fbpx
Share

Курсът е предназначен за жени и момичета от гимназиалния курс на обучение с интерес към графичния дизайн в рекламата. Програмата цели развитието на основни умения за изграждане на графична композиция и усвояване на основните стъпки в творческия процес при решаване на дизайн-задания. Участничките ще придобият познания как чрез дизайн да предават послания, които ефективно да изграждат комуникацията между бизнес и потребител. Обучението ще даде мотивация за развитие на дамите в дигиталния свят, като ги насърчи да използват новите технологии.

Целта на курса е да предостави творчески инструментариум за решаване на практически задачи в сферата на графичния дизайн. Ще бъде разгледан системен работен подход с универсално приложение при разработване на дизайн проекти. Наред с предложения метод на креативно мислене, ще бъде направен обзор и на софтуерни инструменти за редакция на графика.

С цел усвояване на придобитите теоретични знания в рамките на обучението, ще бъде обсъден примерен графичен проект и всеки от курсистите ще може да представи своя креативна визия, както и да упражни работни умения.

Курсът Основи на графичния дизайн е част от проекта Жените в дигигалния свят и е насочен изключително към момичета и жени и цели изграждане на техните основни умения необходими в дигиталната ера. Той е добра основа, чрез която може да се задълбочат познанията в областта на рекламата или лесно да се премине към обучение в друга сфера на дизайна.

Преподавател: Боян Петков

 

Програмата на курса включва следните основни теми:

  1. Цели на графичния дизайн, области на приложение
  2. Системен дизайн подход при решаване на креативни задачи
  3. Базови композиционни елементи (насоки при избор на цветова гама, шрифт, текстообработка и изграждане на стилово единство)
  4. Запознаване с основни софтуерни програми – инструменти за различните цели на графичния дизайн
  5. Обработване на дигитални изображения/снимки
  6. Работа с векторен формат изображения
  7. Дискусия за избор на тема и изграждане на авторски проект
  8. Практически занятия и индивидуална консултация
  9. Конферанс, обсъждане на крайните творчески решения на курсистите

 

Курсът ще продължи един месец – 4 седмици, като заниманията ще се провеждат всяка събота по 3 астрономически часа. Първата среща е планирана за 2 ноември от 14 ч в споделеното работно пространство на Стартъп Фактори на ул. Цар Калоян 10.

Ще бъдат сформирани две отделни групи от 10:00 ч и от 14:00 ч, като могат да участват както работещи жени, така и момичета в гимназиална възраст.

Необходимо е участничките да носят собствен лаптоп, на който ще работят. Осигурена е отлична интернет връзка.

За въпроси телефон 0888 79 66 73.

Мястото на провеждане е споделеното работно пространство на Startup Factory – гр. Русе, ул. Цар Калоян 10, ет. 4. 

 

Повече за лектора:

Боян Петков е професионален дизайнер с над 15 годишен опит. Доктор по ергономия и промишлен дизайн, има изследователски интереси в областта на музикалната визуализация и търсенето на синергия между физическия и дигиталния свят. Специализирал дизайн в Австрия, Италия и Гърция. Обича работата в екип и участва в иновационни стартиращи бизнес проекти, прилагащи съвременни технологии в информационния дизайн. Освен това работи на свободна практика по мултидисциплинарни проекти, разработка на мобилни приложения, уеб дизайн, продуктов дизайн, дизайн на опаковка, лого дизайн, графичен дизайн.

–-

Курсът е част от проекта Жените в дигиталния свят, който се осъществава с подкрепата на Български Фонд за Жените и включва провеждането на още два тематични курса:

Основи на програмирането с лектор Сюзън Феимова – дългогодишен преподавател и ръководител на много ученици, заели призови места на национални и международни състезания. Носител на нацоналното отличие на МОН и Google „Дигитален посланик в час и клас 2018”. Целта на курса е да представи най-важните принципи в уеб програмирането посредством езиците HTML, CSS и JavaScript и да изгради логическо мислене. Той е добра основа, чрез която може да се задълбочи изучаването или лесно да се премине към друг програмен език. Курсът стартира на 13 октомври.

Дигитално предприемачество с лектор Емилиян Енев – председател на Сдружение Стартъп Фактори и сериен предприемач с няколко дигитални проекта през последните години. Курсът надгражда първите два и се състои от интерактивни мотивационни сесии под формата на брейнсторминг и игрови елементи, чрез които участниците да развият идейни проекти на прототипи на дигитални продукти. Началото е планирано за средата на ноември. Ако желаете първи да получите информация за курса, моля оставете вашия имейл тук.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

––––––––––––

След успешната организация на първите хакатони и безплатни курсове по програмиране в Русе, Сдружение Стартъп Фактори превръща в свой приоритет ранното развитие на дигитални и технически умения на ученици. Целта ни е да направим информационните технологии достъпни и атрактивни за деца и юноши, като им предоставим първоначалните насоки и ресурси. След това ще бъдем до тях и ще ги подкрепяме в усилията им да станат успешни млади хора с дигитални професии – дизайнери, програмисти, онлайн маркетинг експерти, мениджъри на проекти и всичко друго, което си изберат.

Вече имаме първите успешни истории на завършили ученици, които започнаха работа в ИТ компании на начално ниво.