fbpx
Share

Иновативното блокчейн решение е без аналог и предлага сигурен обмен и съхранение на документи.

В началото на декември 2019 г. българските компании ReCheck и адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ стартират съвместна инициатива за въвеждане на пърото в България блокчейн решение за обмен на конфиденциална документация. Услугата предлага на българските бизнеси ползването на технология от най-ново поколение и нива на сигурност при съхранение и трансфер на документи и бази от данни.

Иновативното блокчейн решение е разработка на българската IT компания ReCheck.

Дружеството вече има редица успешни проекти в създаването на децентрализирани приложения върху блокчейн.

След дълъг период на усъвършенстване, иновацията, наречена ReCheck Documents, прави своите първи стъпки в позиционирането в сфера, в която сигурността на информацията и опазването на търговската тайна са от първостепенна важност за бизнес клиенти в цялата правната индустрия.

Пионерската стъпка за въвеждане на блокчейн решение в юридическите услуги се реализира съвместно с адвокатско дружество „Терзийска и партньори“, опериращо в чужбина и под бранда „Prosperamo Legal“. С въвеждането на ReCheck Documents се цели оптимизация и защита на документооборота при предоставяне на правни услуги.

Вижте още: Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

Онлайн услугата ще бъде достъпна за широка аудитория в началото на 2020 г.

Тя ще дава възможност за лесно регистриране на документи в блокчейн с цел защита на тяхната автентичност и непроменяемост във времето.

Ползването на бизнес услугата става изключително удобно. Файловете се пускат в браузъра или се избират от папка на компютъра. След това се създава уникален цифров отпечатък на документите, който е техният публичен блокчейн идентификатор. На база на този идентификатор документите могат да бъдат проверявани, изпращани и проследявани.

Чрез услугата на ReCheck адвокати и служители на адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ ще могат да изпращат избрани файлове към блокчейн идентичността на получателя. По този начин документите могат да бъдат отворени само от оторизирани лица и организациите, за които са предназначени. Без да преминават през междинни звена.

Иновативното блокчейн решение предлага сигурна среда за обмен на конфиденциални документи при пълна криптографска защита.

Това е алтернатива на имейл комуникацията, която е канал номер едно за всякакви атаки от типа на phishing или man-in-the-middle.

Манипулирането на документи при обмяната им става невъзможно.

В блокчейн се пазят дигитални доказателства за статуса на файловете и всички взаимодействия с тях. Съдържанието е достъпно само за легитимните получатели и те винаги могат да проверят дали един документ е оригинален, дали идва от правилния източник и дали е манипулиран.

Например невъзможно е да бъдат реализирани измами чрез изпращане на подправени фактури с различна банкова сметка и модифицирани версии на договори с променени текстове.

Адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ е модерна и новаторска кантора

със силен фокус върху услугите за бизнеси, опериращи в дигитална среда.

„Светът се променя – дигиталната трансформация превзема индустриите. Старите модели на работа все по-малко пасват в общата картина.“ – споделя управляващият партньор адв. Полина Терзийска.

„Блокчейн разработките ни дават изцяло нова концепция на сигурност, несравнима с познатите решения. Благодарение на ReCheck, ние можем да дадем на клиентите си защита от ново поколение.“

ReCheck е един от пионерите в България, които разработват децентрализирани приложения върху блокчейн. Има множество с успешни пилотни проекти и клиенти зад гърба си. ReCheck Documents е последният продукт на компанията. Той позволява обмен на документи чрез високо ниво на сигурност, предоставено от децентрализирания модел на блокчейн.

Прочетете още: Сигурно споделяне на информация и данни в интернет

Емилиян Енев, CEO и съосновател на ReCheck, и адвокат Полина Терзийска, Управляващ Съдружник в Адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ са уверени, че това решение ще бъде отправна точка за оптимизация на съществуващи процеси по документооборот при работата с клиенти.

Услугата също така значително ще намали разходи за обработка и поддържане на хартиени копия на документи. Инициативата е в духа на дигиталната трансформация и интернет правото. Тя предоставя практични бизнес инструменти чрез последните технологични иновации.


Високотехнологичната компания ReCheck разработва своите IT продукти в споделеното работно пространство на Startup Factory.

Прочетете повече за преимуществата на работата в коуркинг офис.