fbpx
Share

Всички ние, независимо коя работа или проект изберем да поемем, правим нещо, за да променим културата. Това социално въздействие, положително или отрицателно, е наш избор.

Сет Годин

Има ли пресечни точки между предприемачество и граждански активизъм? На пръв поглед въпрос с кристално ясен отговор и вероятно мнозинството читатели автоматично ще отговорят с „Не“. За съжаление, до голяма степен двете дейности в българското съзнание са изпълнени с неясноти и съмнения относно истинските мотиви на хората, занимаващи се с предприемачество и/или граждански инициативи. А това води и до неразбиране на тяхната истинска същност.

В обществото ни, например, битува мнението, че предприемачът е човек-печалбар – индивид, воден от чисто материални стремежи и желание да трупа активи. И незнайно защо се пропуска глаголът в думата Предприемач, а именно предприема. Това е ключова характеристика на предприемачите и предприемчивите хора – те не говорят, те активно предприемат действия за промяна или на собственото си социално положение, или на обществото като цяло, или и на двете.

Думата Активист, от друга страна, има за синоним деятел, а активизмът, според Уикипедия, е съзнателно действие, целящо да доведе до промяна (предимно социална и политическа).

Тези семпли дефиниции извеждат множество пресечни точка – действие, промяна, проактивност, целенасоченост, може би дори… лудост…

Лудост, да… Лудост, в смисъл на отдаденост, страст, енергия, безусловна вяра…

Луд порив към промяна..

За стартиращите предприемачи нерядко се говори с насмешка „Луд е да си зареже работата и да дири дивото“. А гражданските активисти? Луди, които не си стоят мирно у дома, а тръгнали да се излагат по улиците и да променят светове и мирогледи…

„Лудите, лудите, те да са живи…“, възкликва и Вазовият чорбаджи Марко, докато се моли с надежда лудите глави да спасят родното… Защото само луд човек може да зареже удобното битие и да се бори за идеалите и ценностите си.

Колко хора познавате, които гръмко се хвалят, че ще направят това и онова, а всъщност нищо не правят? Колко познати имате, които искат промяна, и колко от тях реално предприемат действия в посока на тази промяна? Колко от служителите или колегите ви са проактивни и не чакат да им бъдат спуснати заповеди и команди, а сами инициират промяната и движението вътре в организацията с идеята да постигнат заложените екипни цели?

Ако познавате хора-идеалисти, лудо вярващи, че само действието е пътят към съществената трансформация, то вие сте щастливци. Имате в обкръжението си не само истински предприемачи и граждански активисти, а личности, които дават всичко от себе си, за да променят ежедневието и света ни/си.

Всъщност, пресечните точки между предприемачеството и гражданския активизъм могат да се обединят в една дума и това е енергия. Двете групи са водени от различни мотиви, но споделят една и съща енергия за промяна. А олицетворение на тази пресечна точка е по-съвременната форма на предприемачество – социалното предприемачество, което показва, че тези две крайности не са взаимоизключващи се, а съвършено допълващи се. При този тип предприемачество, граждански активни хора впрягат своето предприемаческо мислене, за да реализират каузите си, т.е. генерират печалба, за да я влагат в социалните си начинания.

И пишейки това, няма как да не се съглася със Сет Годин, че „всички ние сме социални предприемачи. Просто някои хора избират да окажат по-голямо (и по-добро) въздействие от други. Това е спектър, а не етикет.“

Да, да си предприемач не е етикет. Да си граждански активист не е етикет.

Няма да видите на гърба на предприемача да виси етикет с надпис 90% материалист, 10% социално отговорен. Както и граждански активната личност не носи банер 100% отдаден на каузата.

Предприемачеството и гражданският активизъм са спектър от характеристики, от съзнателно направени избори и реално предприети действия. Тези характеристики и действия не винаги са видими, не винаги са радушно приемани, но резултатите от тях са с широко въздействие.

А това въздействие, положително или отрицателно,

е съзнателен избор на всеки от нас.

Награда за най-харесвано есе/видео в соц.мрежи

Ваучер за преживяване на стойност 150 лв

Награда за авторско есе

Едногодишен абонамент за Storytel на стойност 150 лв

Награда за авторско видео

Висококачествени аудио слушалки на стойност 150 лв

Два ваучера за младежи от Русе

за безплатно участие в тематично обучение в Седмицата на дигиталното изкуство и технологии в Русе, 1-10 юли

Краен срок за участие:

22 април, 23:59 ч.

Имейл за изпращане:

За въпроси: 0888 79 66 73

Конкурсът цели популяризиране на предприемачеството и гражданската активност в Русе и региона.

Партньорите, които подкрепят Startup Factory в тези инициативи, са Фондация „Америка за България“ и Български център за нестопанско право.

Similar articles

ПАРТНЬОРИ:

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org.

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право (БЦНП) оказва подкрепа при изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. От 2001 г. до днес центърът работи усилено за създаването на устойчива правна среда за съществуването на нестопанския сектор.

БЦНП е основател на първата Къща на гражданските организации – споделено пространство за работа и сътрудничество между активни хора, стартиращи и развиващи се граждански организации. Къщата се намира в центъра на София на ул. „Христо Белчев“ 3, ет. 1.  

Организатор:

Startup Factory logo

Startup Factory е неправителствена организация, регистрирана в Русе, която работи вече седма година за подобряване на предприемаческата среда в региона и страната. Екипът организира обучения и тематични събития за развитие на дигитални умения на възрастни и ученици и помага при стратирането на техните онлайн проекти. От лятото на 2021 г. сдружението отвори вратите на КЪЩАТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ в Русе – местен хъб за генериране на гражданска енергия и позитивна промяна в крайдунавския град.