fbpx
Share

Блокчейн е една относително млада и тепърва еволюираща технология с огромно приложение в бизнеса. Съществуват формирани стереотипи, че блокчейн се използва основно за криптовалути или спекулативни сделки.

Но всъщност тази технология ще е в основата на огромна трансформация – децентрализиран и програмируем интернет, в който хората да имат контрол и собственост върху своите данни. Има ли приложение на блокчейн в бизнеса? Да! И то гарантира прозрачност и проследяемост при управление на процеси с повече участници.

Какво позволява технологията блокчейн ?

Децентрализация

Дистрибутирано поддържане на информацията в много на брой компютри. Няма събиране на всички данни на едно място, на един сървър или компютър.

Информационна сигурност (immutability)

Основно свойство и предимство.

Компютрите пазят информацията като една еднопосочна улица. Записват транзакциите хронологично, така че всички компютри съдържат историята от транзакциите. Можем само да добавяме записи, не можем да се връщаме назад и да ги променяме, да трием информация.

Това дава една много висока степен на защита на данните и информационна сигурност. Няма как да подменяме информация и да манипулираме по някакъв начин историята.

Нов клас дигитални активи

Основен интерес от страна на финансови институции и големи компании, които виждат много силно приложение на блокчейн във възможността да се създават нови активи. И да се управляват по ефективен начин и това да създава стойност.

Синергия/колаборация (създаване на стойност в мрежа)

Всички в мрежата са свързани, всички работят заедно, имат обща версия на историята. Блокчейн е много добър, когато трябва да се обединят ресурси и хора, да започнат да изпълняват тези транзакции и да си обменят данни. Всички те да могат да създават стойност колаборативно, в една платформа или мрежа. По този начин се променят правилата на играта. Дава се възможност да се изпълняват много интересни бизнес модели.

Програмируема (автоматизирана) икономика

Разглеждано в по-дългосрочен сценарий автоматизирането ще се осъществява на базата на предварително зададена логика и алгоритми, или т.нар. смарт контракти, умни договори.

Когато се случи някакво събитие от реалния живот, то задейства изпълнение на софтуерен код, и по този начин се изпълнява някаква логика.

Например финансова транзакция.

Или друг процес в зависимост как участниците са се разбрали да работят заедно, какво се случва когато дадено събитие се активира.

Блокчейн добива все по-голяма популярност и интерес, защото много неща в интернет са счупени.

Не пропускай информация за нашите събития и обучения.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН

Основни предизвикателства и проблеми

Централизация и монопол

Нашите данни са концентрирани в 4-5 световни компании (Google, Amazon, Facebook и др.).

Данните на всички европейци са на сървърите на тези компании, които са в изключително силно монополно положение. Злоупотребяват с него, налагат натиск върху останалите играчи, въвеждат собствени правила. Правят огромни печалби от това, че съхраняват и продават нашите данни.

Това изкривява пазарната картина, като GDPR е донякъде реакция срещу това. Налагат се сериозни глоби и ЕК се опитва да ограничи монопола. Риск, за който малко потребители и компании си дават сметка, но той е много серизен.

Фалшиво/манипулативно съдържание

Има страшно много фалшиво манипулативно съдържание. Интернет се оказа една много несигурна, враждебна среда, където възможностите и рисковете за всякакви злоупотреби са доста сериозни.

Различни форми на кибер атаки, измами и рискове

Блокчейн ще позволи синхронизацията на данни в глобален план. Ще има важна роля в управлението на новите класове дигитални активи и ще гарантира прозрачност и проследяемост при управление на процеси с повече участници.

Как да възприемаме блокчейн ?

Публикацията предлага един практичен поглед как да възприемаме децентрализираните технологии и в частност приложение на блокчейн в бизнеса.

Можем да гледаме на тях като един нов вид база данни. Или нов вид облачна инфраструктура.

Това е един от инструментите в арсенала на софтуерните инженери. И не трябва да се фокусираме върху блокчейн като нещо, което ще промени света и ще ни донесе приказни предимства и възможности.

Блокчейн е технология, която има много голям потенциал. И този потенциал постепенно започва да се прилага.

  • Технологичен компонент  – блокчейн като база данни или облачна инфраструктура.
  • Един от инструментите в арсенала на софтуерните инженери.

Имате ли нужда от блокчейн?

Ако правите нещо вътрешно за вашата организация – може би не.

 

Блокчейн носи най-голяма стойност, когато ние си взаимодействаме с външния свят. Когато работим в една мрежа с наши контрагенти, партньори, клиенти, потребители.

