fbpx
Share

На 9 юни ще се проведат европейски избори. На тях ще изберем следващите членове на Европейския парламент, но и ще можем да изразим мнението си по въпроси, които ни интересуват, да вземем решения за бъдещето на Европейския съюз и да подкрепим демократичния път на Европа и България. Затова Платформата за улична фотография и проекти People of Sofia, заедно с Европейския парламент в България, разказват истории на хора, които знаят, че гласът и действията им имат значение.

Вижте по-долу какво споделя за проекта Теодора Енева – маркетинг и оперативен директор на Сдружение Startup Factory.

Фотограф: Вихрен Георгиев, People of Sofia

Гласуването, изказването на мнение и участието в различни обществени инициативи е начинът, чрез който можем да допринесем за посоката, в която ще се развива нашето общество. Гласът ни трябва да се изразява не само в рамките на демократичните изборни процеси, но и като защитаваме каузи и гражданска позиция по важни въпроси за местните общности и страната ни. Това е възможност да сме коректив на порочни практики, да упражняваме натиск за ефективна работа на институциите и да отстояваме нашите ценности и права.

Като граждани на ЕС, имаме привилегията и отговорността да избираме представителите, които ще вземат ключови решения за бъдещето на Европейския съюз и за формирането на политики, които подобряват качеството ни на живот и засягат нашето ежедневие — от дигитализацията на процесите, до контролирането на климатичните промени и възможностите за правене на бизнес.

Ако трябва да избера едно от правата ми като гражданин на ЕС, което ценя най-много, то би било правото на свободно движение в ЕС без нужда от специални разрешения или визи. Това дава свобода и отключва несравними възможности.

Европейските избори през 2024 година се случват в критично важен период на трансформации, рискове и необходимост от вземане на важни решения. Европейският съюз е изправен пред глобални предизвикателства, които изискват смело лидерство. За дълго време Европа беше остров на стабилност, добри социални политики, икономически растеж и мир. Запазването на нашите придобивки, сигурност и качество на живот може да се защити само със солидарните усилия на страните членки. Това е единственият шанс на Европа на глобалната карта на световната политика. Поотделно всяка държава е прекалено уязвима.

Без съмнение, множество аспекти от нашия личен и професионален живот биха били значително по-различни и ограничени без членството на България в ЕС. Например, пътуванията в Европа и света биха били много по-сложни и скъпи, съответно много по-малко хора биха имали възможност за това. Без финансирането от ЕС множество проекти в сферата на образованието, инфраструктурата и околната среда нямаше да се реализират. Вероятно българските институции щяха да функционират още по-неефективно, а средата за бизнес и качеството на живот щяха да са на по-ниско ниво. Българските фирми щяха да имат по-ограничен достъп до международните пазари и да се сблъскват с множество търговски бариери.

Ако моят глас можеше да промени нещо в Европейския съюз или извън него, бих се фокусирала върху подобряването на образователните системи, за да станат по-адаптирани към динамично променящото се съвремие. Особено важно би било внедряването на повече практически умения, критично мислене и дигитална грамотност в учебните програми, както и засилване на връзките между образователните институции и бизнес сектора. Тази промяна би подготвила по-добре младите хора за бъдещия пазар на труда, който неизменно ще бъде повлиян от развитието на технологиите и климатичните изменения.

Членството на България в ЕС ни даде възможност да бъдем част от по-голямата европейска общност, да се възползваме от обмен на идеи, култура и ресурси, което безспорно е обогатило живота ни и разширило личните ни хоризонти.

Прилагането на европейските директиви и стратегически документи в България е възможност да модернизираме икономиката, да стимулираме иновации и да реализираме политики в областта на устойчивата и зелена икономика. Участието в ЕС е и предпоставка за външен мониторинг и институционален натиск за реформи в страната ни.

ИСКАШ ЛИ И ТИ ДА РАЗВИЕШ ДИГИТАЛНИТЕ СИ и предприемачески УМЕНИЯ?

УЧИ КОГАТО И КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕШ. ВИЖ НАШИТЕ ВИДЕО КУРСОВЕ

по актуални теми: Киберсигурност, Изкуствен интелект, WordPress, Software Quality Assurance, дигитален маркетинг, правни аспекти при стартиране на бизнес, зелена икономика, работа с инфлуенсъри и др.

Обучение "Информационна сигурност за НПО"

Теодора Енева се занимава с цялостната дейност на неправителствената организация Startup Factory – от организация на обучения, събития и кампании в областта на ИТ и предприемачеството, до набиране на средства и дигитален маркетинг за привличане на съмишленици, партньори и донори. Особено мотивираща за нея е възможността чрез дейностите на сдружението да влияе позитивно на младите хора, като им помага да развият нови дигитални умения и да реализират своите иновативни бизнес идеи.

Вярва, че това допринася не само за тяхното личностно и професионално израстване, но и за обществото ни като цяло. Убедена е, че обществените процеси могат да се насочат в една или друга посока, благодарение на усилията на всеки един от нас.

Подобни статии

Сдружение StartUp Factory

Startup Factory e организация с идеална цел, която работи за развитието на дигиталните умения и за подобряване на предприемаческата среда в Русе и страната. През 2022 г. организацията създаде платформа с видео обучения, записи от уебинари и много безплатни ресурси в помощ на всеки, който желае да повишава квалификацията си самостоятелно откъдето и когато пожелае.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.