайт.
 • Възползване от международна партньорска мрежа.
 • Развиване на предприемаческа екосистема в региона.
 • Нетуоркинг между членове чрез тематични събития.
 • Таргетирано изпращане на оферти и запитвания.
 • Имиджов и PR ефект чрез асоцииране с утвърдена и

Популярна организация в ИТ сектора в региона:

 • Предоставяне на референции и сертификат за членство.
 • Подпомагане и участие в стартиращи бизнеси.

Подробно описание на стойността, която получавате:

 • Достъп до таланта на Startup Factory – участници в хакатони, курсове и други инициативи. Това са хората с добро представяне на организираните от Startup Factory събития и обучения, както по отношение на техническите умения, така и като лични качества.
 • Консултиране, идентифициране и индивидуални препоръки за хора, които са част мрежата и общността на Startup Factory – отговарящи на определен профил. Предварителни референции за хора с добро представяне на курсовете.
 • Участие в изработването и провеждането на програмата за курсове на Startup Factory. Предлагане на обучения, лектори, теми и селектиране на участници.
 • Промотиране чрез информационните и комуникационните канали на Startup Factory – социални мрежи, интернет страница, мейлинг, бюлетини и др.
 • Приоритетно позициониране в офиса и на събития на Startup Factory – включително чрез рекламни материали, брандирани предмети, банери, постери и др.
 • Използване на офиса и споделеното работно пространство за вътрешни презентации, срещи, обучения и събития.
 • Изпращане на таргетирани оферти до членовете и общността на Startup Factory, както и приоритетно получаване на запитвания и предложения от други организации до Startup Factory.
 • Безплатно използване на работно място в споделеното работно пространство след предварителна резервация.
 • Активно включване в предприемаческата екосистема и ИТ общността в Русе.
 • Възползване от цялата международна мрежа на Startup Factory – участие в изпълнение на дейности по проекти, рефериране пред партньори, идентифициране на потенциални клиенти, съдействие за излизане на нови пазари и др.
 • Възможност за подпомагане и участие в стартъпи с добри екипи и продукти със значителен потенциал за комерсиализация.

Размерът на членския внос за компании е 80 лв. на месец за юридически лица и 10 лв. на месец за физически лица.

 

Можете да получите допълнителна информация за предимствата и стойността от членството в Startup Factory, като ни пишете на email:info@startupfactory.bg

Запиши своя Стартъп