Освен ако не искате да управлявате фирмата си като Decentralised Autonomous Organisation (DAO). Нов начин за управление на организации. Модел, който има потенциал да се наложи. Една от бъдещите правни форми на ЮЛ.

Ако си взаимодействате активно с повече контрагенти и трябва да обменяте данни в динамична среда – да

 

В много случаи блокчейн носи стойност.

 

Повечето организации в момента идентифицират ползата от прилагането на децентрализираните технологии в драстично намаляване на транзакционните разходи, когато се изпълняват различни процеси. Особено, където има multistake holder-и, много страни – участници в процесите.

Силата на блокчейн е в автоматизацията чрез смарт контракти или т.нар. умни договори. Осъществяването на по-бързи и по-сигурни процеси. Всички страни си взаимодействат по-ефективно.

Какво са умните договори?

Умни договори – това е парче софтуерен код, който работи при много ясни правила. Когато се случи някакво действие, той дава точно конкретен резултат.

Автоматично се проверява дали всичко е според правилата. И се изпълнява според както е програмирана логиката от страните, които участват в тези процеси.

Предимството е, че не сме зависими от някой, който трябва да вземе еднолично решение. Има прозрачност, автоматизация, която много често облекчава процесите сериозно.

Приложение на блокчейн в бизнеса

В момента блокчейн вече се използва на глобално ниво.
От правителства, публични институции, от големи компании.

Те виждат огромен смисъл за използване на тази технология най-вече при синхронизация на обмяната на данни.

Синхронизация на данни в глобален план

 

Засега няма друга технология, която да демонстрира потенциал да поддържа глобалната синхронизация на данни в гигантски обем. Технологиите, които се използват до момента са неефективни. Данните са на отделни сървъри или компютри и става все по-трудно те да се споделят ефективно. Още повече да се проследява какво се случва с тях и да се обменя информация с 5-6 други компании.

Успехът на бъдещите компании ще се базира на това колко бързо и ефективно се колаборират с други играчи на пазара и създават стойност. И блокчейн позволява това да се случи по-бързо, по-ефективно, и по-сигурно.

Съвместна собственост на мрежи/платформи

 

Друго приложение на блокчейн, за което технологията е много популярна.

 

Тук се прилага концепцията на съвместна собственост, при която се изгражда някакъв продукт (или дори компания). Ключовите служители и партньори, които допринасят за създаването на продукта (на базата на платформа или мрежа), получават част от стойността.

Това става на базата на токъни, или акции – мин. дялово участие в новия продукт, който се създава.

 

 

Блокчейн дава възможност тези модели да се реализират много по-лесно, по-бързо и по-сигурно. Без сложни процедури. И същевременно без да се компрометира сигурността. По този начин страните са спокойни, че интересите им са защитени.

 

Т. нар . “co-ownership” – да дадеш чрез токъни съсобственост на мрежата или платформата, която изграждаш.

 

Революция в управление на идентичности

Случва се много сериозна трасформация в управлението на идентичности. Тази революция е до голяма степен ускорена и подпомогната от децентрализираните технологии.

Тя е пряко свързана с този проблем и риск от огромната централизация на начините, по които се управляват нашите данни.

Това е възможния отговор на рисковете от големите монополни организации.

Bring your own identity

Ние създаваме свои дигитални идентичности в различните платформи (Facebook, Amazon). И всяко едно действие, което направим в платформата, оставя отпечатък. Тя трупа все повече данни за нас.

В следващата платформа създаваме друга идентичност. Може би със същия имейл, но това е идентичност в различна платформа.

Трупаме данни в новата платформа, а тя ни таргетира и ни предлага ни персонализирано съдържани и реклами.

Създаваме идентичност във всяка една отделна платформа.

Създава се огромна фрагментация – разпокъсаност на начина по който се управлява тази наша дигитална персона.

И от това печелят платформите, които трупат данни и ги продават и печелят на наш гръб.

Какво е бъдещето?

Ще имаме една идентичност, с която ще влизаме в различни платформи. Терминът, който се налага е

Self-sovereign identity


Ние ще си носим идентичността там, където искаме да ползваме услуга или да влезем. По този начин ще позволяваме на съответната платформа да достъпи данни за нас, само по начин, по който запазваме контрола си. Това ще постави хората в центъра.


Customer-Centric Organization


Компаниите, които уважават поверителността и личните данни на хората, ще стават все по-популярни.

Блокчейн ще даде възможност да създаваме такива дигитални идентичности, да контролираме информацията за нас, особено личните данни. И да преценяваме кой може да ги ползва и при какви условия.

Включително да монетизираме тази информация.

Не пропускай информация за нашите събития и обучения.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН

Как ще работим в бъдеще?

С нашата идентичност и данни влизаме в определена платформа/мрежа, правим нещо полезно или създаваме стойност.

Получаваме награда в зависимост от приноса (вероятно под формата на токъни).

Тя се измерва много точно на база на извършени транзакции.

След като получим наградата си, се актуализира нашата репутация. Излизаме от платформата с актуализирана репутация, за да се включим в друга мрежа.

Токън – форма на дигитална монета или дигитален актив. Генерира се в съответната блокчейн мрежа. Влиза в дигиталния портфейл на потребителя (тясно свързан с дигиталната идентичност). Токънът се използва за да се наградят тези потребители, които създават стойността. Пример за такъв токън е биткойн.

Дигитално сертифициране на блокчейн

 

Дигиталното сертифициарне е нещо за което блокчейн се използва много активно. Това е основна област на приложение.

Регистрацията на данни (файлове, документи, снимка, видео) в блокчейн – ще се наложи като стандарт за най-високо ниво на доверие и сигурност.

Регистрираме в блокчейн уникален отпечатък на този документ. Отпечатъкът означава, че съдържанието на файла е анализирано на много ниско ниво – нули и единици. На база на това, какво е съдържанието в съответния файл, ние регистрираме в блокчейн цифров отпечатък – уникален код.

Забележете!

Не качваме целия файл, а само регистрираме уникален отпечатък. Това е изключително силно дигитално доказателство: Точно този документ е съществувал към точно този момент с това конкретно съдържание и това не може да се изтрие.

Обикновено бизнесът възприема това сертифициране като възможност да увеличи драстично нивото на доверие и сигурност на своите данни (документи) и да докаже на външния свят автентичността на съдържанието.

По този начин намаляват възможностите за фалшиви новини или други онлайн злоупотреби за манипулиране на документи. Има възможност да се провери дали едно съдържание е съществувало към определен момент, дали е регистрирано от определена идентичност. Повишава се защитата и доверието драстично.

Доказан произход – още една от област на приложение на блокчейн

Authenticated Provenance – доказване на произход чрез сертифициране на блокчейн, вкл. чрез токънизиране.


Конкретен продукт произлиза от конкретен район или е произведен по определен начин. Това става с изпълнение на транзакции и добавяне на данни в блокчейн, които могат да се верифицират. Например със сканиране на QR код и показване на информация за историята и произхода на продукта.

Използва се от компании, които имат проблем с фалшифициране на техни продукти.


Доказателства и сертифициране

Дигитални близнаци

Източник: gartner.com

Цифрови близнаци на машини и физически продукти.

Паспорти на сгради и автомобили.

Възможността да се види какво действително се е случило с даден имот или сервизната история на автомобила. На база на дигитални факти, които не могат да се подправят. Добавят се или се актуализират данни.

Супер силата на блокчейн

Други проекти, които в момента набират скорост и са потенциална област на приложение:

Стимулиране на определено поведение чрез токъни

Когато трябва да бъдат наградени лоялни клиенти или когато трябва да изградим отношение с нашата аудитория. Токъните са мощен инструмент, който ще става все по-популярен.

Предимството е, че не разчита на други платформи и посредници.

Използва се блокчейн за директна комуникация и взаимодействие с клиенти, партньори, фенове. Както и за стимулиране на конкретно поведение.

Пример за това:

Проследяване на документи, продукти, данни, история на транзакции.

Какво се случва в областта на регулациите на блокчейн?


Транзакциите имат правна сила


В някои европейски страни като Италия, Франция, Нидерландия, вече има позиции, че транзакциите в блокчейн имат правна сила като доказателство и следва да се приемат от съда.

На практика съдилищата възлагат на вещи лица да направят анализи и проучвания и да излязат със становище. Въпрос на време е това да навлезе в съдебната практика. И блокчейн да е една от дигиталните средите, от инструментите, които се използват за доказване, че нещо се е случило.

Дигитално доказателство между съответните среди.

При възникване на съдебен спор се възлага техническа експертиза.


Конфликт между блокчейн и GDPR?

Привидно има.

Ние имаме право да бъдем да забравени и нашите лични данни да бъдат изтрити. Но всъщност при блокчейн, ние не пазим данните в чист вид, като някакъв текст.

Правим отпечатъци, уникален идентификатор на документи. Другите участници не могат да разберат какво се крие зад тези данни. Няма как да се направи връзка между транзакциите и съотнетния отпечатък.

Блокчейн по-скоро помага за защите на личните данни. Няма директен конфликт.

Страни въвеждат собствени регулаторни рамки – например Лихтенщайн.


Европейската стратегия за данните.


Блокчейн ще играе много голяма роля тук.

The MiCA Regulation (в областта на крипто активите)


MiCA aims to support the establishment of a sustainable crypto-asset ecosystem in the EU. „Crypto-asset means a digital representation of value or rights, which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger or similar technology.“

Промени в eIDAS и други регулации, които да отразят концепцията за Self-Sovereign Identity.


Пример за управление на дипломи и други документи. Един от най-популярните за приложение на блокчейн:

Технически стандарти при приложение на блокчейн


Decentralised Identifiers (DiD) – стандарт на W3C.

Дава възможност за всеки един обект, продукт, човек да създаде дигитална идентичност

Verifiable Credentials (VC) – стандарт на W3C.

Дипломи, които съдържат твърдения за нас, вкл. здравен паспорт.

Unique Object Identifiers

Стандарти за създаване и управление на уникални идентификатори на недвижими имоти.

European Blockchain Service Infrastructure – Европейска блокчейн инфраструктура

Основната причина да се развива тази инфраструктура са трансграничните процедури, които утежняват и забавят процесите в Европейския съюз. Блокчейн идва на помощ.

България участва в партньорство, което развива тази инфраструктура. Страната ни ще поддържа компютри, които да обслужват тази дезентрализирана мрежа.

European Blockchain Service Infrastructure

Втора версия на EBSI 2.0 – области на приложение на блокчейн

SME financing: this use case will create an EU-wide platform for debt financing to open up new sources of (co)-finance political efforts in the area of sustainable economy, innovation and SMEs modernisation.

European Social Security Identification Number: this use case will aim to prevent fraud or errors by ensuring easier communication and data exchange between European countries and the EU Institutions.

Asylum process management: this use case will aim to expand the scope of EBSI to a wide range of public sector processes. It will facilitate the management of cross-border and cross-authority processes in dealing with asylum applicants.

EU Green Deal – Европейска зелена сделка

Проследяване на храни от фермата.

Блокчейн дава висока степен на доверие и среда за проследвяване произхода на продукти. доказателство че са се движили по определена верига на доставките. Без да изтича чувствителна информация.

Паспорт на сгради и възможност да се управляват данните на сградите

Подобрения в съотвествие с EU Green Deal

Предизвикателства и ограничения – вижте кои са те

 

 

  • Кой може да има достъп до моята информация?

Има вече частично решение чрез криптография и др.

  • Как да се защитят лични данни?
  • Кой управлява мрежата и може да качва смарт контракти?
  • Каква е правната сила на транзакциите в блокчейн – коя е валидната юрисдикция?

Мрежата е разпръсната в различни континте и държави.

  • Правна дефиниция на дигиталните активи.
  • Нивото на зрялост на технологията.

Има тесни места и технологични предизвикателства за решаване.

  • Връзка между блокчейн и реалния свят.

Кой стои зад определена дигитална идентичност, кои събития от реалния свят ще задействат изпълнение на транзакции в блокчейн? т.нар оракали.

  • Скорост и обем на изпълнени транзакции в мрежата.

При фин-тех индустрията. Тези проблеми биват решавани постепенно.

 

Вижте още: Видео запис на уебинара „Приложение на децентрализирани технологии (блокчейн) в бизнеса“, организиран от Български стопанска камара, който отразява съдържанието на блог поста.

 

–-

 Още по темата блокчейн: 

Блокчейн и дигиталните валути в подкрепа на общественополезни каузи

Сигурно споделяне на информация и данни в интернет

Как да се увеличи прозрачността при управление на дарителски кампании?

Вижте още: Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

Компанията ReCheck работи в посока осигуряване на потребителите и на бизнеса защита на поверителността и запазване на целостта на техните данни.

Вижте още: Стартира първото по рода си блокчейн решение в полза на българския бизнес

Фирмата предлага също и пълно криптиране при обмен на данни (end-to-end или person-to-person). По този начин заинтересованите страни могат да бъдат сигурни, че в процеса на комуникация няма да бъде разкрита чувствителна информация. Освен това услугата на ReCheck осигурява сигурно проследяване на състоянието на всяко събитие в реално време. Потребителите знаят кога документ или файл е отворен или подписан.

Startup Factory e сдружение в обществена полза, регистрирано в Русе. Екипът работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици и възрастни от цялата страна. От лятото на 2021 г. сдружението отвори вратите на Къщата на гражданските организации в Русе – споделено място, което събира граждански активни хора и НПО от региона.

Не пропускай информация за нашите събития и обучения.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН