fbpx
Share
Кратък терминологичен речник, съдържащ често използвани фрази и най-важните понятия от блокчейн общността. Нашият Web3 наръчник ще ви помогне да разберете по-добре същността на това, което предстои или което може би вече е част от живота и ежедневието ни.

Само от вас зависи дали ще сте пасивен наблюдател или пълноценен участник в новия свят, наречен Web 3.0 или Метавселена, и дали ще се възползвате от всички негови възможности за бизнес и развлечения.

Която и от двете опции да изберете – наблюдател или участник, не се заблуждавайте, че ще останете незасегнати. С помощта на нашите експертни материали опознайте онова, което вероятно ви плаши – блокчейн, децентрализирани технологии, crypto, NFT, DAO и т.н., и открийте същността и стойността на новото нормално отвъд спекулациите.

AIRDROP

В бизнеса с криптовалути Airdrop може да се определи като маркетингова стратегия, включваща изпращане на монети или токени до адреси на портфейли, за да се насърчи осведомеността за нова виртуална валута. Дребни суми от новата виртуална валута се трансферират безплатно до портфейлите на активните членове на блокчейн общността или в замяна на ретуитване на публикация, изпратена от компанията, емитираща валутата.

AMA

Съкратено от Ask me Anything (Попитайте ме нещо). Популярен израз/абревиатура в web3 общността. Когато се използва като съществително, AMA се отнася до вид неформално интервю, в което интервюираният отваря думата за широката публика, позволявайки на аудиторията да го попита каквото иска да знае.

ANON

Съкратено от Anonymous/Неизвестен човек.

APE IN

Да инвестирате много пари в нова криптовалута или NFT проект, без първо да направите правилното проучване. Идва от мемето apes together strong*.

*Apes together strong или Маймуните заедно са силни е запомнящ се цитат, предаден с помощта на американския жестомимичен език от героя Цезар в научнофантастичния филм от 2011 г. Възходът на планетата на маймуните. Екранна снимка на момента, в който фразата се появява във филма, по-късно се превръща в меме за реакция, изразяваща солидарност.

BEARISH (виж и BULLISH)

Да бъдете bearish (bear = мечка) в търговията означава, че вярвате, че пазар, актив или финансов инструмент ще изпита низходяща траектория. Да си мечи е обратното на bullish (bull = бик), което означава, че смяташ, че пазарът се движи нагоре.

Да можеш да идентифицираш мечи тенденции е важна част от търговията, тъй като пазарните настроения са ключов фактор при определяне на движението на финансовите пазари. Когато мечият натиск на даден пазар е по-силен от бичия натиск, на пазарите обикновено се наблюдава спад в цената. Поради тази причина пазар, който преживява продължителен спад в цената бива наричан мечи пазар. Умението да се забелязват навреме индикации за навлизане и задържане в мечи пазар, е от ключово значение както за печалбата, така и за ограничаването на загубата при търговия, включително и в Web3.

BITCOIN

Създаден през 2009 г. от човек с псевдоним Сатоши Накамото, Биткойн е най-голямата криптовалута в света по пазарна капитализация, въпреки че е преминал през няколко цикъла на бумове и спадове от създаването си.

BLOCKCHAIN

Блокчейн е разпределена база данни, споделена между голям брой компютри, съставляващи компютърна мрежа. Информацията се съхранява и проверява в тези споделени бази данни по криптографски защитен начин, като данните се съхраняват в групи, известни като блокове, които са свързани с вериги от данни. Тази структура свързва данните заедно и необратимо в хронологичен ред и по децентрализиран начин, което кара някои да я виждат като по-сигурна и отворена опция за съхранение и обмен на информация.

➤ Научете още: Какво е блокчейн и защо стана важна тема?

BLOCKCHAIN ETF

Блокчейн борсово търгуван фонд (Blockchain ETF), подобно на стандартните секторни или тематични ETF (Exchange-traded funds), които инвестират в специфичен пакет от конкретни акции, инвестира изключително в кошница от базирани на блокчейн компании. Компаниите, притежавани в блокчейн ETF, имат бизнес операции в блокчейн технологията или са тези, които инвестират или печелят от блокчейн.

