fbpx
Share

Блокчейн е нещо все още недостатъчно познато.

Тази технология тепърва пише своята история, но вече обещава революционни промени в редица сектори.

Но що е то блокчейн?

Блокчейн е децентрализиран начин за изпълнение на транзакции в мрежа от компютри (или възли). Всяко действие в мрежата се записва като транзакция в блокове, които се съхраняват едновременно във всички възли. 

Всеки блок (който може да е с всякакъв размер в зависимост от типа блокчейн) съдържа неотменима криптографска връзка към предишния блок. Следователно се образува верига.

Освен доказателство за интегритет на данни, съответният блок съдържа и печат за време (timestamp), т.е. кога информацията в конкретния блок е създадена и редактирана.

Опитвайки се да обяснят същността на тази технология на разбираем език, специалистите я сравняват с традиционната база данни в електронна таблица.

Но приликите са дотук.

При традиционната таблица с данни вие я попълвате и допълвате, и тя работи само на едно (на вашето) устройство.

Блокчейн, от своя страна, има силата да я разпространи и да направи така, че таблицата да работи на милиони компютри.

И използвайки най-съвременната криптография, след като веднъж бъде въведена информация в същата тази таблица, практически е невъзможно да я редактирате.

Или иначе казано, вероятността за манипулиране на данните е сведена до минимум.

Истината е, че дори да разбираме технологията блокчейн, все още не разбираме пълния ѝ потенциал.

И всъщност не подозираме до какви облекчения в ежедневието ни може да доведе. Ето само някои от тях:

   1. Сигурност

  Основното приложение на блокчейн е да създава децентрализиран и надежден начин за съхранение, проверка и криптиране на данни. Така всички сфери при които сигурността на данните е приоритет, ще почувстват силата на тази технология.

  Децентрализираното съхранение на данни в облака елиминира много от проблемите, свързани с изтичане и злоупотреба с данни. (Много държавни институции и частни компанни не се справят през последните няколко години със сигурното съхранение на чувствителна лична информация.)

  Все по-усъвършенстващата се криптография, базирана на блокчейн, може да създаде практически непробиваемо криптиране на данни. 

  2. (Не)Движими имоти

  Покупко-продажбата на движимо или недвижимо имущество е съпътствано с богат набор от документация, която всяка от страните трябва да осигури, попълни, подпише.

  Блокчейн системите могат да се използват не само за опростяването на процеса, но и за повишаване на неговата сигурност. Освен това могат да бъдат проектирани интелигентни договори, чието реализиране ще се задейства само при наличието на изпълнени конкретни и задължителни към сделката условия.

  3. Наеми / споделени пътувани

  Блокчейн може да създаде истински peer-to-peer мрежи за отдаване под наем и споделяне на стоки и услуги, които биха елиминирали нуждата от компания-посредник. Респективно биха снижили и разходите.

  И реално няма причина тези системи да не могат да се разширяват до отдаване под наем и заемане на почти всичко – от книги до инструменти, мебели, и т.н.

  4. Благотворителност

  Неизменното притеснение на хората, отдали се на благотворителност, е дали парите им наистина ще стигнат до целевите получатели. Благотворителните организации могат да изградят доверие на базата на интелигентни договори и онлайн системи за управление на репутацията, които ще спомогнат за това, дарителите да са наясно, че дарената от тях сума достига хората и местата, които биха искали да подпомогнат.

  Световната хранителна програма на ООН например внедрява система, базирана на блокчейн, която позволява на бежанците да получават храна след сканиране на ириса, вместо да разчитат на пари в брой, кредити или ваучери, всички от които могат да бъдат или откраднати, или дори фалшифицирани. 

  5. Образование

  Онлайн обученията навлязоха все повече не само в нашето ежедневие, но и в това на децата ни.

  Така нараства и необходимостта от независим контрол и проверка върху контролните, домашните работи и образователните дневници на учениците.

  Система, базирана на блокчейн, ще предоставя възможност на всички заинтересовани страни до сигурни записи (резултати и оценки).

  Всъщност това може да помогне и на училища, университети и други образователни институции от различни държави (дори континенти) да си сътрудничат и взаимодействат по най-добрия начин.

  Не е необходимо да се чака издаване на диплома за завършена гимназия, за да се кандидатства, например, във висше учебно заведение.

  Всичко ще е сигурно съхранено и прозрачно като информация в образователното досие на съответния ученик.

  6. Банкиране

  Преди седмици излезе информация, че печалбата на банковата система в България за първите седем месеца на 2021 година е с ръст от 35% на годишна база!

  Голяма част от това се дължи на нетния доход от банкови такси.

  Блокчейн би позволил не само по-евтин, но и по-бърз и сигурен начин за прехвърляне на пари чрез децентрализацията.

  Освен това няма опасност от срив на системата или злоупотреби, тъй като няма да съществува понятие като „централен трезор“. Това означава, че всеки ще разполага със свой личен трезор, до който никой друг няма да има достъп.

  7. Здравеопазване

  Вече споделихме за огромните ползи, които блокчейн може да привнесе в здравеопазването на всяка една страна. Най-голямото предимство обаче остава повишеното качество на здравеопазването спрямо отделния пациент.

  Всички медици и здравни заведения ще имат незабавен достъп до вашето пациентско досие в случай на нужда от животоспасяваща информация.

  Данните не е възможно да бъдат изтривани и манипулирани, а само използвани и допълвани, което означава пълна проследяемост кой, кога и какво е нанесъл.

  Отговорността ще е ясна.

  Здравните дигитални досиета ще следват човека от раждането до смъртта, независимо колко пъти е сменял личния си лекар, местоживеенето или здравният си статус. 

  8. Политика

  Парламентарните и президентски избори в страната по традиция са съпътствани от множество сигнали и акции за продаване и купуване на гласове.

  Едно от най-сериозните противоборства на незаконната търговия се крие в дигитализацията на този иначе демократичен процес.

  Системи за гласуване, защитени с блокчейн ще увеличат прозрачността и сигурността при електронно дистанционно гласуване. А от регистрацията на избирателите до проверката на самоличността на гласоподавателя, системата ще осигурява безкомпромисна защита на личните данни и тайната на вота.

  Не трябва да се пренебрегва и скоростта, с която ще се обработват по този начин гласовете, както и достъпността и възможността всеки български гражданин по света да упражни правото си на глас по сигурен начин.

  9. Държавна администрация

  Освен при системите за гласуване, блокчейн технологиите могат да се използват за намаляване на бюрокрацията и премахване на корупцията в държавните структури.

  Обезщетенията за безработица или социални помощи могат да бъдат проверявани и разпределяни незабавно, като се елиминират не само забавянето и измамите, но и разхищението.

  Интелигентните договори от друга страна ще гарантират, че държавните средства ще се освобождават само когато са изпълнени определени условия, а сигурността, ефективността и прозрачността на правителствените органи ще бъдат увеличени многократно.

  10. Право

  Съхраняването и извличането на документи, както и проверката на техния произход и автентичност, са сред неотменните функции на всяка правна система. С блокчейн технологията въпроси като законността на завещание или друг правен документ ще бъдат елиминирани чрез надеждното съхраняване и проверка на документи.

  Актуалният въпрос по отношение на наследяването на „цифровите активи“ на починал, също ще бъде решен по сигурен и ясен за закона начин.

  Навлизането на блокчейн дори само в тези няколко сектора, би могло да окаже огромно и положително влияние върху всеки един гражданин.

  А всъщност технологията може да се използва за всичко, което изисква данните да бъдат записани по сигурен начин и да са с гарантирана прозрачност и проследяемост.

  Важно е и да се подчертае, че тя със сигурност не е панацея за всеки проблем, но безспорно може да реши множество от наболелите такива в обществото ни – корупция, бюрокрация, проблеми със здравеопазването.

  А ние искаме да ги решим, нали?

  Автор на публикацията: Ана Тодорова

  Не пропускай полезни новини и публикации на тема децентрализирани технологии.

  АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

  и веднага ще получиш свободна за сваляне електронна книжка на тема БЛОКЧЕЙН.

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.