fbpx
Share

Candor.Network е отворена и децентрализирана блокчейн мрежа, която стартира първо в България, но е ориентирана към международно развитие.

Целта на мрежата е да предостави дигитална инфраструктура за драстично увеличаване на свободата, прозрачността и интегритета в онлайн пространството.

В стартирането си Candor.Network се поддържа от неправителствени организации, медии, образователни институции и представители на гражданския сектор.

Те са операторите на възли и допринасят за доверието в мрежата чрез своята репутация и почтеност.

Candor.Network се управлява от блокчейн протокол, който защитава сигурността на изпълнените транзакции, без да е необходима голяма изчислителна мощ и скъпи хардуерни ресурси.

Използването на мрежата за некомерсиални и обществено полезни цели е свободно. Поддържащите я организации и потребители могат да записват и проверяват данни чрез нея.

Това прави Candor.Network достъпен технологичен инструмент за:

 • положително социално въздействие,
 • граждански инциативи,
 • независима журналистика и
 • свобода в дигиталното пространство.

Изпълнението на транзакции в мрежата се реализира чрез токън с фиксирана към евро цена, за да се избегнат спекулации и да се защитят ниски разходи за използване на инфраструктурата.

По този начин се осигурява финансовата независимост и дългосрочната устойчивост на Candor.Network.

Стратегията за развитие на токъна, правната му дефиниция в съответствие с възникващите регулации и използването му като средство за компенсиране на операторите на възли ще бъде приета от членовете на мрежата.

В среда на изключително висока отчетност ще се проследяват резултатите от стартирани инициативи и ще се проверява автентичността на регистрираните в мрежата данни и документи.

Планирана е разработката на репутационна система, която ще стимулира честно и отговорно поведение.

  Токън – форма на дигитална монета или дигитален актив. Генерира се в съответната блокчейн мрежа. Влиза в дигиталния портфейл на потребителя (тясно свързан с дигиталната идентичност). Токънът се използва за да се наградят тези потребители, които създават стойността. Пример за такъв токън е биткойн.

  Candor.Network работи на принципите на пълна прозрачност и криптографска защита от най-високо ниво.

  Бизнеси, публични институции, граждански организации и крайни потребители имат възможност да записват в мрежата факти и да ги подкрепят с дигитални доказателства.

  Предвидени са механизми за гласуване в полза на определени твърдения или оспорване на валидността им.

  Веднъж регистрираните данни в мрежата носят електронен подпис на записалата ги страна и могат да бъдат проверени.

  Примерите за изграждане на доверие чрез Candor.Network включват:

  • проверка на автентичност на текстове и снимки,
  • защита на собственост върху дигитално съдържание и
  • сертифициране на данни генерирани от потребители и устройства.

  Стартиращи компании, разработчици и бизнеси могат да използват Candor.Network

  като тестова и експлоатационна среда за свои децентрализирани приложения и блокчейн продукти.

  Мрежата ще предложи ефективна инфраструктура за проекти в областта на децентрализирани идентичности и финанси.

  Candor.Network може да бъде използвана и от публичната администрация за предоставяне на административни услуги, информиране и взаимодействие с гражданите.

  Candor.Network се управлява по демократичен начин с прозрачни механизми.

  В съзвучие с принципите и ценностите на децентрализираните технологии, Candor.Network се управлява по демократичен начин с прозрачни механизми.

  Поддържащите възли организации и потребители гласуват за приемането на нови членове в мрежата

  Стратегията за развитие на Candor се консултира с международен борд от съветници – блокчейн експерти и хора, които отстояват ценностите на мрежата.

  Заявка за включване като съветник или сътрудник: info@startupfactory.bg

  За да може да бъде упражняван ефективен контрол и да се гарантира прозрачното функциониране на Candor.Network, се насърчава използването на отворен код за смарт контракти (или т. нар. интелигентни договори – софтуер за автоматично изпълнение на транзакции в блокчейн).

  Ние сме в блокчейн, защото вярваме в ценностите, принципите и философията на технологията.

  Емилиян Енев

  Startup Factory

  Прозрачността на Candor.Network не е в конфликт с регулаторните изисквания за поверителността.

  В мрежата не се записват лични данни в чист вид, които да бъдат четени и достъпвани от неоторизирани потребители.

  Прозрачността и защитата на автентичността на данните се осигурява чрез дигитално сертифициране – създаване на доказателства за данните в среда на сигурност и неотменимост (невъзможност за подправяне).

  Всяко регистрирано дигитално съдържание (снимка, текст, видео и т. н.) в Candor.Network оставя уникална и проверима следа за авторството, произходът, автентичността, времевия печат и взаимодействието с файла.

  Освен чрез своята децентрализация и поддържането й от множество организации и потребители, сигурността на Candor.Network е допълнително защитена чрез архивиране и записване на историята от транзакциите ѝ в публични блокчейн мрежи.

  По този начин при възникване на конфликти и диспути ще може да се докаже интегритета на мрежата към определен момент.

  При стартирането си, Candor.Network поддържа минимум 100 транзакции в секунда и ще позволява свързаност с други блокчейн мрежи. След първоначален тестов период членовете на мрежата ще вземат решение относно използваните блокчейн протоколи, модел на управление и стратегията за токъна.

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Не пропускай полезна информация за най-новите децентрализирани технолотии.

  АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

  и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.