BLOCK HEADER

Заглавието на блок се използва за идентифициране на конкретен блок в цяла блокова верига и се хешира многократно, за да се създаде доказателство за работа за награди за копаене. Блокчейн се състои от серия от различни блокове, които се използват за съхраняване на информация, свързана с транзакции, които се случват в блокчейн мрежа. Всеки от блоковете съдържа уникална заглавка и всеки такъв блок се идентифицира поотделно чрез своя хеш на заглавката на блока.

BLOCK HEIGHT

Височината на блока представлява броя на блоковете, които са били потвърдени в цялата история на определена блокчейн мрежа – от генезисния блок (или блок нула) до най-новия. За разлика от генезисния блок, всички останали блокове съдържат препратка (хеш) към блока, който идва непосредствено преди него, а височината на блока е номерът на всеки блок в тази последователност. Така че височината на блока на генезис е #0, а височината на първия изкопан блок е #1.

Топ 4 предимства на блокчейн

BLUE CHIP*

NFT проекти с висока стойност.

*Blue Chip/Син чип е термин, който се използва по отношение на финансовата стабилност и репутация на компанията. Името идва от играта на покер – сините чипове имат най-висока стойност.

➤ Научете още: 7 типа NFT набиращи изключителна популярност

BOT

Автоматизиран софтуер, който извършва конкретни действия като: закупуване на NFT, отговаряне на въпроси или споделяне на произволни мемове.

BTD

Съкратено от Buy the Dip и е начин да се опише закупуване на акция или индекс, след като стойността му е паднала. Тъй като цената на акцията се понижава, това може да представлява възможност да се закупят акции с отстъпка и да се увеличи бъдещата печалби, ако и когато акцията се върне към предишния си връх (или повече).

BULLISH (виж и BEARISH)

Убеждението, че даден проект ще придобие стойност с времето. Казано по-просто, bullish (bull = бик) или „бичи“ означава, че инвеститор вярва, че дадена акция или целият пазар ще се покачат. Обратно, bearish – „мечи“, е терминът, използван за инвеститори, които вярват, че акциите ще паднат или ще се представят по-слабо. Бичият инвеститор често се нарича бик, а мечият инвеститор – мечка.

CONSENSUS MECHANISM

Механизмите за консенсус (известни също като протоколи за консенсус или алгоритми за консенсус) позволяват на разпределените системи (мрежи от компютри) да работят заедно и да останат защитени.

Консенсусен механизъм се използва в компютърни и блокчейн системи за валидиране на единични данни или отделни състояния на разпределена компютърна мрежа. Той обхваща всяка методология, която се използва за постигане на споразумение, доверие и сигурност в децентрализирана компютърна мрежа. Двете най-често срещани в крипто света в момента са доказателство за работа и доказателство за залог.

Консенсусните протоколи и консенсусните алгоритми често се използват взаимозаменяемо. Въпреки това, протоколите и алгоритмите са различни.

Протоколът е набор от правила, дефинирани в стандарт, който управлява начина, по който системата и нейните много функциониращи части работят и си взаимодействат. Алгоритмите са като точни рецепти за това как да решите проблем или да изчислите резултат.

CRYPTOCURRENCY

Криптовалутата е цифрова или виртуална валута, която е защитена с криптография (най-често чрез децентрализирани мрежи на блокчейн технология), което прави почти невъзможно фалшифицирането или двойното харчене. Много криптовалути са децентрализирани мрежи, базирани на блокчейн технология – разпределена книга, управлявана от различна мрежа от компютри. Определяща характеристика на криптовалутите е, че те обикновено не се издават от нито един централен орган, което ги прави теоретично имунизирани срещу държавна намеса или манипулация.

➤ Научете още: Блокчейн и дигиталните валути в подкрепа на общественополезни каузи

CRYPTO WALLET

Портфейлите за криптовалута (crypto wallets) съхраняват публичните и частните ключове на потребителите, като същевременно предоставят лесен за използване интерфейс за управление на крипто баланси. Те също така поддържат трансфери на криптовалута през блокчейн. Някои портфейли дори позволяват на потребителите да извършват определени действия със своите крипто активи, като например покупка и продажба или взаимодействие с децентрализирани приложения (dapps).

