fbpx
Share

Социалното предприемачество е привлекателен бизнес модел за тези, които желаят да променят света, като същевременно осигуряват решения на социални проблеми.

Това е тип предприемачество, което се характеризира със съчетание от комерсиална дейност и социална мисия.

Ето някои от основните характеристики на социалните предприемачи:

1. Водени от социална мисия

Социалните предприемачи се отличават с това, че основната им мотивация е да решават социални проблеми. Те създават и управляват своите предприятия с цел да подобрят обществото, като насочват своите усилия към решаването на проблеми като бедност, бездомност, образование или екологични заплахи.

Когато казваме, че социалните предприемачи са водени от социална мисия, имаме предвид, че тяхната основна цел и мотивация за създаване и управление на предприятията и организациите им е да решават социални проблеми и да предоставят ползи за обществото.

Това означава, че те не просто се стремят към финансов успех или печалба, а също така и към постигането на положителна трансформация. Те се ангажират с решаването на социални проблеми, които въздействат върху голяма част от обществото и/или създават неравенства.

Водените от социална мисия социални предприемачи обикновено се ангажират със създаването на устойчиви и иновативни решения за социални проблеми.

Те често работят в тясно сътрудничество с общностни групи, неправителствени организации, правителствени институции и други заинтересовани страни, за да разберат по-добре нуждите на обществото и да разработят ефективни стратегии за реализиране на своите социални цели.

В крайна сметка, това, което прави социалните предприемачи уникални, е тяхната ангажираност със социалната мисия и настоящото импактно влияние върху обществото, което прави техния бизнес модел значим и важен за развитието на социалната структура.

Социално предприемачество

2. Реинвестиране на печалба

Когато социалните предприемачи реинвестират печалбата, те съзнателно използват част или цялата си печалба за подпомагане на своите социални цели и за постигане на по-широко социално въздействие.

Този подход е ключов елемент от бизнес модела на социалните предприемачи, който ги различава от традиционните предприемачи или корпорациите, които се фокусират предимно върху максимизирането на печалбата за акционерите.

Вместо да изплащат дивиденти на акционерите или да ги използват за лични или корпоративни цели, социалните предприемачи използват печалбата, за да подкрепят своите социални цели и мисия. Това може да включва финансиране на програми и проекти, разширяване на обхвата на дейност или инвестиции в иновативни решения за социални проблеми.

Реинвестирането на печалбата може да подпомогне устойчивостта на социалните предприятия и да гарантира техния дългосрочен успех. Това позволява на предприятията да продължат да функционират и да предоставят социални ползи за обществото в продължение на дълъг период от време, вместо да се фокусират единствено върху краткосрочни печалби.

Същевременно, когато реинвестират печалбата си в своите социални цели, социалните предприемачи демонстрират своя ангажимент към социалната мисия и ценностите, които ги вдъхновяват. Това може да повиши доверието на заинтересованите страни, включително инвеститорите, клиентите и общността, които виждат, че предприятието е ангажирано с реални промени и социална отговорност.

Реинвестирането на печалбата е важен елемент от устойчивия бизнес модел на социалните предприемачи, който им позволява да постигат своята социална мисия и да продължават да служат на обществото в дългосрочен план.

3. Независимост

Социалните предприемачи са свободни да преследват своите социални цели и мисии по свой собствен начин. Това им осигурява гъвкавост и автономност в определянето на своите стратегии, действия и приоритети.

Социалните предприемачи имат свобода да вземат решения, които считат за най-подходящи за постигане на своите социални цели, разбира се, в съответствие със законодателството на съответната страна, в която развиват своята социална дейност. Но те не са в такава степен ограничени от бюрократични процедури или стандарти, забавящи или ограничаващи дейността им, както например традиционните предприемачески структури.

Именно поради факта, че не са ангажирани със задълженията и структурите на традиционните институции, социалните предприемачи имат възможност да разработват и прилагат иновативни подходи към решаването на социални проблеми.

За социалните предприемачи независимостта често означава, че те могат да се фокусират изцяло върху своите социални мисии и цели, без да са принудени да се отклоняват от тях в резултат на вътрешен или външен политически или икономически натиск. Независимостта, също така им позволява, да избират финансови модели, които отговарят на техните цели и стойности.

Те могат да привличат инвестиции от различни източници, като фондации, частни инвеститори или социални фондове, и да избират модели на приходи, които са съвместими с техните социални цели.

Социалните предприемачи имат свобода, също така, да прилагат етични стандарти и ценности във всички аспекти на своята дейност, като по този начин гарантират, че техните действия са в съответствие с техните социални цели и мисии.

Най-общо казано, независимостта на социалните предприемачи им позволява да бъдат по-гъвкави, иновативни и ангажирани в реализирането на свояте социална мисия.

ИСКАШ ЛИ И ТИ ДА РАЗВИЕШ ДИГИТАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ?

УЧИ КОГАТО И КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕШ. ВИЖ АКТУАЛНИТЕ НИ ВИДЕО КУРСОВЕ:

Уебинар сигурност

Публикацията е подготвена от Ана Тодорова от екипа на сдружение Startup Factory.

Ана Тодорова развива дигиталния маркетинг на организацията. Тя поддържа интернет страницата на Startup Factory, както и платформата с видео курсове, чийто създател е. Пише съдържание по разнообразни теми като децентрализирани технологии, зелена и кръгова икономика, емоционална интелигентност, лидерство и други.

Още от интервютата и публикациите на Ани, четете тук.

Подобни статии

Обучения по Дигитални умения по програма „DigComp 2.1“

Обучения по Дигитални умения по програма „DigComp 2.1“

Възползвайте се от най-актуалната възможност по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. на Агенцията по заетостта. Придобийте дигитални умения на базово ниво в съответствие с Европейската рамка – нива 1-2 от DigComp 2.1.

Сдружение StartUp Factory

Startup Factory e организация с идеална цел, която работи за развитието на дигиталните умения и за подобряване на предприемаческата среда в Русе и страната. Екипът организира обучения и тематични събития по ПРОГРАМИРАНЕДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Помага на стартиращи компании и неправителствени организации за развитие на тяхното онлайн присъствие с менторство и достъп до ресурси и материали.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.