fbpx
Share

Децентрализираните автономни организации (DAO) са организационни структури, които използват блокчейн технологии за разпределяне на ресурси, координиране на дейности и вземане на решения.

Ориентирани към общността и управлявани от код, DAO се опитват да осигурят алтернатива на традиционните организационни форми, като правят оперативната информация публично достъпна и позволяват на членовете да участват в управлението.

DAO са нововъзникваща част от блокчейн екосистемата. Въпреки че концепцията за DAO е теоретизирана през 90-те години на миналия век, едва наскоро този тип организационни структури започват да се изграждат, разраствайки се бързо в различните сектори. Темата за децентрализираните финанси (DeFi) избухна през 2020 г., а DAO се появиха, за да помогнат за управлението на ресурсите и да служат като механизъм за колективно вземане на решения.

Какво представляват DAO?

Както стана ясно, концепцията за децентрализираните автономни организации съществува от доста време. През последните години обаче екосистемата на DAO претърпя експлозивен растеж в области, вариращи от финанси през социални мрежи до филантропия. Само през 2021 г. комбинираната стойност на съкровищата (или активите под управление (AUM) за използване от децентрализирани автономни организации) се увеличава 40 пъти от януари до декември (от $400 милиона на $16 милиарда, като на 30 декември пада до $12 милиарда), а общият брой на участниците в DAO скача рязко 130 пъти – от 13 000 на 1,6 милиона. По-долу са данните към 30 декември 2021 г.

Съкровища

Източник: How the DAO ecosystem grew in 12 months, DeepDAO.io

DAO се опитват да дадат възможност на общностите да постигнат целите си, като същевременно намаляват нуждата от посредници, които да отговарят за управлението и операциите, а DAO токените позволяват на притежателите им да гласуват за промени в организацията. Използването на блокови вериги и цифрови активи намалява необходимостта от доверие в трети страни и осигурява средство за възнаграждаване на участниците. Чрез децентрализиране на управлението между няколко заинтересовани страни и разкриване на оперативна и финансова информация, DAO могат да намалят асиметрията на информацията и властта.

Накратко, тези дигитални обществени организации се опитват да преосмислят как се свързваме, сътрудничим и творим. Но въпреки че имат потенциала да предложат огромно разнообразие, много от тях са изправени пред значителни оперативни, технически, управленски и правни предизвикателства.

DAO операции и управление

Управлявани от код и ориентирани към общността, DAO работят по по-различен начин от традиционните организации. Като дават възможност на заинтересованите страни да участват пряко в операциите и управлението, DAO имат капацитета да съгласуват по-справедливо интересите на различни заинтересовани страни.
Децентрализирани финанси

DAO използват и различни и иновативни процеси на управление. Целите на организацията, ролите и отговорностите, стимулите и други елементи се залагат в кода на интелигентния договор. Така процесите на гласуване стават по-ефективни, като същевременно смекчават общи проблеми на управлението като рационална апатия и плутокрация (когато решенията се основават не на мнението на народа, а се вземат от влиятелен кръг на висшето общество, съставен от богати хора.).

DAO все още изпитва проблеми и търси различни стратегии за справяне с правните и регулаторни въпроси. Правните структури, използвани от този тип организации, имат последици отвъд корпоративното право, които се простират до закона за ценните книжа, данъчната система и изискванията за борба с прането на пари, което допълнително усложнява избора и/или формирането на правилната правна форма.

Биткойн

DAO процеси

Всичко описано дотук сочи, че управлението на DAO за момента е сложен и динамичен процес. За да се подпомогне, мнозина разработват или приемат рамки за управление – правила за действие, които могат да заложат целта на DAO, ролите и отговорностите на участниците, структурите за стимулиране и други в кода на интелигентния договор.

Рамките за управление на DAO или просто „DAO рамки“ (DAO frame) са шаблони за интелигентни договори, които могат да се използват за внедряване на DAO в блокчейн. Рамката на DAO трябва да е подходяща за визията на DAO: функция или цел за съществуване, която може да бъде изразена от човек, екип или общност. Рамките често уточняват ролите за екипи и хора, които в момента управляват споделена съкровищница (хазна) чрез multisig signers, основните сътрудници и притежателите на токени, като понякога разделят притежателите на токени на по-фини степени въз основа на техните правомощия за управление.

 

➤ Научете още: Какво е блокчейн и защо стана важна тема?

 

Те могат също така да идентифицират протоколи за интелигентни договори, които могат да се надграждат или преразпределят въз основа на гласуване на една или повече групи, а някои DAO могат да изберат да прилагат или да се придържат към множество рамки.

Тенденциите сочат, че системата от DAO рамки се развива бързо. Докато някои предлагат специализирани функции за управление на инструменти като мултисиг (multisig) портфейли, други предоставят функционалност с общо предназначение. Като цяло DAO рамките стават все по-модулни, разширяеми и оперативно съвместими и все повече се разработват извън екосистемата Ethereum върху блокчейни като Solana, Polkadot и Cosmos.

Заключение

Нуждите на DAO зависят от неговата цел, общност и състав. Следователно е трудно да се препоръчат стратегии за DAO като цяло. Освен това не е изключено вече внедрените стратегии да бъдат адаптирани с развитието на DAO. Всъщност адаптивността е едно от най-големите предимства и на блокчейн технологията като цяло, и на DAO в частност.

Независимо от предизвикателствата и неизвестните, DAO започват да създават стратегии за ефективно управление, а определянето на цели, разработването на административни практики и разделянето на труда могат да помогнат на този съвременен тип децентрализирани организации да работят пълноценно и законно, дори и в една недостатъчно правно регламентирана среда.

 

➤ Научете още: Web3 наръчник за блокчейн ентусиасти и пътешественици в Метавселената

Термини

Multisig wallet (мултисиг портфейл) е специален тип крипто портфейл за сигурно съхранение на криптовалути. Имате достъп до криптовалути само ако два или повече подписа са въведени заедно.
Multisig Signer Set и свързаните Multisig са запазени за големи промени в операциите на протокола и управлението на финансови средства.
DAO frame (DAO рамки) са шаблони за интелигентни договори, които могат да се използват за внедряване на DAO в блокчейн. Рамката трябва да е подходяща за визията на съответната децентрализирана автономна организация: функция или цел за съществуване, която може да бъде изразена от човек, екип или общност.

Материалът е по извадки от INSIGHT REPORT | JANUARY 2023 – Decentralized Autonomous Organization Toolkit | World Economic Forum In collaboration with the Wharton Blockchain and Digital Asset Project

Автор на статията: Ана Тодорова

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно fj 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.