fbpx

Клиентите и партньорите на Свободна зона Русе вече ще обменят документи с организацията по един много по-ефективен и сигурен начин, използвайки най-новите децентрализирани технологии.

Служителите на свободната зона Русе ще регистрират, подписват и споделят електронни фактури, документи и други файлове в сигурна блокчейн среда, използвайки разработката на високотехнологичната компания Recheck.

Уеб интерфейсът, който осигурява услугата, е изключително интуитивен и удобен за потребителя. Това ще улесни до голяма степен управлението на документи.

Новото решение не само опростява процеса на обмен на данни, но също подобрява сигурността и проследяемостта, без да нарушава поверителността на информацията.

Протоколът за пълно криптиране (end-to-end) гарантира, че споделената информация може да бъде декриптирана само от участниците. Никой, дори компанията-доставчик на услугата, не може да има достъп и да чете поверителните документи. Обменът на данни е допълнително защитен чрез използване на блокчейн архитектура и цифрови доказателства, като времеви отпечатък и уникални идентификатори.

Записите на всички транзакции ще се съхраняват на блокчейн.

По този начин целостта на документите е защитена и всички взаимодействия с тях могат да бъдат проследени. Услугата предотвратява всякакви форми на злоупотреби и манипулиране на данни – като например популярните фишинг измами. Чрез мобилно приложение служителите на Свободната зона Русе ще могат да създадат своите идентичности в блокчейн и да започнат да споделят поверителни финансови и други данни.

Прочетете още: Защита и удостоверяване на данни

Това е един от първите проекти в България на русенската компания Recheck, която предлага ефективно и сигурно решение за пълна сигурност, поверителност и проследяемост при обмяната на документи и други данни.

Свободна зона – Русе е един от най-големите и добре развити логистични и индустриални центрове в Северна България. Предлага услуги, свързани с обработка на логистистични и митнически документи, съхранение на стоки в закрити и открити складове; съдействие по отношение на вноса и износа на стоки и обща консултация относно митническото законодателство в България.

На територията й са разположени 29 складови, индустриални и бизнес сгради с обща застроена площ от 30 000 кв.м.

––

Какво представлява ReCheck?

ReCheck е онлайн услуга, която позволява регистрацията на съдържание (документи, снимки и т.н.) в децентрализирани (блокчейн) мрежи. Регистрацията се състои в създаването на отпечатък (уникална идентичност или техническият термин – хеш), който отговаря на точното съдържание на регистрирания документ или друг файл. Този отпечатък може да бъде разглеждан като ДНК или уникален адрес на документа. Ако променим само една буква в регистрирания файл, то неговият отпечатък ще бъде съвсем различен

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно за развитие на предприемаческата екосистема и новите информационни технологии. Горди сме да заявим, че започнахме да работим с блокчейн стартъпи още от 2016. Причината, поради която смятаме, че децентрализираните технологии ще трансформират из основи бизнес процесите, е прозрачността и страхотните хора, които се опитват да направят света по-добър чрез блокчейн.

Прочетете още: Сигурно споделяне на информация и данни в интернет