fbpx

Сдружение в обществена полза Startup Factory отправя покана към всички членове за участие в Общо Събрание на организацията, което ще се проведе на 17 ноември от 18:00 часа в офиса на Сдружението в град Русе, улица Цар Калоян 10, етаж 4. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния Съвет в съответствие с правомощията му посочени в Чл. 22, ал. 1 и ал. 2 на Сдружението.

Дневен ред и въпроси за обсъждане на Общото Събрание:
Вземане на решение за участие в други организации.
Идентифициране на нови източници за финансиране на Сдружението.
Оценка на приноса и участието на членовете на Сдружението в изпълнение на дейностите и постигане на целите на организацията.
Обсъждане на промени или допълнения към Устава на Сдружението.
Освобождаване на членове на Управителния Съвет, които са изразили такова желание или не изпълняват отговорностите си.
Изключване на членове на Сдружението.
Приемане на нови членове на Сдружението.
Приемане на доклад на Управителния Съвет за дейността на Сдружението.
Вземане на решения относно приоритетите в дейността на Сдружението през 2018 г.
Всички формални членове на организацията са поканени на участват.

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterest

Сподели с приятели