Важно е да запомните, че транзакциите с криптовалута не представляват „изпращане“ на крипто токени от вашия мобилен телефон към мобилен телефон на някой друг. Когато изпращате токени, вие всъщност използвате личния си ключ, за да подпишете транзакцията и да я излъчите към блокчейн мрежата. След това мрежата ще включи транзакцията ви, за да отрази актуализирания баланс във вашия адрес и този на получателя.

DAO / DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS (DAOS)

Съкратено от decentralized autonomous organization / децентрализирана автономна организация.

DAO е организация, изградена с блокчейн технология и по същество се формира с конкретна крайна цел, най-често да прави големи инвестиции или покупки. Поради включването на блокчейн технология, членовете на DAO използват крипто токени за управление на правата на членовете, обща хазна и гласуване на определени решения в рамките на групата. Всички важни решения от групата ще се показват в постоянна блокчейн книга, споделяна от всички членове, което прави DAO по-демократични от традиционните некрипто организации.

DAO FRAME

DAO рамки са шаблони за интелигентни договори, които могат да се използват за внедряване на DAO в блокчейн. Рамката трябва да е подходяща за визията на съответната децентрализирана автономна организация: функция или цел за съществуване, която може да бъде изразена от човек, екип или общност.

DAPP / DECENTRALIZED APPLICATIONS (DAPPS)

DAPPS или децентрализираните приложения са сходни по предназначение с цифровите приложения, с които всеки смартфон или лаптоп борави и без които до голяма степен не можем. Основната разлика е допълнителната функция за използване на блокчейн технология, за да предпази данните на потребителите от ръцете на организациите зад него.

Блокчейнът съхранява копия на разширяващия се стек от данни на голям брой участващи компютри, известни като nodes (възли), като тези компютри са собственост на потребители, а не на създатели на dapp.

DAPPS са толкова разнообразни, колкото и конвенционалните приложения: те могат да предоставят социални мрежи, игри, забавление, инструменти за продуктивност и т.н. Много от тях са проектирани като инструменти за подпомагане на потребителите да имат достъп до децентрализирани финансови услуги или DeFi.

DEFI / DECENTRALIZED FINANCE

Децентрализирани финанси – банкиране, но без такси/одобрения за транзакции и заеми. Можете да търгувате и заемате крипто чрез публичен код, който автоматично съхранява/потвърждава транзакциите.

Децентрализираните финансови системи целят да заменят традиционните посредници и механизми за доверие или разрешения. DeFi черпи вдъхновение от блокчейн технологията, която позволява на няколко субекта да съхраняват копие от история на транзакциите, което означава, че не се контролира от един централен източник. Това е важно, защото централизираните системи и човешкият фактор могат да ограничат скоростта и сложността на транзакциите, като същевременно предлагат на потребителите по-малко пряк контрол и гъвкавост спрямо собствените им финансови ресурси.
DeFi към момента са по-скоро нововъзникваща част от крипто света и до голяма степен остават недостатъчно регулирани на този етап.

DEGEN

Терминът degen може да се проследи до спортните залагания. Съкращението обикновено се използва като обида, отнасяща се до комарджии със склонност да залагат големи суми пари без необходимите знания или опит. Макар в крипто пространството degen търговците да носят етикета по-скоро с чувство на гордост, по същество определението не се различава – отнася се за хора, които търгуват или участват в проекти без да са направили предварително проучване.

DLT / DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY

DLT всъщност е по-известна като блокчейн технология и се свързва с идеята за „децентрализирана“ мрежа срещу конвенционалния „централизиран“ механизъм. Технологията на разпределената книга (DLT) се отнася до технологичната инфраструктура и протоколи, които позволяват едновременен достъп, валидиране и актуализиране на записи по неизменен начин в мрежа, която е разпръсната в множество обекти или местоположения. Смята се, че има широкообхватни последици върху сектори и субекти, които отдавна разчитат на доверена трета страна.

