fbpx
Share
Как гражданите да си върнат контрола върху личните данни чрез блокчейн, какво може да спечели обществото ни от въвеждането на иновации като европейския дигитален портфейл за идентичност, как блокчейн може да се използва като „дигитален нотариус“ и как в бъдеще нашите дипломи и други документи ще могат да се верифицират автоматично в други държави, без нужда от преводи и легализация?

Това са част от темите, които ще бъдат дискутирани на предстоящата конференция, организирана от Startup Factory в партньорство с Посолството на Франция и Френският институт в София.

Конференцията е първата инициатива в България за представяне възможностите на децентрализираните технологии като катализатор за трансформация и модернизация на публичния сектор. 

Събитието ще бъде открито от нейно превъзходителство г-жа Флоранс Робин – посланик на Франция в България.

Министърът на електронното управление Божидар Божанов, евродепутатът Ева Майдел и представители на европейски институции ще вземат участие в събитието и ще изразят своята позиция за областите на приложение на блокчейн в публичния сектор.

Форумът ще отрази и гледната точка на бизнес и НПО сектора, като представители на блокчейн екосистемите в България и Нидерландия ще аргументират ползите от използване на децентрализираните технологии за подобряване на публичните услуги.

Райна Стамболийска – носител на награди и международно признат експерт, изследовател, консултант и автор в областите на киберсигурността и етичното хакерство ще презентира в началото на събитието.

Конференцията включва четири панела.

Първият ще дискутира блокчейн като технология допринасяща за активно гражданско участие и директна демокрация.

Следващите два панела ще разгледат инициативите на европейската сцена, които демонстрират практичното приложение на децентрализираните технологии за по-удобни, по-ефективни и по-сигурни публични услуги.

Специално внимание ще бъде обърнато на европейския портфейл за дигитална идентичност като средство за връщане на контрола на гражданите върху данните. Последният панел има за цел да провокира открит диалог относно предизвикателствата пред прилагане на блокчейн в администрацията и възможните пречки и съпротива. Заключителната част на събитието ще се фокусира върху промяната в парадигмите след навлизането на технологии, които дават възможност за преодоляване на монопола на държавните и публичните институции като единствен доставчик на удостоверителни, социални и други услуги.

Конференцията привлича внимание върху Европейската блокчейн инфраструктура (European Blockchain Service Infrastructure – EBSI).

Консорциумът, който развива българската част от EBSI ще презентира целите на тази европейска блокчейн мрежа и възможностите да направи услуги като апостил, признаване на дипломи, проследяване на документи и други, по-евтини и леснодостъпни.

България вече поддържа “възел” от Европейската блокчейн инфраструктура и в следващите месеци ще са налични първите инструменти и приложения, които могат да се ползват от български граждани и администрацията за по-ефективни трансгранични публични услуги. Запиши се за нашия бюлетин, за да научиш първи за тях.

Участието в конференцията „Блокчейн и бъдещето на публичните услуги“ е безплатно. Необходима е предварителна регистрация.

конференция

блокчейн и бъдещето на публичните услуги

Блокчейн предлага нова инфраструктура и средство за прозрачна и ефективна публична администрация. Децентрализираните технологии ще дадат възможност за създаване на решения, които насърчават гражданското участие и директната демокрация.

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. 

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа „peer-to-peer“, които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого – дори от правителства или корпорации.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org.

Startup Factory logo

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в региона. Екипът организира обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризира активно възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса.