fbpx
Share

През последната година се наблюдава значителна промяна в процесите на компаниите. Обичайни събития като посещение при нотариус са силно затруднени. Това естествено се отразява на дейността на фирмите и гражданите.

Възможна ли е защита на данни без визита при нотариус?

Основната част от работата и компетенциите на един нотариус се състои в издаване на нотариални удостоверявания (подписи, дати, съдържание, верност на преписи и т. н.).

Частните удостоверителни услуги като ReCheck предоставят възможност за регистрация и проверка на дигитални факти в изключително сигурна среда – блокчейн мрежи.

Какво представлява ReCheck?

ReCheck е онлайн услуга, която позволява регистрацията на съдържание (документи, снимки и т.н.) и защита на данни в децентрализирани (блокчейн) мрежи.

Регистрацията се състои в създаването на отпечатък (уникална идентичност или техническият термин – хеш). Той отговаря на точното съдържание на регистрирания документ или друг файл. Може да бъде разглеждан като ДНК или уникален адрес на документа. 

Ако променим само една буква в регистрирания файл, то неговият отпечатък ще бъде съвсем различен. В тази статия вместо “отпечатък” ще използваме думата “хеш”.

Какво ни дава този хеш?

Това е дигитално доказателство за защита на интегритета на данните, което ограничава възможността за манипулиране, измами и злоупотреби с дигитално съдържание.

ReCheck е базиран на блокчейн технологията – услугата създава перманентни дигитални доказателства за качените и споделените документи, които не могат да се манипулират. Така осигурява пълна защита на данните.

Прочетете още: Сигурно споделяне на информация и данни в интернет

Друго дигитално доказателство е т. нар. timestamp (времеви печат) – точната дата и час на регистрация на документа в блокчейн с ReCheck Docs

По този начин разполагате с доказателство, че конкретен документ е съществувал в точно определен момент в точно определен вид. Това има голяма сила като доказателство при съдебно или арбитражно уреждане на спорове.

Защо ReCheck за защита на данни?

Услугата на ReCheck предоставя възможността да се удостовери истинността на конкретни данни посредством дигитални доказателства, които се съхраняват на децентрализирана платформа.

В същото време, услугата значително улеснява управлението на документи. Страните по даден договор могат да следят всеки етап от сделката по всяко време.

Заинтересованите страни могат да проследят кога документът е получен, отворен, подписан или върнат.

Сигурна защита на данни

Достъп до този документ могат да имат единствено участващите страни или трети страни, само ако те бъдат оторизирани от участниците в транзакцията. 

ReCheck няма достъп и не може да прочете документите, които качвате, съхранявате или споделяте, тъй като Вие ги криптирате с Вашата идентичност и ключове.

Ако желаете да защитите вашите лични и корпоративни данни и да не отлагате сключването на сделки, може да използвате дигиталните услуги на ReCheck.

Прочетете още: Стартира първото по рода си блокчейн решение в полза на българския бизнес

Вашите дигитални доказателства не могат да бъдат променяни с времето. Всички събития свързани с конкретна сделка, транзакция се пазят на децентрализирана, блокчейн мрежа.

Тези дигитални записи са достъпни единствено за страните по конкретната транзакция. Те не могат да бъдат прочетени от други потребители. 

За повече информация и заявка за дигиталните услуги за защита и удостоверяване на данни, моля попълнете тази форма.

Източник: ReCheck

Вижте още: Приложение на блокчейн в бизнеса