ETHEREUM

Известен най-вече със своята криптовалута ETH, Ethereum е базирана на блокчейн платформа, която позволява публично създаване и поддръжка на сигурни цифрови счетоводни книги. Неговата криптовалута е втората по големина в света по пазарна капитализация, след тази на биткойн.

HARD FORK (виж и SOFT FORK)

Hard fork се отнася до блокчейн технологията и представлява радикална промяна в протокола на мрежата, която прави невалидни преди това блокове и транзакции валидни или обратното. Твърдото разклонение изисква всички възли или потребители да надстроят до най-новата версия на софтуера на протокола.

Разклоненията могат да бъдат инициирани от разработчици или членове на крипто общност, които стават недоволни от функционалностите, предлагани от съществуващите реализации на блокчейн. Те могат също така да се появят като начин за групово финансиране за нови технологични проекти или предложения за криптовалута. Hard fork може да се противопостави на Soft fork.

HASH

Хешът е функция, която разрешава изчисление в блокчейн чрез преобразуване на вход с произволна дължина в криптиран изход с фиксирана дължина. Хеш функциите са еднопосочни, което прави невъзможно обратното проектиране на входа от изхода.

Хешовете са определяни за гръбнака на блокчейн мрежата, тъй като именно тяхната фиксирана дължина прави невъзможно отгатването и разбиването на блокчейн. Едни и същи данни винаги ще произвеждат една и съща хеширана стойност.

HASHGRAPH CONSENSUS MECHANISM

Hashgraph консенсусът е алтернатива или дори следващото поколение на технологията зад блокчейн консенсусните механизми. Вместо да се използва изчислителната мощност на големите мрежи за проверка на транзакциите, транзакциите се записват и потвърждават чрез протокол, който използва комуникация на възел. Хешграфът, също като блокчейн, представлява децентрализирана книга – съхранява информация, защитава я с криптография, ограничава достъпа и използва съхранените данни като проверка.

Основната разлика е в това, че мрежата с хешграфи постига консенсус по много по-различен начин от блокчейна. При тях механизмът за консенсус се основава на използването на информация, наречена gossip (клюки), и виртуално гласуване за създаване на консенсус при проверка на нови блокове.

HYPERLEDGER FABRIC

Hyperledger Fabric е модулна блокчейн рамка с отворен код от корпоративен клас, която действа като основа за разработване на базирани на блокчейн продукти, решения и приложения, използвайки plug-and-play компоненти, които са предназначени за използване в частни предприятия. Той е проектиран от IBM за използване в индустриални предприятия и има функции за по-бързи транзакции, технология за интелигентни договори и по-специално рационализирано споделяне на данни.

HYPERLEDGER IROHA

Hyperledger Iroha е платформа от бизнес блокчейн рамки, проектирана да бъде лесно интегрируема в различни бизнес приложения, които изискват технология за разпределен регистър. Например, платформата може да се използва за подпомагане на компании и правителства с управление на идентичността, като национални лични карти, както и софтуерни приложения, които могат да помогнат на хора без банкиране да имат достъп до финансови услуги.

Според уебсайта на компанията, Hyperledger позволява на организациите да изграждат и управляват стабилни, специфични за индустрията приложения, платформи и хардуерни системи, за да поддържат техните индивидуални бизнес транзакции.

Технологии в обхвата на Web 3.0: изкуствен интелект, компютърна обработка на човешки език, сензорни технологии, смесени реалности, интернет на нещата, блокчейн, роботика

METAVERSE

Терминът metaverse или метавселена съчетава думите „мета“ и „вселена“. Той се използва предимно за обозначаване на бъдеща итерация на интернет, определяна като Web 3.0. Тази еволюция на интернет се очаква да доведе до възхода на онлайн 3-D или виртуално интегрираните среди, които предоставят на потребителите достъп до виртуална реалност и преживявания с добавена реалност.

В метавселената устройства като слушалки за виртуална реалност, дигитални очила, смартфони и други устройства ще позволят на потребителите достъп до 3-D виртуална или разширена реалност, където ще могат да работят, да се свързват с приятели, да правят бизнес, да посещават отдалечени места и да имат достъп до неограничени образователни възможности – всичко това в среда, разгръщаща потенциала на технологиите по нови и завладяващи начини.

