fbpx
Share

Високотехнологичната компания ReCheck спечели най-големия блокчейн хакатон Odyssey Momentum.

Специално за състезанието, екипът разработи прототипи на софтуер за генериране на уникални идентификатори на недвижими имоти. Идентификаторите ще се използват за обмяна на данни между заинтересовани страни в сделки с недвижими имоти. Те ще осигуряват по-сигурен и по-ефективен процес.

Предстои изпълнението на пилотни проекти с публични институции и частни компании в Нидерландия.

Odyssey е най-големия хакатон в Европа

Организира се ежегодно от 2017г. Фокусът на хакатона е върху предизвикателствата, свързани с целите на ООН за устойчиво развитие.

Хакатонът представлява инкубатор за взаимодействие между множество партньори от правителствения, корпоративен, научноизследователски и НПО сектори.

Всеки от тях се включва, за да допринесе за създаването на open source решения на комплексни проблеми от 21 век.

Хакатонът представлява 10-месечно състезание

Състезанието започва с идентифицирането на проблеми, преминава през намирането на решения и приключва с внедряването на пилотни проекти.

Акцентът в програмата е Odyssey Momentum – 49-часово онлайн събитие, по време на което се представят прототипи за решаване на предизвикателствата на 21 век.

2000 участника и 105 екипа от 50 държави

Над 2000 участника и 105 екипа от 50 държави работиха през изминалия уикенд (13-15 ноември). Те търсиха решение на предизвикателствата на 21 век.

Покриват се области като здравеопазване, предотвратяване на конфликти,  инфраструктура, логистика и верига на доставки, опазване на природата, недвижими имоти и цифрова идентичност.

Проблемите са изведени от корпорации, правителства и неправителствени организации от САЩ, Франция, Германия, Швеция и Холандия.

Измежду тях са Vattenfall, KLM Cargo, Националната полиция на Нидерланция, Международния съюз за опазване на природата, Международния съвет по екологично право, E.On, Engie, VMware, и Министерството на отбраната и външните работи на Нидерландия.

За всяко предизвикателство се състезават по 5 отбора, които да разработят прототипи за решаване на проблема.

blockchain

Екипът на ReCheck разработи решение за предизвикателството на Кадастъра, Фондацията за международна експертиза в блокчейн и недвижими имоти (FIBREE) и Министерството на отбраната и вътрешните работи на Нидерланция.

Вижте още: Стартира първото по рода си блокчейн решение в полза на българския бизнес

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно за развитие на предприемаческата екосистема и новите информационни технологии. 

Горди сме да заявим, че започнахме да работим с блокчейн стартъпи още от 2016. Причината, поради която смятаме, че децентрализираните технологии ще трансформират из основи бизнес процесите, е прозрачността и страхотните хора, които се опитват да направят света по-добър чрез блокчейн.

Recheck logo

Високотехнологичната компания ReCheck работи в посока осигуряване на потребителите и на бизнеса защита на поверителността и запазване на целостта на техните данни.

Вижте още: Сигурно споделяне на информация и данни в интернет