fbpx
Share

Днешният технологичен свят разкрива изключително много възможности за всеки, който е придобил основни дигитални умения. От една страна това са техническите професии, които са пряко свързани с цифровизацията. От друга – това е необятния свят на интернет, от който може да се възползва всеки, притежаващ необходимите умения .

Децата, растящи в дигиталното време носят технологиите в себе си.

Но също е важно техтиге уметия да бъдат овладяни и насочени в правилна посока.

В съвременния дигитален свят говорим вече за нови и различни начини за генериране на доход, дизайн и предлагане на продукти или услуги. Нови възможности за сътрудничество с партньори и намиране на клиенти.

За успешно професионално реализиране в тази среда, а още повече за стартирането на дигитален бизнес, следните 5 умения са от ключово значение:

 

Програмиране – безспорно заема първо място пред всички дигитални умения 

 

  • Основата на цифровите технологии е програмирането. Умението да се пише и чете код е езикът на бъдещето. Притежаването на основни умения по програмиране помага за разрибане на това как работят технологиите. А също и за по-добра комуникиция с разработчиците.

 

Усвояването на уменията за програмиране може да започне с front-end разработване чрез езиците HTML, CSS, и JavaScript. Ако продължите да се занимавате с програмиране и да учите и други програмни езици, вие ще станете не само търсен ИТ специалист. Но защо не и един добър дигитален предприемач.

 

Дизайн 

 

  • Дизайнерите, които добре визуализират информацията, са изключително търсени в днешно време. Развиването на умения за графична композиция и работа с основните дизайн програми са необходими на всеки ежедневно. Познанията за съвременните мултимедийни системи и принципите на видео обработка са актуални и високо оценени.

 

 

Управление на проекти

 

  • Управлението на проекти е изключитено важно за разработването на дигитални продукти или услуги по начин, който да е ефективен от гледна точка на разходи и време. Нарастналото търсене на SaaS решенията (Software as a Service – завършени решения, включващи всичко от което имате нужда за започване на бизнес) прави проектния мениджмънт неделима част от технологичния сектор.

 

Анализ на данни

 

  • Огромното количество данни, които са налични, биха могли да са изключително ценни за всяка една компания, ако се анализират правилно от специалист. Уменията за това стават все по-актуални за всяка управленска дигитална професия. Ето защо усвояването на науката за анализ на данни ще ви даде сериозна преднина.

 

Дигитален маркетинг

 

  • Дигиталният маркетинг е всъщност промотиране на продукти и услуги чрез онлайн платформите. Те са вече предпочитана медия заради ниските разходи и измеримата възвръщаемост на инвестициите.

Уменията в тази сфера са свързани с професионалното използане на дигиталните маркетингови похвати, инструментите за анализ, създаване на съдържание, ползване на социални медии, оптимизиция – SEO и дизайн на потребителското изживяване – UX. 

Най-добрите ПР кампании днес се провеждат изключително чрез социалните медии. Twitter, Facebook, и Instagram осигуряват лесен и директен достъп до потенциални клиенти.

Социалната мрежа за въпроси и отговори Quora, Medium – новата мрежа за блогъри, Reddit – сайт, който създава отделни общности, са медии на които трябва да обърне внимание всеки специалист по дигитален маркетинг.

 

Вижте още: Как да използваме социалните мрежи за бизнес и по-добро дигитално присъствие

 

Дигиталната икономика е заела убедително своето място и хората вече осъзнават, че уменията в тази сфера са от ключово значение днес. Това се отнася не само за предприемачите, но също и за всеки, който търси добре платена и вдъхновяваща работа.

 

Обучението онлайн е със сигурност едно от най-големите предимства на дигиталната ера. 

То обаче изисква отдаденост и сериозна самодисциплина.

 

Вижте още: Актуални онлайн обучения за развитие на дигитални умения на възрастни и ученици

 

Бумът на дигиталното предприемачество е обвързан с достъпа до интернет, а той непрекъснато расте.

Ако и вие искате да се възползвате от възможностите, които се откриват, обърнете внимание на тези така търсени съвременни дигитални умения. Те в най-голяма степен биха ви ориентирали от къде да започнете.

 

 

По идея от seekahost.com