fbpx
Share

Публикацията очертава главните точки от статията на EDIT on the Road „НОВАТА ДИГИТАЛНА БЪЛГАРИЯ“, написана от основателя на MOVE.BG Саша Безуханова.

Глобалната свързаност и дигиталните технологии ежедневно променят парадигмите, върху които градим света, в който живеем.

Затворените корпоративни модели се заменят от колаборативни бизнес платформи, крауд сорсингът на идеи става основа на стратегии за бизнес и общтествено развитие.

Споделените работни пространства са все по-разпознати центрове за професионална среща на новото поколение икономически играчи, които ще определят хоризонтите на утрешния свят.

Микро компания, малък екип или стартъп? 

70% от екипите са до десет души.

Само 20% от дигиталните компании са в ранен етап на развитие и се припознават в понятието стартъп.

В страната на услугите.

70% от компаниите са в сферата на услугите.

Едва 6% се занимават с индустриални иновации, което или е сигнал за незапълнена ниша или показателно за липса на експертиза в екосистемата.

Финанси

Стабилизиране на балона 

През 2017 г. едва 9% посочват, че все още не генерират обороти, при 23% година по-рано.

Не стартираме бизнес (само) заради фондовете 

Всъщност като най-силна мотивация за създаване на бизнес се откроява търсенето на определен продукт или услуга (65%).

Парите са ни частни 

40% от компаниите, посочили че ще търсят капитал, вече имат продукт на пазара и първи приходи, а 31% вече са във фаза на налагане на продукта и голямо разрастване.

 

Интернационализация

България не е интересен пазар 

Към момента 42% от българските дигитални компании работят на европейския пазар, малко под 20% в САЩ и 12% само в региона – ЦИЕ и Балкани. Само около 10% работят за азиатските пазари. На вътрешния пазар се работи в областите дигитален маркетинг и е-търговия, на външните SaaS, devtools, разработка на софтуер, анализ на данни и gaming.

 

Човешки капитал 

Само 2% от компаниите са създадени от жени. Сферата е доминирана предимно от мъже. А статистиката сочи, че в 31% от компаниите има заети с чуждо гражданство, което е сигнал, че индустрията търси нови източници на таланти. Наблюдава се процес на Brain gain.

Най-търсените са инженерни и бизнес кадри, а университетите са слабо използван канал за намирането им. Според данни посочени от MOVE.BG във всяка област микробизнесите изпитват най-големи затруднения и големи предизвикателства.