➤ Научете още: Какво е Метавселена?

MULTISIG WALLET

Мултисиг портфейл е специален тип крипто портфейл за сигурно съхранение на криптовалути. Имате достъп до криптовалути само ако два или повече подписа са въведени заедно.

MULTISIG SIGNER SET

Multisig Signer Set и свързаните Multisig са запазени за големи промени в операциите на протокола и управлението на финансови средства.

NONCE

Съкращение за „номер, използван само веднъж“nonce е първото число, което миньорът на блокчейн трябва да намери, преди да може да намери блок в блокчейна. Известно е, че са трудни за намиране и миньорите се възнаграждават с криптовалута, след като ги идентифицират. Примери за nonces извън крипто са двуфакторно удостоверяване, удостоверяване при покупка и друга форма на възстановяване и идентификация на акаунт.

Еднократното число е случайно или полуслучайно число, което се генерира за конкретна употреба. Свързано е с криптографската комуникация и информационните технологии (ИТ). Обикновено nonce е стойност, която варира с времето, за да се провери дали конкретни стойности не се използват повторно. Еднократният номер може да бъде клеймо за време, брояч на посещения на уеб страница или специален маркер, предназначен да ограничи или предотврати неоторизирано повторение или възпроизвеждане на файл.

NFT / NONFUNGIBLE TOKEN(S)

Този термин се разбира най-лесно, ако е разделен на две: Според Cambridge Dictionary nonfungible или незаменяем се отнася до нещо, което не е лесно за обмен или смесване с други подобни стоки или активи. Същевременно token (токен),  според Oxford Languages, служи като видимо или осезаемо представяне на факт, качество или чувство. Според тези дефиниции незаменимият токен е видимо или осезаемо представяне на нещо, което не може лесно да бъде разменено за нещо подобно. И това всъщност е начинът, по който NFT наистина работят.

Незаменяемите токени (NFT) са криптографски активи в блокова верига с уникални идентификационни кодове и метаданни, които ги разграничават един от друг. За разлика от заменяемите токени като криптовалутите, те не могат да се търгуват или обменят при еквивалентност. Следователно заменяемите токени са идентични един с друг и могат да служат като средство за търговски транзакции.

➤ Научете още: Какво е NFT и как да го използваме по правилния начин?

P2P / PEER-TO-PEER

Peer to peer мрежите представляват децентрализирана платформа, при която две лица взаимодействат директно едно с друго и без посредничество от трета страна.

PHYGITAL

Phygital е съчетание от physical и digital и създава напълно нов свят – phygital, предлагащ многократно повече възможности от традиционнно само физически или само дигитален свят. Наблюдава се все по-осезаемо превключване на цифрови функции във физическото изживяване на клиентите, както и обратното. С други думи, това е процес, който интегрира двете взаимодействия в по-пълноценна колаборация.

Терминът вероятно дължи своето развитие на тенденциите в маркетинга (но не само). Успешният, съвременен маркетинг включва сливането на световете както на физическите, така и на цифровите преживявания.

Защо е важно да се търси комбинация от двата свята, а не само дигитализация на потребителското преживяване?

Във време, в което дигиталния свят е толкова вездесъщ, важно е да не бъдат пренебрегвани уместността и присъствието, които до голяма степен са елементи на физическия свят, и това води до необходимостта от изграждане на ангажираност между марките и клиентите както офлайн, така и онлайн.

Например, съвременният маркетинг може да включва физическа комуникация с потенциални клиенти, които впоследствие да превключват към онлайн пазаруване. Но може би най-вълнуващите приложения на тези смесени реалности ще се случат благодарение на NFT, чиято гъвкавост обещава потенциално безкраен набор от възможни случаи на употреба.

Какво е Phygital? Phygital е съчетание от physical и digital и създава напълно нов свят - phygital, предлагащ многократно повече възможности от традиционнно само физически или само дигитален свят.

