fbpx
Share

Блокчейн технологията има потенциала да революционизира начина, по който взаимодействаме с дигиталния свят.

А за голямa и комплексна институция като Европейския съюз, прозрачността и ефективността са основни приоритети.

През 2018 г. всички държави-членки на ЕС, заедно с Норвегия и Лихтенщайн и с подкрепата на Европейската комисия, създадоха Европейското блокчейн партньорство, с основната цел да изгради и поддържа EBSI.

EBSI е съвместна инициатива между Европейската комисия и Европейското блокчейн партньорство, като и двете страни работят заедно за изграждането на по-ефективна, удобна за потребителя и оперативно съвместима блокчейн екосистема в Европа.

EBSI ще отговаря за европейските блокчейн приложения и услуги и ще улесни компаниите и организациите от публичния сектор при разработването и внедряването на нови базирани на блокчейн решения – важна стъпка напред в отключването на потенциала на блокчейн технологията в Европа.

Чрез създаването на децентрализиран, защитен  регистър на транзакциите, блокчейн може да преобрази всичко от финансови услуги до самия начин, по който управляваме личните си данни. По този начин EBSI се стреми да създаде нови възможности за бизнеса и организациите от публичния сектор в цяла Европа и да помогне за укрепване на позицията на Европа като световен лидер в блокчейн технологията.

Приложенията са на практика неограничени – EBSI може да помогне за опростяване на административните и регулаторни модели на европейските държави, както в администрацията, така и в частния сектор.

Блокчейн технологията има доказана ефикасност в създаването на дигитално доверие, предотвратяването на измами и опростяване на достъпа до и употребата на данни.

Проектът е изграден чрез внедряване на блокчейн „възли“ в цяла Европа, които са предназначени да изпълняват ролята на разпределени регистри, които ще записват и проверяват процеси, инициирани от приложения въз основа на предварително определени случаи на употреба. Това включва трансгранични проверки на лична карта,  дипломи, обществено осигуряване, дигитални одитни пътеки и автоматизирани проверки за съответствие на документи.

EBSI работят  и по допълнителни имплементации за безопасно споделяне на данни, финансиране на МСП и управление на процеса за предоставяне на убежище.

Партньори в консорциума

INDUSTRIA Technology
INDUSTRIA е фирма за технологично консултиране и разработка с фокус върху технологията за разпределена книга, интелигентни правни договори, разработка на приложения и UX дизайн.

В този консорциум, INDUSTRIA отговаря за  цялостното управление на проекта за България, разпространението и използването на резултатите от проекта и управлението на интелектуалната собственост.

LimeChain
Компанията разработва публични и частни блокчейни и интелигентни договори, предоставяйки цялостни и удобни за потребителя решения.

ReCheck
ReCheck предоставя техническа експертиза и ноу-хау в разработването на базирани на блокчейн решения. Компанията е пионер в разработването на децентрализирани приложения, които генерират практическа стойност за бизнеса.

В този консорциум, ReCheck ltd ще ръководи настройката и внедряването на българския EBSI възел, както и ще ръководи проектирането и разработването на случаи на използване, свързани със самосуверенната идентичност и проследимостта на документите.

The Edge
The Edge е нова компания, отделила се от Junior Achievement Bulgaria. The Edge има за цел да запълни празнината между иновативните, високотехнологични академични изследвания и тяхната комерсиализация в световен мащаб.

В този консорциум, The Edge Research and Business Development ltd ще отговаря за развитието и поддръжката на националното бюро за помощ, както и за дизайна и доставката на обучителна програма в класни стаи и онлайн.

Конференцията

Конференцията „Блокчейн и бъдещето на публичните услуги“ ще се проведе на 12 май във Френския институт в България от 09:30 часа.

Конференцията ще включва лекции от членове на консорциума, различни институции на ЕС, бизнеси и представители на правителството и публичния сектор. Темите ще обхващат потенциала, безопасността и достъпността на технологията.

Можете да видите пълния списък с говорители и теми тук.

Similar articles

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа „peer-to-peer“, които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого – дори от правителства или корпорации.

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи вече седма година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. Екипът организира обучения и тематични събития и популяризира активно възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса.