fbpx
Share

ОСНОВНИ ТЕМИ В ОНЛАЙН СЕСИЯТА

Защо? – Същност и смисъл

Кой? – Предизвикателства и възможности пред предприемачите

Как? – Нови бизнес модели, продукти и процеси

лектор:

Д -р Марина Стефанова – главен асистент в Стопански факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България. Председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Член на Управителния комитет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Основател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“. Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика.

За кого е подходяща обучителната СЕСИЯ:

  • Стартиращи предприемачи
  • Граждански активни личности и представители на НПО
  • Всички, които имат желание да научат за възможносите в контекста на зелената и кръгова икономика

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

виж и останалите обучителни сесии

Основи на ефективната дигитална реклама,
запис на обучение – лекции 2021г.

Бизнес планиране в 2 видео курса [Canvas, SWOT, PEST и др.]

Самоорганизация и ефективно управление на времето, приключило обучение

Правни аспекти при стартиране на бизнес, запис на сесията

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПАРТНЬОРИ:

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Организатори:

Startup Factory logo

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в региона. Екипът организира обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризира активно възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса.