fbpx

Академия за Лидери

„Тези, които работят най-много, за да помогнат на другите да успеят, ще бъдат възприемани като лидери, или алфа на групата. А да бъдем алфа – силните, подкрепящите групата, готовите да жертваме време и енергия, за да успеят другите – е условия на лидерство.“ (Simon Sinek, Leaders Eat Last)