PERMISSIONED BLOCKCHAIN

Разрешеният блокчейн (permissioned blockchain) е разпределена книга, която не е публично достъпна, а може да бъде достъпена само от потребители с разрешения. Този контрол на достъпа предлага повишена сигурност на блокчейн системи като биткойн, тъй като потребителите могат да предприемат само действия, които администраторите на блокчейн позволяват, и се изисква да се идентифицират чрез сертификати или други цифрови средства.

PoS / PROOF OF STAKE

Proof-of-stake или доказателство за залог е децентрализиран консенсусен механизъм за криптовалута за обработка на транзакции и създаване на нови блокове в блокчейн, който изисква собствениците на монети да предложат свои собствени монети като обезпечение (с други думи, залагане на своите монети) за шанс да валидират блокове в блокчейн. Механизмът за консенсус може да се опише още като метод за валидиране на записи в разпределена база данни и поддържане на базата данни защитена, а самите валидатори биват избирани на случаен принцип, вместо чрез механизма за състезание, използван при доказване на работа.

За да имат шанса да бъдат валидатор, собствениците на монети трябва да заложат определено количество от своите монети. Множество валидатори трябва да проверят новия блок, преди той да може да бъде финализиран и затворен. В случай на криптовалута, базата данни се нарича блокова верига – така че консенсусният механизъм защитава блоковата верига.

Доказателството за залог е известно с това, че консумира много по-малко енергия от доказателството за работа.

PoW / PROOF OF WORK

Доказателството за работа (Proof of work) е децентрализиран механизъм за консенсус, който изисква всички членове на мрежа (т.е. компютърни възли в блокчейн) да извършат значително, но осъществимо количество работа за решаване на произволен математически пъзел. PoW описва система, която цели да възпре несериозни или злонамерени употреби на изчислителна мощ, като изпращане на спам имейли или стартиране на атаки за отказ на услуга.

Доказателството за работа формира основата на много криптовалути и се използва широко за валидиране на транзакции и копаене на нови токени при копаене на криптовалута, тъй като не изисква нужда от доверена трета страна, а позволява сигурен и децентрализиран консенсус.

Въпреки предимствата обаче, доказателството за работа е известно с това, че изисква огромни количества енергия.

RUG PULL

Това е нов вид измама, включваща криптовалута. Името идва от израза pulling the rug out. Ето как работи: разработчикът привлича инвеститори към нов проект за криптовалута, за да финансират крипто проект. След което се възползва от една от ключовите характеристики на DeFi – липсата на финансови пазачи или проверени трети страни, и се оттегля с набраните средства, преди проектът да бъде изграден.

SMART CONTRACTS

Интелигентните договори или смарт контрактите са програми, съхранявани в блокчейн, които се изпълняват, когато са изпълнени предварително зададени условия. Специфичното е, че позволяват споразумения между две отделни и дори анонимни страни, без необходимост от контролен органи или трета страна (например нотариус), а освен това са проследими и необратими.

Обикновено включват използването на самоизпълняващи се редове код за очертаване на условията на споразумението в договора, който съществува в децентрализирана и разпределена блокчейн мрежа. Смарт контрактите прилагат автоматизиран работен процес и за да задействат следващо необходимо действие, когато условията са изпълнени. По този начин всички участници могат да бъдат абсолютно сигурни в резултата, без участието на посредник или без загуба на време.

SOFT FORK (виж и HARD FORK)

В блокчейн технологията soft fork е промяна в софтуерния протокол, при която само предишните валидни транзакционни блокове се правят невалидни. Тъй като старите възли ще разпознаят новите блокове като валидни, soft fork е обратно съвместим. Той изисква само по-голямата част от миньорите да надграждат, за да наложат новите правила, за разлика от hard fork, който изисква всички възли да надграждат и да се съгласят с новата версия.

STABLECOINS

Stablecoin е цифрова валута, която е обвързана със „стабилен“ резервен актив като щатски долар или злато. Стабилните монети са предназначени да намалят колебанията в сравнение с необвързаните криптовалути като биткойн и води до форма на цифрови пари, която е по-подходяща за всичко – от ежедневната търговия до извършването на преводи между борсите.

