fbpx
Share

Имаш своя собствена компания или организация? Или искаш да създадеш такава?

Интересуваш се от дигитално предприемачество и търсиш насоки за по-добро представяне?

Имаме предложение за теб.

Включи се в нашата Онлайн обучителна програма по предприемачество за жени

Прочети нататък, за да научиш повече.

Жените представляват 52% от европейското население, но едва 1/3 от всички предприемачи в Европейския съюз. А стартиращите компании в Европа, основани от жени, са само 19% от всички.

Много жени, които познават добре дадено производство, технология, продукт/услуга, сектор или пазарна ниша откриват благоприятна възможност за стартиране на нов бизнес.

Но се чувстват неуверени и се притесняват да рискуват.

И ти си една от тях?

Това, което по всяка вероятност ти е необходимо, е познания в областта на управление на дигитален бизнес, насоки за източници на финансиране и информация, както и подкрепа и менторство в началния етап на започване на самостоятелна дейност.

При създаването и управлението на компания, жените са изправени пред повече трудности отколкото мъжете, главно по отношение на достъпа до финанси, поемането на риск, както и при съчетаването на бизнес и семеен живот.

Проектът на Сдружение Startup Factory

Онлайн обучителна програма по предприемачество за жени и момичета

е финансиран от Български фонд за жените и е насочен към преодоляване на тези ограничения.

Предвиждаме серия от лекции и менторски сесии в помощ на дамите, които планират да стартират или вече развиват собствен бизнес.

По време на обучението, заложено в проекта, ще разкрием работещи методи как се преодоляват трудностите при управление на бизнес в дигиталния среда и ще дадем информация за източници на финансиране. Ще създадем условия за установяване на контакти, формиране на екипи и изграждане на общност от дами – съмишленици. Ще разгледаме методология, която помага при създаването на стойност за клиента и намалява броя на потенциалните грешки.

Програмата ще помогне на участничките да се ориентират по-добре в работата си със социалните мрежи и ползването на storytelling. Те ще се запознаят с някои важни метрики, които всеки мениджър трябва да следи, както и ще получат съвети за управление на успешни екипи.

Ще предложим възможност за създаване на екипи сред участничките в обучението, за да продължат да работят заедно за разработването на по-комплексни проекти, изискващи комбинация от умения, външна подкрепа, менторство и достъп до допълнителни ресурси.

Участието в онлайн обучителната програма по предпримачество за жени е безплатно.

Всички дами, избрани за участие в програмата, ще могат да се включат безплатно в лекциите през януари, както и да получат възможност за лични онлайн менторски сесии през февруари.

Няма възрастово ограничение за предприемачество, както и за нашето обучение.

Програмата е насочена към момичета в гимназиална възраст, както и към жени без ограничение във възрастта и заниманията.

Ползването на английски език е силно препоръчително.

Обучителната програма по предприемачество за жени ще се проведе на български език, но има голям набор от допълнителни материали, които са на английски.

Ние вярваме, че предприемачите трябва непрекъснато да развиват уменията си – да четат или слушат книги, да следят онлайн издания и блогове на авторитетни личности, да се стремят винаги да бъдат информирани за новостите. В тази връзка, ще предложим множество допълнителни материали, които биха били от полза за дамите в един дългосрочен аспект.

Фокусът на програмата е върху онлайн бизнес с глобална насоченост, но принципите са общовалидни и могат да се приложат във всяка сфера.

Имаш проблеми да осигуриш финансиране за твоя малък бизнес?

Ще предрожим съвети за презентиране пред инвеститори, ще споделим варианти за финансови инструменти и възможни акселератори и инкубатори.

Предприемачеството е едно от възможните противодействия на бедността и икономическата зависимост, особено когато става дума за млади жени и момичета в по-беден регион. Затова с приоритет ще включим дами от малки и отдалечени населени места. От тях ще се изисква единствено да си осигурят добра интернет връзка и да отделят необходимото време.

Виж повече детайли и кандидатствай за нашата Онлайн обучителна програма по предприемачество за жени

Знаеш ли още факти за женското предприечество?

62% от жените предприемачи в световен мащаб са на възраст между 40 и 59 години. 

Статистиките сочат, че само 30% от жените, притежаващи собствен бизнес, са под 40 години. Това е доказателство, че за да се изградят контакти и да се натрупа финансов капитал отнема години сериозен труд и посвещение.

36% от собствениците на малки бизнеси в света са жени

Какви компании точно притежават жените? На първо място те доминират в сфери като фризьорство и козметика, здравеопазване и фитнес. Управляват места за хранене и ресторанти, магазини за търговия на дребно. Притежават бизнес, съврзан с образование и бизнес услуги.

55% от жените поставят под въпрос решението си за стартиране на бизнес

Жените не вярват, че притежават адекватни предприемачески умения в такава степен, както мъжете. Само 39% от жените мислят, че са способни да управляват бизнес, сравнено с 55% от мъжете. Статистиките показват, че няма реална разлика в уменията, но е въпрос основно на усещане и самоувереност.

Жените стартират бизнес с по-малко капитал в сравние с мъжете.

Под капитал тук се разбира парични средства, но също и знания по мениджмънт и човешки капитал. Това също може да е причината защо жените нямат достатъчно увереност, за да стартират свой бизнес. Проучванията показват, че жените подлагат на съмнение своето решение по-често и са по-склонни към самокритика.

Основната причине жените да стартират свой собствен бизнес е възможността да бъдат гъвкави при отглеждане на деца и поддържане на домакинството.

Нашата цел е с Онлайн обучителната програма по предприемачество за жени и момичета да помогнем на дамите с основни насоки, важни ресурси и материали, полезни инструменти и подкрепяща общност, за да могат по-лесно да преодоляват трудностите и да постигнат повече в света на предприемачеството.

Понякога е нужно само толкова малко, за да си повярваш!

Сега е моментът да направиш първите стъпки, за да осъществиш мечтите си и да промениш живота си!

Още се колебаеш?

Прегледай отзивите от последното ни обучение по предприемачество или се обади за повече информация на 0888 79 66 73.

Кандидатствай до 30 декември за включване в Онлайн обучителната програма по предприемачество за жени и момичета.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.