fbpx
Share

Безплатни обучения: Информационна сигурност за НПО

Базово ниво

с лектор Ива Ташева

за напреднали

с лектор Иван Пепелов

Специфично обучение

по заявка с експерт

БАЗОВО НИВО

с лектор Ива Ташева

съосновател на CYEN, член на работната група по киберсигурност на предприятията на Европейската Агенция по Киберсигурност (ЕНИСА) и автор на Българския Наръчник за Киберсигурността на МСП.

Iva Tasheva

6 Теми - всяка тема се разглежда в рамките на 60 мин.

~

1. Основни кибер заплахи за НПО сектора в България

~

2. Управление на риска за киберсигурността

~

3. Управление на риска за киберсигурността свързан с трети страни и облачни услуги

~

4. Основни мерки за кибер защита на уеб сайт, приложения, (мобилни) устройства

~

5. Кибер хигиена на работното място, в социалните мрежи и онлайн комуникации / имейл

~

6. Какво да направим в случай на инцидент с киберсигурността (фишинг, смишинг, рансъмуеър, вирус, изтичане на лични данни)

Всяка среща включва по 2 лекции с продължителност от 45 мин + 10 мин Q&A + 10 мин почивка между тях.

➕ интерактивен тест след всяка лекция за самостоятелна проверка на придобитите знания.

Всеки участник ще получи подарък книжка 📖 Наръчник за киберсигурност.

Обучението е насочено към служители в НПО сектора, вкл. читалища, спортни клубове, както и културни организации като музеи, галерии и театри.

Обучението ще бъде особено полезно за хора, които работят с чувствителна информация, като например лични данни на клиенти и партньори, включително служители, които се занимават с ИТ, маркетинг, финанси, правни въпроси и други.

НИВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

с лектор Иван Пепелов

IT експерт с над 10 години опит в управлението и администрирането на самоличността, управлението на достъпа и управлението на привилегирован достъп, CEO на IDVKM – сертифициран имплементатор в областта на Identity Management.

Иван Пепелов

Теми - всяка тема се разглежда в рамките на 60 мин.

1. Цели на киберсигурността. Основи на управлението на идентичността. Удостоверяване и оторизация.

2. Защита на данните и поверителност. GDPR. Криптиране и сертификати.

3. Най-често срещаните атаки. Реагиране на инциденти. Архивиране и възстановяване.

4. Сигурност на инфраструктурата. Сигурност на приложението.

Дати на провеждане: 29 и 30 април, от 14 до 16ч.

Лекциите ще се проведат в пакет по 2, всяка по 45 мин + 15 мин Q&A.

Обучението е специално подготвено за служители в НПО, които имат базови познания в киберсигурността и организацията им притежава дигитални активи и ползва дигитални услуги.

СПЕЦИФИЧНО
ОБУЧЕНИЕ

По индивидуална заявка

тематични уъркшопове и индивидуални консултации

Ще организираме безплатно за екипа на вашето НПО тематичен уъркшоп, обучение или консултация с експерт по киберсигурност.

Обученията са безплатни!

Мисия & екип на Startup Factory

Електронен сертификат

Всеки участник ще получи дигитален сертификат за завършено обучение.

На живо онлайн

Всички лекции ще се провеждат на живо онлайн с възможност за Q&A сесии. След регистрация, се получава линк за достъп.

Запис на лекциите

Всички лекции ще ще бъдат достъпни за самостоятелно изучаване в платформата classes.startupfactory.bg

Какво да очаквате като резултат от обученията?

🔐 По-добро разбиране за съществуващите заплахи в областта на информационната сигурност.

🔐 Познаване на най-добрите практики за защита в кибер сферата.

🔐 Инструменти за идентифициране и предотвратяване на потенциални заплахи.

🔐 Политики за пароли, чеклисти и тестове за проверка, готови за прилагане в работата на организацията.

EU Logo

Обученията се провеждат в рамките на проект InfoSec Skills+, който се реализира с финансовата подкрепа на Transatlantic Foundation по проект PROTEUS, съфинансиран от Европейския съюз. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция по образование и култура. Европейският съюз и представляващият орган не могат да носят отговорност за тях.

За Startup Factory:

Startup Factory logo

Startup Factory e сдружение с нестопанска цел, което работи от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. През 2022 г. организацията създаде платформа с видео обучения, записи от уебинари и много безплатни ресурси в помощ на всеки, който желае да повишава квалификацията си самостоятелно откъдето и когато пожелае.