fbpx
Share

Имате идея и искате да я превърнете в устойчив бизнес? Участвайте в онлайн обучителна програма по предприемачество, организирана от БТПП и Startup Factory. Обучението ще се проведе от 1-ви до 4-ти август. Участието е безплатно, но след извършване на предварителна регистрация. Всеки регистриран участник ще получи на своя имейл линк с покана за включване.

С огромен успех приключи онлайн обучението за млади предприемачи.

Какво ще науча?

Ще научите как да:

  • развиете концепция за дигитален продукт или онлайн проект;
  • валидирате идеята на ранен етап
  • направите първите стъпки за позициониране на продукта на пазара;
  • разработите маркетингова стратегия;
  • управлявате отношенията в екипа;
  • структурирате компанията, като същевременно спазвате всички законови изисквания за развитие на бизнеса и защитите интелектуалната собственост.

Кой ще ни обучава?

Лектори от Сдружение Startup Factory, които имат дългогодишен опит в провеждането на курсове по предприемачество и доказана експертиза.

Основен лектор: Емилиян Енев – председател на организацията, неин инициатор и основна движеща фигура. Той е сред основателите на Българската Стартъп Асоциация (BESCO) и носител на множество награди. Управляващ съдружник във високотехнологичната компания Recheck.

ПРОГРАМА

01-ви август – Дизайн

Дизайн мисленето e методология, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукт или услуга. Лекцията ще обхване отделните Design Thinking фази – проучване, генериране на идеи, прототипиране и валидиране.

02-ри август – Предприемачество 

Основни стъпки за оформяне на пълноценна стратегия за стартиращ бизнес. Формулиране на концепция за дигитален продукт или онлайн проект. Специално внимание ще се обърне на процеса на валидиране на идеята. Ще се обсъдят и начините за ранно получаване на обратна връзка от пазара и първите потенциални клиенти.

03- ти август – Управление на проектния жизнен цикъл 

Участниците ще могат да започнат да работят по своя стратегия за дигитален проект. Ще бъде формирана реалистична представа за стартирането на бизнес. Предприемачеството ката постоянно откривателство, провеждане на експерименти, идентифициране на нужди и възможности и адаптиране към динамична бизнес среда. Но съществуват конкретни правила на играта и методология, които увеличават шансовете за успех.

04-ти август –  Управление на интелектуалната собственост

Правни и регулаторни аспекти на развитието на бизнеса.

Какво още? 

Всеки участник ще работи върху реална идея, като след обучението ще може да кандидатства в състезание за иновативно предприемачесто.

Каква е наградата?

1. Тримата най-високо оценени предприемачи ще могат да представят идеите си пред потенциални инвеститори от Литва, Турция и България;

2. Тримата победители ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план

Кой може да се включи в обучителната програма по предприемачество? 

Този мастър клас е подходящ за всички, които имат идеи за бизнес начинания. Също и за тези, които вече работят по свой продукт, но търсят насоки за по-добро представяне в онлайн средата. Темите са подходящи и за ученици в последните класове на гимназията. Приложими са и за студенти и работещи без ограничение на възрастта.

Информацията ще бъде полезна в ежедневната работа и на служители, които нямат амбиция да стартират бизнес. Но биха желали да обогатят познанията си с най-новите тенденции в дигиталния свят.

Управлението на проекти ще бъде поставено на здравите основи на пазарни принципи и като стремеж за създаване на стойност. Участниците ще получат достъп до ефективни инструменти и техники. Те ще ги предпазят от често срещани грешки и ще увеличат шансовете за успех на техните начинания.

Какви резултати да очаквам?

Сред очакваните резултати е преодоляване на една от основните слабости на стартиращите предприемачи. А именно, пълният фокус и емоционална привързаност към собствения продукт, без да се дава сметка за реалните проблеми и нужди на клиентите.

Участието в обучителната програма по предприемачество е безплатно, но след извършване на предварителна регистрация. На регистрирания имейл, всеки участник ще получи линк за връзка чрез платформата zoom.

Кои са организаторите?

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите.

Startup Factory e сдружение в обществена полза. Работи активно вече шеста година за развитие на предприемаческата екосистема и новите информационни технологии.

Обучителната програма по предприемачество се реализира в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“. Същият е финансиран по Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС. Водеща организация е Търговската палата в Трабзон (Турция) в партньорство с БТПП и Търговската палата в Каунас (Литва).

С огромен успех приключи онлайн обучението за млади предприемачи.