fbpx
Share

На 13 и 14 ноември 2018 г ще се проведе първата по рода си виртуална конференция в Централна и Източна Европа – RE-IMAGINING THE FUTURE of Central & Eastern Europe, с участието на MOVE.bg. Събитието е част от мащабния международен фестивал Desruptive Innovation Festival – DIF.

В ролята си на платформа за създаване и намиране на иновативни решения за осъществяване на обществена промяна MOVE.BG намери подходящи партньори, с които да обмени и сподели опит.

MOVE.BG идентифицира, свързва и обединява двигателите на промяната в България в национална мрежа, а Startup Factory e член на клуба The ChangeMakers of Bulgaria.

Disruptive Innovation Festival – DIF, Impact Hub и WWF са другите организатори на събитието, чието участие е свързано със стимулирането на полезно взаимодействие за подобряване на средата, в която живеем. Целта на конференцията е да събере на едно място хора от различни сфери, организации и бизнеси, обединени от идеята, че могат да бъдат агенти на промяната в своите локални общности.

България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия и Украйна ще се срещнат в онлайн пространството, за да обсъдят важни за развитието на техните региони теми, разделени в три панели:

🔸 Общностите водят промяна/ Community Lead Change – 13 ноември, 10:00 – 14:30 CET

Локални говорители: Гражданите и WWF Bulgaria

🔸 Женско предприемачество/ Female Entrepreneurship – 14 ноември, 10:00 – 13:00 CET

Локални говорители: Coding Girls Sofia и Bulgarian Centre of Women in Technology – BCTW

🔸 Технологии за въздействие/ Impact Technology – 14 ноември 14:00 – 16:00 СЕТ

Избраните теми са насочени към глобалните тенденции за иновация, които поставяме в регионален контекст. Мисията на организаторите е да обърнат внимание на важността от изграждането на общности, споделянето на инициативност и планове за устойчиво развитие. В конференцията ще се включат социални иноватори и предприемачи, социално ангажирани компании, създатели на политики и отдадени на темата граждани, които да обменят ценен опит и идеи с цел по-ефективни и устойчиви промени в обществото.

Разпространявайки добрите примери от потенциала за промяна на обществото отдолу нагоре, въздействието на технологиите върху всички сфери на живот, женското предприемачество и други обществено важни полета, виртуалните дискусии целят да помогнат за построяването на мостове между различни обществени сектори.

Програмата се състои от презентации, интерактивни демо сесии, споделяне на любими моменти от деня, както и иновативните формати Worldcafe и “Speed dating”.

Партньори 

Impact Hub Global – мрежа от социални предприемачи и иноватори, обединени в пространства за сътрудничество и разнообразно програмиране, което вдъхновява, свързва и дава възможност за взаимодействие.

WWF- водеща световна независима организации за опазване на мисията за изграждане на бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. Работи с повече от 100 държави за опазване на природата, провеждането на политически акции и дейности, свързани със защитени територии, видове, сладководни води, гори и развитие на селските райони.

The Disruptive Innovation Festival (DIF) – Онлайн платформа, която има за цел да промени общественото мислене и да вдъхнови действия за циркулярна икономика. Целта на платформата да мотивира хората да споделят идеи, мнения и инициативи по редица теми, с които да бъде привлечена световна аудитория. Създавайки дискусии, критични разговори и възможност за участие в реални интервюта, филми и подкасти.