fbpx

Условия за ползване на интернет страницата на 

Сдружение Стартъп Фектъри

Настоящите правила уреждат взаимоотношенията на Сдружение Стартъп Фектъри във връзка с използване на интернет страницата на организацията www.startupfactory.bg от всяко лице, което пребивава на нея (за краткост и удобство по-долу наричано Потребител).

С всяко ползване на услугите на интернет страницата на Сдружение Стартъп Фектъри, Потребителят декларира, че е запознат с Условията за ползване на сайта на организацията, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. За ползването на  интернет страницата не е необходима предварителна регистрация, освен в случаите, когато се използват вмъкнати форми за регистрация в събитие или друга услуга.

 

Обща информация

 

Условията за ползване на интернет страницата са приложими за данни, събрани онлайн при ползване на сайта на Сдружение Стартъп Фектъри. Те не се прилагат по отношение на информация, предоставена от Потребителя по друг начин или публикувана от него на страници, поддържани от други фирми или организации, към които интернет страницата на Сдружението препраща.

Информацията, която се получава за Потребителите на сайта на Сдружение Стартъп Фектъри, представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на Потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата, както и за да се подобри навигирането от Потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и поведението на Потребителя на сайта на организацията), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

При влизане в интернет страницата на Сдружение Стартъп Фектъри, доставчикът на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Потребителя IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за Сдружение Стартъп Фектъри тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).

При влизане и навигиране из интернет страницата на Сдружение Стартъп Фектъри, Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположението на Потребителя и друга техническа информация за действията му в интернет страницата. Събираните от Google Анализ данни включват IP адрес на Потребителя, използван за свързване на неговия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от интернет страницата на Сдружението (включително дата и час), и информация за взаимодействията на Потребителя с интернет страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). 

Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. 

За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, вижте страницата „Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори“, (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). 

Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

Авторски права

Текстове и визуални материали от интернет страницата на Сдружение Стартъп Фектъри, могат да бъдат копирани и/или цитирани в други медии и сайтове само при условие, че се посочва организацията, и нейния интернет сайт, като източник на информация, с линк към съответната публикацията.

 

 

Поверителност

 

Политиката на Сдружение Стартъп Фектъри във връзка със защитата на личните данни е описана в отделен документ.

 

Всеки потребител се ангажира лично да се запознае с Политиката за защита на личните данни, преди да продължи престоя си на интернет страниците.

 

Сдружение Стартъп Фектъри си запазва правото да актуализира Политиката за защита на личните данни и Условията за ползване на интернет страницата без предварително уведомяване на Потребителите. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на сайта на организацията, а когато е уместно, Потребителите ще бъдат уведомявани за това по електронната поща. 

Съветваме Потребителите да проверяват периодично за актуализации.

При ползването на интернет страницата, Потребителят се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва злонамерени действия.

 

Политика относно бисквитки (cookies)

 

За да е възможно нормалното функциониране на сайта на Сдружение Стартъп Фектъри се използва технологията на „бисквитките“ (cookies). Това са малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, позволяващи персонализирането на даден уебсайт за всеки потребител чрез запазването на информация за посещенията в него. 

Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за сайта на Стартъп Фектъри. 

Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности. 

Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата. 

За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org