fbpx
Share

Сдружение Startup Factory, съвместно с адвокатска кантора Миланова и партньори, организира онлайн правен семинар на тема 10-те грешки, които да избегнем при стартиране на бизнес.

Често при стартиране на бизнес начинаещите предприемачи пренебрегват основополагащи изискавния за стуктуриране на компанията им в съответствие със законодателството на пазара, на който възнамеряват да оперират. Това води до редица неблагоприятни последици. А те могат да бъдат избегнати с правилно планиране и експертен съвет.

Вижте някои от най-често срещаните грешки при стартиране на бизнес на база над 20 годишния опит на адвокатите от кантора Миланова и партньори:

10-те грешки при стартиране на бизнес

 1. Не се създава навреме правилната правна структура с оглед нуждите на бизнеса, привличането на инвеститори и осигуряване на безпроблемно излизане от инвестицията (какво да създадем ООД, ЕООД, АД или ЕАД?)
 2. Не се струкрурират взаимоотношенията между съучредителите по ясен начин (дружествен договор, право на глас за вземане на важни решения, заеми от акционерите, право на предпочитателно изкупуване на дяловете);
 3. Използване на име на фирмата и/или продукта, което е предмет на интелектуална собственост на друг; незапазване навреме на търговска марка, патент;  
 4. Невземане под внимание данъчните аспекти на бизнеса (напр. пропуск да се регистрират по ДДС дори преди достигане на оборот от 50000лв. (чл.97а ЗДДС; регистрация по ДДС за физически лица)
 5. Липса на писмени договори (доставчици, партньори, дистибутори, счетоводители)
 6. Предварителна проверка започнатия бизнес подлежи ли на специални регулации (напр. Закон за храните)
 7. Липса/бланкетни Общи Условия и Политика за защита на личните данни за онлайн магазините, защита на потребителите, правила за рекламации
 8. Несключване на трудови договори, когато е необходимо по закон; Трудови договори или фриилансъри?
 9. Неспазване на процедурите при уволнение на служители;
 10. Липса на договори за неразкриване на информация (Non-disclosure agreements), клаузи за конфиденциалност и клаузи за търговска тайна;

Как да избегнем тези грешки?

В помощ на начинаещите предприемачи предлагаме онлайн правен семинар на тема 10-те грешки, които да избегнем при стартиране на бизнес.

Събитието, организирано от Сдружение Startup Factory, съвместно с адвокатска кантора Миланова и партньори се проведе на 17 февруари в платформата zoom. Вижте записа:

Лекторите са четирима топ адвокати от кантора Миланова и партньори с дългогодишен опит в консултирането на стартиращи компании.

Семинарът е специално подготвен за:

 • стартиращи предприемачи
 • всички, които имат желание да сверят знания си, за да бъдат по-успешни в своите начинания.

Семинарът се проведе по идея на адв. Калина Миланова – управляващ съдружник в адвокатска кантора Миланова и партньори. Адвокат с 20 годишен опит в България и чужбина в областта на сливанията и придобиванията, банково и търговско право.

Повод за идеята бе проведената Обучителна програма по предприемачество за жени, в която се включиха 125 дами, развиващи собствени проекти или все още обмислящи бизнес идеи.

Миланова и партньори е водеща  българска адвокатска кантора, със седалище в гр. София и член на European Law Firm – мрежа от адвокатски кантори Европа, предоставяща трансгранични правни консултации свързани с всички аспекти на правенето на бизнес.

EEIG with offices in: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CYPRUS DENMARK ENGLAND AND WALES ESTONIA FINLAND FRANCE GREECE GERMANY HUNGARY IRELAND ITALY LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо вече шеста година за развитие на ключови дигитални умения на ученици и възрастни.

Организацията активно подпомага предприемаческата екосистема в България. Официален регионален представител е на BESCO (Българската Стартъп Асоциация) в Русе и североизточна България. От лятото на 2021 г. насочва усилията си в помощ и на гражданския сектор – сдружения, фондации, спортни клубове, читалища, настоятелства към детски градини и училища, както и социални предприемачи и граждански активни личности от Русе и региона.

Вижте още от нашите събития и обучения за развитие на дигиталните и предприемачески умения.