fbpx

Последните две години отминаха под тежестта на неизвестните, породени от световната пандемия от COVID 19. Независимо от личните пристрастия на всеки от нас за или против заболяването, вирусът все още е тук. И определено не смята скоро да позволи на нормалността да се завърне в живота ни. Събитията ускориха дигиталната революция, но ни напомниха и за един не по-малко важен елемент на съвременните бизнес модели: устойчивостта.

Но първо… що е то нормалност?

До скоро се считаше за нетипично да се работи от вкъщи, дистанционното обучение бе възприемано като екзотика, а онлайн пазаруването – като екстремен спорт за хора, които нямат какво да губят.

Днес не можем без всичко това.

Дори нещо повече – разбрахме, че значително можем да улесним и разнообразим живота си.

Което не означава да пренебрегваме рисковете, а да не отричаме позитивите на новото нормално, както стана модерно да наричаме ежедневието си на старта на третото десетилетие на 21 век.

 

Редица проучвания акцентират върху факта, че COVID създаде у бизнеса чувство на неотложност спрямо дигитализацията. Въпросът вече не е дали искаш да имаш уеб сайт, а защо все още не си го направил.

От друга страна, потребителите все по-осъзнато и гръмко заявяват своето желание за една по-чиста околна среда и здравословен начин на живот в хармония с природата. Те са все по-фокусирани как със своите действия да подпомогнат борбата с климатичните промени и глобалното замърсяване, и сами търсят начини да самоограничат ненужната свръхконсумация.

Потребителските желания, търсения, очаквания, навици, се променят, а именно те движат пазарите.

И стана болезнено ясно:

Подобно на дигиталната революция, революцията в устойчивостта обещава да промени всичко.

И както точно при цифровите технологии, и тук много компании или се движат твърде бавно, или отказват да се адаптират.

И в двата случая те ще бъдат губещи.

Социалните и екологични проблеми изведоха на преден план устойчивостта на проектите, целите и стратегиите на организациите. Трендът стана толкова отчетлив, че всичко сочи, че бизнесите, които игнорират опасенията за околната среда на своите инвеститори, служители и потребители, са обречени на провал.

И така – докога ще чакаме нормалността да се завърне, само защото сме свикнали с нея? Докога ще си караме „по старому“?

Вероятно водени не единствено от алтруистични мотиви, някои от най-големите компании усетиха промяната навреме.

Продуктите на Unilever под Sustainable Living Brands нарастват два пъти по-бързо от другите марки в портфолиото на компанията. Веригата dm превърна в своя мисия устойчивите практики и трайно ги въвежда не само сред продуктите и услугите си, но и в дългосрочните си стратегии и отношението към служителите и клиентите.

Макар към момента да е щекотлива тема, WEForum припомня, че в енергетиката, дори преди икономическото забавяне вследствие пандемията, акциите на енергийните компании с ниски въглеродни емисии, превъзхождаха тези на големите петролни и газови компании.

А електрическите автомобили?

В Германия е отчетен ръст от 55% за първите 11 месеца на 2021 година при продажбите на електромобили в сравнение с предходната.

Потреблението на този по-екологичен транспорт се повишава експоненциално!

И то въпреки все още съществуващите пречки като недостатъчния брой зарядни станции, поддържаните по-високи цени, и пр.

Но революцията е в ход, а следващата графика потвърждава това твърдение:

Графика електрически автомобили

Инфографика: Нарастване потреблението на електрически автомобили в Германия –десетгодишен тренд (източник: DW, адаптирано от екипа на Startup Factory)

Виждайки тези трендове мениджърите имат две възможности: да се адаптират или да продължат по старому.

Потребителите обаче са тези, които ще решат съдбата и на двете групи.

Следователно бизнес лидерите трябва, от една страна, да преосмислят начина, по който правят бизнес, а от друга – да поемат отговорност и да намерят начини за справяне с изменението на климата.

Цитат

За съжаление мнозинството екипи се взират в краткосрочните разходи, налагащи бизнес моделите да бъдат приведени в съответствие с устойчивите практики. И остават слепи и глухи за дългосрочните ползи и възможности.

Затова процесът ще продължи да се случва все така бавно.

А истината е, че време за губене няма.

Автор на статията: Ана Тодорова

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

Сподели с приятели