fbpx
Share

Живеем в несигурен свят и последните месеци затвърдиха това твърдение в пълна степен. Понякога ни се изпращат изпитания, за да тестваме нашите модели и организации. Именно в бурни времена се разграничават успешните компании, правителства и икономики от тези, които ще се сринат.

Сега, когато компаниите са особено зависими от цифровите данни, процесът на съхраняване и сигурно споделяне на информация придобива ключово значение.

Ако потокът от данни, споделян дигитално в интернет, бъде нарушен, това ще доведе до неефективност и вероятни загуби.


Кои са ползите за компаниите от използването на децентрализирани услуги за сигурно споделяне на информация в интернет?

Защита на данните

Когато документи или файлове се разменят в децентрализирани системи като блокчейн, се създават цифрови доказателства.

Тези дигитални доказателства не могат да бъдат променяни след това. Ако има промяна или ново взаимодействие с документ, тогава се създава друг запис.

Всяка транзакция се изпълнява и се подписва по електронен път от цифровите идентичности на потребителите.

По този начин се осигурява лесно и сигурно споделяне на документи в цифрова среда.

Проследяване

Проследяването е друг проблем, който може да бъде разрешен, ако при работа с данни се използва децентрализирана платформа.

Рискът от загуба или присвояване на данни е практически близо до нулата.

Това е много важно, когато няколко екипа трябва да си сътрудничат и да работят заедно.

Освен това служителите могат лесно да проследяват състоянието на документите и всички видове споразумения, които трябва да бъдат комуникирани с техните клиенти или партньори.

Функционалностите, които позволяват проследяване на всички взаимодействия с данните, подобряват начина, по който контролирате достъпа до данни.

Измамите, свързани с кражба на данни и други нарушения, ще бъдат значително по-малко.

Ако такива се появят, те могат бързо да бъдат отстранени, без да влияят на цялата организация.

Обменът на данни може лесно да бъде проверен чрез цифровите доказателства, които се записват.

Компаниите могат да споделят информация много по-спокойно, тъй като доказателствата за техните транзакции не могат да бъдат редактирани или изтривани, когато са записани на блокчейн.

Намаляване на разходите

Намалявване на разходите е друг фактор, който има значение.

Споделянето на данни и последващата проверка на записите в децентрализираните системи, могат да бъдат много по-евтини в сравнение с облачните решения.

Вижте разликите при използването на облачни технологии и тези, базирани на децентралицирани системи като блокчейн:

Cloud vs.Recheck storage

По този начин се елиминира нуждата от независим нотариус или посредник по плащанията. Така се спестяват разходи, свързани с поддържането им.

От друга страна, намаляват рисковете от измами и се помага при решаването на спорове. Това също намалява разходите като цяло.

Не на последно място, управлението на цифрови споразумения означава по-малко хартия и намаляване работата на служителите, свързана с печатане, съхранение и намиране на документи.

Вижте още: Приложение на блокчейн в бизнеса

Защо приложенията за споделяне на данни, базирани на блокчейн, са по-сигурни?

Дигитална (суверенна) идентичност (SSI)

Големият потенциал на SSI е, че те всъщност могат да функционират точно като идентичността във физическия свят.

В реалния живот хората имат уникални идентификатори – техните пръстови отпечатъци например. В дигитални свят хората могат да се възползват от децентрализираната технология и да създават уникални цифрови идентичности.

Дигиталната идентичност дават възможност на хората да обменят сигурно информация за личните си данни в интернет. Те имат пълен контрол върху това кой получава споделената информация.

Потребителите ще споделят само необходимите данни, свързани с транзакцията, без да разкриват други лични или чувствителни данни.

Сигурно споделяне на данни в интернет

Цифрови подписи за сигурно споделяне

Електронният подпис е начин да се докаже, че определено съобщение или регистриран файл произхожда от конкретна личност с нейната цифрова идентичност.

Публичните ключове в блокчейн служат като референтен адрес. А частните ключове се считат за поверителни. Те се използват за цифрово подписване на съобщения, изпратени до други потребители.

По този начин получателят може да потвърди съобщението чрез публичния ключ на подателя.

В крайна сметка получателят може да бъде сигурен, че само изпращачът би могъл да изпрати съобщението.

И подателят е уверен, че споделените данни са достъпни изключително за избрания получател.

Пръстови отпечатъци / hashes – хешове

Друго цифрово доказателство, което прави споделянето на данни чрез блокчейн много по-сигурно, се нарича хеш (или цифров отпечатък).

Например когато цифровите доказателства се съхраняват в блокчейн чрез услуги като ReCheck Docs, се записва отпечатък. Той маркира реалното време на запис на транзакцията.

След това всяка транзакция се отбелязва с уникалния си цифров отпечатък (хеш), който не може да бъде променен или изтрит, след като транзакцията бъде изпълнена.

Децентрализираните технологии действат като независим арбитър и нотариус, особено при спорове.

На блокчейн се съхраняват постоянни цифрови доказателства. Те могат лесно да се използват при разрешаване на спорове.

Само страните, които участвата в една транзакция, могат да правят проверки и да имат достъп до създадените доказателства.

Вижте още: Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

Решенията, базирани на децентрализирани системи като блокчейн, могат да гарантират максимална поверителност и сигурност при споделяне на чувствителни данни.

Компанията ReCheck работи именно в посока осигуряване на потребителите и на бизнеса защита на поверителността и запазване на целостта на техните данни.

Вижте още: Стартира първото по рода си блокчейн решение в полза на българския бизнес

Фирмата предлага също и пълно криптиране при обмен на данни (end-to-end или person-to-person).

По този начин заинтересованите страни могат да бъдат сигурни, че в процеса на комуникация няма да бъде разкрита чувствителна информация.

Освен това услугата на ReCheck осигурява сигурно проследяване на състоянието на всяко събитие в реално време. Потребителите знаят кога документ или файл е отворен или подписан.

Използването на децентрализирани технологии като блокчейн дава възможност на бизнеса и обществото да не бъдат зависими от централизираните платформи.

В момента интернет платформите не предоставят необходимите инструменти на клиентите си за защита на собствеността им. Както и да контролират кой, кога, как и защо използва личните им данни.

Хората, които създават информация, разчитат на централизирани платформи като FACEBOOK и YOU TUBE например , за да я записват, съхраняват и споделят.

Това става основно на сървърите на платформите и така информацията става достъпна за трети страни. Без знанието или съгласието на нейния създател.

Европейският съюз наскоро публикува своята Стратегия за данни и заяви, че трябва да се направи повече, за да се даде възможност на европейците да се възползват изцяло от GDPR.

Според Комисията, хората трябва да разполагат с инструментите и средствата, за да решат какво да правят с техните данни.

Ние вярваме, че повече организации ще прилагат децентрализирани, блокчейн решения, за да осигурят на своите служители и потребители поверителност и възможност за споделяне на данни по сигурен начин.

По идея от Recheck’s Blog