fbpx
Share

Последните месеци рязко привлякоха вниманието върху здравния сектор.

При това не само в България, а и навсякъде по света.

На бял свят излязоха редица проблеми, а най-наболелият е свързан с невъзможността да се спре издаването и разпространението на фалшиви сертификати за поставена ваксина срещу COVID-19.

Една от основните причини за ширещите се корупционни практики е, че здравните системи не желаят да се измъкнат от аналоговата ера и съхранението на данни продължава да се осъществява в централизирани бази данни (в най-добрия случай на дигитален носител, но не рядко и на хартиен такъв).

Без никаква обвързаност помежду им.

Не е от вчера идеята, че блокчейн и децентрализираните технологии могат да облекчат административния натиск върху здравните работници. И да им позволят да се съсредоточат върху това, което са приели за своя основна житейска мисия: здравето и благосъстоянието на пациентите.

Пациентските досиета често са непълни и/или са достояние само на личните лекари на гражданите.

При неочаквано влошаване на здравето и спешен прием в здравно заведение, наличието на тази информация може да е от животоспасяващо значение.

Но ако медицинският екип няма достъп до нея?

Ако личният лекар не е на разположение?

Ако предвид потенциалното му тежко физическо състояние не може да се разчита на надеждна информация от пациента по отношение на собствения му здравен статус?

Ако вие сте лекар в подобна ситуация и разполагате със секунди, за да вземете решение… какво бихте предприели?

Ако сте пациент, на когото не може да се постави точна диагноза и се лекува чрез стандартни практики… които в действителност биха могли да ви навредят?

Здраве и иновации

Нужни ли са подобно затъмнение, несигурност и страх именно в сектора, призван да се грижи за здравето и живота ни?

Специалисти споделят, че дори да има някакъв напредък по отношение на дигитализацията на тези важни данни, то този напредък е незначителен.

Въвеждат се електронни досиета, но тяхната изчерпателност и съвместимост са под съмнение. Същевременно информацията лесно може да бъде компрометирана, подменена, изтрита.

Имаме сходен пример, макар от друг сектор в България, когато беше осъществен неоторизиран достъп до чувствителни данни на милиони физически и юридически лица.

Виновни, естествено, няма, а реалните щети – едва ли ще ни станат известни някога.

Приложението на блокчейн технологията в сектор здравеопазване адресира и предлага решение на тези проблеми

Най-малкото сигурността ще е на много по-високо ниво, отколкото при хартиените класьори и досиета. А управлението на достъпа до данните става на базата на дигитални идентичности на потребителите. Само оторизирани лица могат да четат чувствителната медицинска информация, като взаимодействието с данните оставя одитна следа.

Случаите, в които би могла да се използва, са неизброимо много, а фиг. 1 представя най-ключовите области от системата на здравеопазването:

Инфографика здравеопазване

Фиг.1 Области на използване на блокчейн в борбата с пандемията COVID-19, включително и ползите от неговото приложение (Инфографика: Startup Factory; Източник: Marbouh D, Abbasi T, Maasmi F, Omar IA, Debe MS, Salah K, Jayaraman R, Ellahham S. Blockchain for COVID-19: Review, Opportunities, and a Trusted Tracking System. Arab J Sci Eng. 2020 Oct 12:1-17. doi: 10.1007/s13369-020-04950-4. Epub ahead of print. PMID: 33072472; PMCID: PMC7549424.)

Kayode Babarinde от Africa Blockchain Institute предлага, например, да се оползотвори желанието на младото население на Африка да използва технологиите, изграждащи четвъртата индустриална революция (сред които е и блокчейн), като ги внедри в управлението на системите за обществено здраве.

Babarinde посочва още, че въпреки че Африка регистрира по-малко инфекции и нива на смъртност, фалшифицирането на актуалните ковид-сертификати се превръща в съществен проблем.

А като причина за ниския процент на заразени се посочва не само демографията на континента (средна възраст 19-20 години!), а и невъзможността за надеждно проследяване на огнищата на зараза. Това води до незадоволително отчитане на реалния брой инфектирани с коронавирус.

Децентрализирана система на блокчейн може да поправи този пропуск, като спомогне за агрегирането на множеството данни, по-бързото идентифициране на заболелите и повишаване процента на ваксинираните, сигурна и ефективна проверка на автентичността на сертификатите за ваксини.

И така да се ограничи разпространението на фалшиви такива.

WEForum посочва, че по-малко от 2% от населението в Африка е ваксинирано при средно 12% за света.

Kayode Babarinde е на мнение, че фаталните случаи в Индия, настъпили поради липса на респираторни апарати и ваксини, могат да бъдат намалени с по-добър обмен на здравна информация и управление на веригата на доставки, базирани на децентрализираните технологии.

За пример тя дава Естония, чиито медицинска информация и транзакции се предават сигурно чрез блокчейн вече почти 10 години.

Според Информационния център за електронна Естония пациентите и лекарите, да не говорим за болниците и правителството, се възползват от удобния достъп и спестявания, които електронните услуги предоставят.

Анализаторите твърдят, че тъй като повечето здравни данни и предписания в страната са изградени върху блокчейн и се споделят бързо между заинтересованите страни, Естония е била с многократно по-добре подготвена здравна система в началото на пандемията от която и да е друга държава.

По данни на властите всички сметки в здравеопазването на Естония се обработват по електронен път, а 99% от рецептите са в цифров формат.

Най-доброто от цифровизацията в здравеопазването на Естония представлява т.нар „електронна линейка“.

e-Ambulance е приложение за бърза реакция, което може да открие и идентифицира местоположението на пациента чрез телефонно обаждане за бърза помощ в рамките на 30 секунди и незабавно да изпрати медицински екип до необходимата точка. 

В спешна ситуация лекарите могат да използват идентификационния код на пациента, за да получат навреме критична информация, като кръвна група, алергии, скорошни лечения, продължаващи лекарства или бременност.

Друг пример е MyhealthMydata-финансираното през 2016 г. от Европейския съюз мултинационално сътрудничество с компании за поверителност и водещи изследователски университети за изграждане на блокчейн система, която да обобщава и споделя биомедицинска информация между здравните организации на отделните пациенти в целия ЕС.

Това би предложило на пациентите защитени здравни акаунти и данни, в съчетание с надежден и оторозирин достъп от компютри и други устройства.

Ръководейки се от същите принципи Швеция въвежда CareChain – изградена върху блокчейн платформа, съхраняваща данни.

Приложението е описано като „инфраструктура, която едновременно е собственост и се контролира от никого и от всички“.

С определено ниво на достъп и права, компании и отделни граждани могат да използват системата за запис и съхраняване на здравна информация от различни източници.

Сред най-полезните функции на платформата е, че данните биха могли да бъдат достъпни за определени специалисти, които да ги анализират и да предлагат на пациентите съвети, идеи и продукти за подобряване на тяхното здраве.

Подобни нововъведения винаги са съпътствани с въпроса защо блокчейн?

Отговорът е кратък.

Защото към момента никоя друга технология не позволяла подобна пълна интеграция от функционалности и най-вече толкова високо ниво на сигурност, прозрачност и проследяемост в реално време.

В заключение

Може да се каже, че блокчейн технологията би позволила на медицинските специалисти да имат достъп до богат набор данни, съхранявани в цифровите досиета на пациентите.

А нека не забравяме, че в 21 век навременната, сигурна и коректна информация е жизненоважен ресурс. Особено в системата на здравеопазването.

Автор на статията: Ана Тодорова

  Startup Factory работи за промотирането на блокчейн и приложението на децентрализираните технологии още от 2016г. Смятаме, че бъдещето е на децентрализирания интернет, където потребителят е в центъра, контролира данните си, печели от своето съдържание и има собствена дигитална суверенна идентичност, с която влиза в различни платформи.

  Интересуваш ли се да научиш повече?

  Искаш ли да получиш достъп до лесни за използване безплатни инструменти и образователни ресурси за бъдещето на децентрализирания интернет?

  Свържи се с нас още сега: ✉️ info@startupfactory.bg 📞 0888 79 66 73 

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

  Препоръчано по темата блокчейн:

  Блокчейн иновации в ерата на дигиталните регулации

  Блокчейн иновации в ерата на дигиталните регулации

  Емилиян Енев - председател на Сдружение Startup Factory, бе поканен да вземе участие в панелната дискусия Блокчейн иновации в ерата на дигиталните регулации на Финансовия форум: Инвестиции, технологии, иновации, организиран от Капитал на 26 март 2024г. в Гранд Хотел...

  повече информация
  Каква е прогнозата за блокчейн професионалистите за 2023?

  Каква е прогнозата за блокчейн професионалистите за 2023?

  В днешния бързо развиващ се технологичен свят значението на блокчейн технологията продължава да расте. Пред 2023 г. търсенето на професионалисти, притежаващи умения в областта на блокчейн, ще достигне нови висоти. Тази статия разглежда прогнозите и тенденциите до края...

  повече информация
  Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

  Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

  Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа "peer-to-peer", които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого - дори от правителства или корпорации. Същевременно...

  повече информация

  Не пропускай информация за нашите събития и обучения.

  АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

  и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН