fbpx
Share

Курсът е предназначен за хора с интерес към графичния дизайн и рекламата, без ограничение на възрастта. Целта му е да развитие базови умения за изграждане на графична композиция и усвояване на основните стъпки в творческия дизайн-процес. 

Ще бъде разгледан системен работен подход с универсално приложение при решаване на практически задачи в сферата на графичния дизайн.

Наред с предложения метод на креативно мислене, ще бъде направено въведение в използването на Photoshop – софтуер за редактиране на цифрови изображения.

С цел усвояване на придобитите теоретични знания в рамките на обучението, ще бъде обсъден примерен графичен проект и всеки от курсистите ще може да представи своя креативна визия, както и да упражни придобитите работни умения.

Курсът Основи на графичния дизайн е подходящ за хора с любителски художествени интереси или начинаещи в сферата на приложния дизайн. Може да послужи и като добра отправна точка, чрез която желаещите да задълбочат познанията си в областта на визуалната естетика или лесно да преминат към обучение в друга сфера на дизайна. 

Преподавател: Боян Петков

Програмата на курса включва следните основни теми:

  1. Цели на графичния дизайн, области на приложениеСистемен дизайн подход при решаване на креативни задачи.
  2. Базови композиционни елементи. Типография, видове шрифтове.
  3. Въведение в Photoshop. Работна среда на софтуера, запознаване с основни групи инструменти, цветова среда и файлови формати
  4. Практически занятия в Photoshop. Работа със слоеве, опции за редактиране на шрифт и работа с текст. Редакция на изображения, прилагане на филтри, техники за усвояване на векторни, растерни и клипинг маски.

Курсът е с продължителност от един месец – 4 седмици, като заниманията ще се провеждат всяка събота от 10.00 до 13.00 ч в споделеното работно пространство на Startup Factory – гр. Русе, ул. Цар Калоян 10, ет. 4. 

Начало: 25 януари 2020г.

Цена: 100 лв

Необходимо е участниците да носят собствен лаптоп, с инсталиран Photoshop. Осигурена е отлична интернет връзка.

Регистрацията приключи, но ако желаете да ви информираме за следващ курс, моля оставете вашия имейл тук.

За въпроси телефон 0888 79 66 73

 

Повече за лектора:

Боян Петков е професионален дизайнер с над 15 годишен опит. Доктор по ергономия и промишлен дизайн, има изследователски интереси в областта на музикалната визуализация и търсенето на синергия между физическия и дигиталния свят. Специализирал дизайн в Австрия, Италия и Гърция. Обича работата в екип и участва в иновационни стартиращи бизнес проекти, прилагащи съвременни технологии в информационния дизайн. Освен това работи на свободна практика по мултидисциплинарни проекти, разработка на мобилни приложения, уеб дизайн, продуктов дизайн, дизайн на опаковка, лого дизайн, графичен дизайн.

––-

След успешната организация на първите хакатони и безплатни курсове по програмиране в Русе, Сдружение Стартъп Фектори превръща в свой приоритет ранното развитие на дигитални и технически умения на ученици. Целта ни е да направим информационните технологии достъпни и атрактивни за деца и юноши, като им предоставим първоначалните насоки и ресурси. След това ще бъдем до тях и ще ги подкрепяме в усилията им да станат успешни млади хора с дигитални професии – дизайнери, програмисти, онлайн маркетинг експерти, мениджъри на проекти и всичко друго, което си изберат.

Вече имаме първите успешни истории на завършили ученици, които започнаха работа в ИТ компании на начално ниво.