Комбинацията от стабилността на традиционните активи с незабавната обработка и поверителността, предлагани от криптовалутата се оказва изключително популярна идея. Милиарди долари в стойност се вляха в стабилни монети като USD Coin (USDC), която се превърна в едни от най-популярните начини за съхранение и търгуване на стойност в крипто екосистемата.

TOKEN

Token=Токен (токън) – форма на дигитална монета или дигитален актив. Генерира се в съответната блокчейн мрежа. Влиза в дигиталния портфейл на потребителя (тясно свързан с дигиталната идентичност). Токенът се използва, за да се наградят тези потребители, които създават стойността. Пример за такъв токен е биткойн.

TOKENOMICS

Съчетанието от „token“ и „economics“ води до раждането на нов вид икономика – токеномика, която обхваща елементите, които правят определена криптовалута ценна и интересна за инвеститорите. Това включва всичко – от доставката на токен и начина, по който се издава до неща като полезността, която има.

UBIQUITOUS (Повсеместен, вездесъщ)

Ubiquitous означава „навсякъде или на няколко места едновременно“ (Oxford Learner’s Dictionaries). Web 3.0 е повсеместен – достъпен за всеки, всяко устройство и всяко приложение. Броят на устройствата, свързани с интернет, се увеличава всеки ден, благодарение на Интернет на нещата (IoT), който позволява разрастването на повсеместната мрежа. В момента тази повсеместност не е абсолютно възможна, тъй като няма изградена инфраструктура, която да я поддържа.

WEB1

Най-ранната итерация или първата ера на интернет – Web 1.0 (Web1), стартира в началото на 90-те години с идеята за отворен и децентрализиран интернет. Повечето потребители на интернет са потребители, а не създатели на съдържание, а повечето достъпни уебсайтове – статични информационни страници.

WEB2

Web 2.0 (Web2) – текущото състояние на интернет, добавя възможността за взаимодействие и създаване на съдържание, което прави възможни дейности като социални медии и онлайн банкиране и пазаруване. Това води до експоненциално увеличаване на потребителите, създаващи съдържание и по-активно ангажиране с интернет, вместо просто да се консумира информация в него. Преминаването от Web1 към Web2 не е свързано с конкретен технически напредък, а по-скоро от промяна в използването на интернет, която демонстрира увеличаване на споделянето на потребителска информация и взаимосвързаността. Въпреки това мнозина възприемат прехода като своеобразно възраждане на индустрията след спукването на т.н. dot-com bubble.

* Dot-com bubble или дот-ком балонът е период, през който спекулациите и възходящите инвестиции водят до надценяване и последващ срив на Уолстрийт на младата индустрия за интернет технологии.

Развитие на уеб мрежата - от Web 1.0 през Web 2.0 до Web 3.0

WEB3

Web 3.0 (Web3) описва идеята за бъдещото състояние на интернет. В основата на прогнозите за тази бъдеща (а може би вече и настояща*) итерация на интернет е утопията за децентрализиран и отворен интернет с по-голяма полезност за потребителите. Въпреки че определението за това как ще изглежда в действителност Web3 все още се оформя, експертите са съгласни, че ще бъде белязан от децентрализация, взаимодействия без доверие и без разрешения, по-широко използване на изкуствен интелект и машинно обучение и, накрая, повишена свързаност и повсеместност в приложения и устройства.

* Tim O’Reilly, на когото в действителност дължим понятието Web 2.0, смята, че е рано да се твърди за преминаване към нова версия на интернет. Според него всяко надграждане бива предхождано от криза и Web2 не е пореден номер, а второто раждане на мрежата след dot-com краха. Следователно за навлизане в Web3 ще можем да говорим едва след като станем свидетели на крипторазпад и последващо възраждане на крипто пазарите.

➤ Научете още: Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Автор на статията: Ана Тодорова

Речникът, представен под формата на кратък Web3 наръчник, е съставен по информация от различни интернет източници, сред които: investopedia.com, cyber-gear.io, binance.com, ethereum.org, crypto.com, aws.amazon.com, dazeddigital.com, hyperledger.org, techtarget.com

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.