fbpx
Share

Клиентите и партньорите на Свободна зона Русе вече ще обменят документи с организацията по един много по-ефективен и сигурен начин. От администрацията се довериха на най-новите децентрализирани технологии – блокчейн за сигурно споделяне на документи.

Служителите на свободната зона Русе ще регистрират, подписват и споделят електронни фактури, документи и други файлове в сигурна блокчейн среда. Това стана възможно благодарение на разработката на високотехнологичната компания Recheck.

Уеб интерфейсът, който осигурява услугата, е изключително интуитивен и удобен за потребителя.

Това ще улесни до голяма степен управлението на документи

Новото решение на блокчейн за сигурно споделяне на документи не само опростява процеса на обмен на данни. Но също подобрява сигурността и проследяемостта. При това без да се нарушава поверителността на информацията.

Протоколът за пълно криптиране (end-to-end) гарантира, че споделената информация може да бъде декриптирана само от участниците. Никой, дори компанията-доставчик на услугата, не може да има достъп и да чете поверителните документи.

Обменът на данни е допълнително защитен чрез използване на блокчейн архитектура и цифрови доказателства, като времеви отпечатък и уникални идентификатори.

Блокчейн за сигурно споделяне на докумнети и файлове

Записите на всички транзакции ще се съхраняват на блокчейн.

По този начин целостта на документите е защитена и всички взаимодействия с тях могат да бъдат проследени.

Услугата предотвратява всякакви форми на злоупотреби и манипулиране на данни. Като например популярните фишинг измами.

Чрез мобилно приложение служителите на Свободната зона Русе ще могат да създадат своите идентичности в блокчейн и да започнат да споделят поверителни финансови и други данни.

Прочетете още: Защита и удостоверяване на данни

Това е един от първите проекти в България на русенската компания Recheck. Организацията предлага ефективно и сигурно решение за пълна сигурност, поверителност и проследяемост при обмяната на документи и други данни.

Свободна зона – Русе е един от най-големите и добре развити логистични и индустриални центрове в Северна България. Предлага услуги, свързани с обработка на логистистични и митнически документи, съхранение на стоки в закрити и открити складове; съдействие по отношение на вноса и износа на стоки и обща консултация относно митническото законодателство в България.

На територията й са разположени 29 складови, индустриални и бизнес сгради с обща застроена площ от 30 000 кв.м.

––

Какво представлява ReCheck?

ReCheck е онлайн услуга, която позволява регистрацията на съдържание (документи, снимки и т.н.) в децентрализирани (блокчейн) мрежи.

Регистрацията се състои в създаването на отпечатък (уникална идентичност или техническият термин – хеш), който отговаря на точното съдържание на регистрирания документ или друг файл.

Този отпечатък може да бъде разглеждан като ДНК или уникален адрес на документа. Ако променим само една буква в регистрирания файл, то неговият отпечатък ще бъде съвсем различен

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно за развитие на предприемаческата екосистема и новите информационни технологии. Горди сме да заявим, че започнахме да работим с блокчейн стартъпи още от 2016. Причината, поради която смятаме, че децентрализираните технологии ще трансформират из основи бизнес процесите, е прозрачността и страхотните хора, които се опитват да направят света по-добър чрез блокчейн.

Прочетете още: Сигурно споделяне на информация и данни в интернет