fbpx
Share

Изразът smart contract на български се превежда като „умни договори“, а често се среща и като интелигентни договори. Но какво се крие зад термина и каква е разликата между интелигентните и традиционните договори?

Блокчейн – двигателят на смарт контрактите

Преди да разнищим същността на смарт контрактите, нека си припомним какво е блокчейн. В специализираната рубрика БЛОКЧЕЙН в сайта на Startup Factory има редица авторски и партньорски материали по темата, но предвид актуалността, а и спецификата на темата, полезно би било да си направим кратък „преговор“.

Блокчейн се дефинира като разпределена технология (Distributed Ledger Technology) – публична база данни с транзакции, която се актуализира и споделя между стотици компютри в мрежа с помощта на консенсусен механизъм. Всеки път, когато се добавя нов набор от транзакции, това се нарича блок – оттук и името blockchain.

Иначе казано изразът блокова верига (блокчейн) се отнася до организирани в последователна верига блокове, които се добавят един след друг посредством криптографски връзки.

На още по-разбираем език, блокчейн може да се определи като софтуерен код в облака, разпръснат върху стотици компютри, който:

✅ е видим за всички,
✅ изпълнява транзакции без никаква намеса,
✅ налага съответствие,
✅ осигурява управление на цялата мрежа
✅ и въпреки това нито един орган не управлява мрежата.

ComputerNetwork
От своя страна, компютрите в мрежата се наричат възли. А възел може да се присъедини или да напусне мрежата по всяко време. Възлите работят според определени протоколи на блокчейна, към който се присъединяват. Никой не ги контролира.

Ключовата полезност на блокчейна е в децентрализираното и устойчиво на манипулиране хранилище на данни, което може да действа като единичен, неопровержим източник на истина без нужда от доверен централизиран посредник. Това означава, че можете да плащате на всеки на планетата без посредници като банки, Paypal, Western Union и т.н.

Разлики между блокчейн мрежите и конвенционалните бази данни

Блокчейн мрежите се различават от конвенционалните бази данни по две ключови направления:

  1.   Данните се съхраняват по децентрализиран начин. В блокчейн мрежа копия на книгата се хостват на множество възли в мрежата, които често съществуват в различни юрисдикции. Добавянето на нови данни към веригата трябва да бъде валидирано и прието от мнозинството мрежови възли („консенсус“), след което новите данни ще бъдат репликирани в копия на книгата в мрежата.
Централизирана и децентрализирана система
  1. Съхранените данни не могат да се подправят. В блокчейн може само да се добавят записи, което означава, че те не могат да бъдат редактирани или изтрити. Това предоставя на блоковите вериги абсолютна устойчивост на подправяне и т.нар. неизменност.

Преди да се добави блок, възлите трябва да се съгласят с неговата валидност. Има различни механизми за консенсус, които се използват от възлите за одобряване на транзакции и приемане на следващия блок. Двата основни протокола са proof-of-work (PoW) и proof-of-stake (PoS).

Proof-of-work е оригиналният консенсусен механизъм, използван за първи път от Биткойн. Тясно свързан с mining – копаене. Причината да се нарича така е, че мрежата изисква огромно количество процесорна мощност. Блоковите вериги proof-of-work са защитени и проверени от miners / копачи по целия свят, надпреварващи се кой първи ще реши математическа задача.

Proof-of-stake намалява количеството изчислителна работа, необходима за проверка на блокове и транзакции. Блоковете се проверяват с помощта на компютрите на собствениците на тоукъни, като те предлагат своите тоукъни като обезпечение за възможността да валидират блокове. За да стане валидатор, собственикът на тоукъни трябва да „заложи“ определено количество от тях.

Процесът на избор на възел все още е непредвидим. Това гарантира, че злонамерените действия са не само много трудни за изпълнение, но и са напълно немотивирани. Злонамерен възел може да загуби всичките си заложени тоукъни, ако бъде идентифициран като измамник.

Криптографско доказателство свързва новосъздадения с предходния блок. По този начин веднъж записани, транзакциите в блока не могат да бъдат манипулирани. Освен това, ако някой иска да се намеси в транзакциите, ще трябва да направи това на повечето компютри, което само по себе си прави задачата изключително трудна за изпълнение.

➤ Научете още: Топ 4 предимства на блокчейн технологията

Процес на добавяне на нови записи в блокчейн блокове
Какво печелят участващите възли, ако вършат цялата тази дейност?

Получават тоукън на блокчейна в замяна на свършената работа, което поддържа икономиката (токеномиката).

Интелигентни договори – цифрово представяне на договори от традиционния свят

Интелигентните договори могат да съдържат същите параметри като традиционните договори – в тях се посочват всички условия по дадена сделка, включително права, задължения и какво би се случило, ако дадено условие бъде или не бъде покрито.

Разликата е в контрола, участниците и автоматизираното изпълнение на предварително зададените условия.

Например: При традиционен договор продавачът и купувачът на недвижим имот имат нужда от консултант, финансов посредник, брокер, адвокат и/или нотариус, за да договорят параметрите на покупко-продажбата при изгодни за двете страни условия. Съответно всяка намесена в сделката трета страна извършва своя проверка на документацията и има възможността и правото да оспори изпълнението на условията. Респективно и с основание може да се твърди, че успехът на евентуалната сделка зависи от n на брой трети лица по веригата като всяко от тях допълнително би оскъпило услугата посредством хонорар, който му се дължи.

Навлизането на алгоритъма smart contract в живота и бизнеса има потенциал да минимизира не само участниците във веригата, но и разходите по подобни сделки.

Как?

Интелигентните договори работят като следват прости условни изрази „ако/когато –  тогава“, които са записани в код на блокчейн. Мрежа от компютри изпълнява действията, когато са изпълнени и проверени по предварително определени условия. Тези действия могат да включват отпускане на средства на съответните страни, регистриране на превозно средство, изпращане на известия или издаване на билет. 

След това, когато транзакцията приключи, блокчейнът добавя нов запис. Това означава, че транзакцията не може да бъде променена и само страните, на които е дадено разрешение, могат да видят резултатите.

В рамките на един smart contract може да има толкова уговорки, колкото е необходимо, за да се уверят участниците, че задачата ще бъде изпълнена както трябва. За да установят условията, участниците трябва да определят как транзакциите и техните данни са представени в блокчейна, да се споразумеят за правилата „ако/когато – тогава“, които управляват тези транзакции, да проучат всички възможни изключения и да определят рамка за разрешаване на спорове .

Смарт контрактите минимизират участниците във веригата и разходите по сделките.

Разликата между традиционни и цифрови договори, представена с примери

Залогът да платиш 50 лв на твоя приятел, ако любимият ти отбор загуби във футболен мач, е вид договор. Изпълняемостта на този договор е друг въпрос – ако се откажете от обещанието си, вашият приятел не може да направи кой знае какво, освен да ви се обиди.

Друг сценарий – харесвате си обувки в онлайн магазин, извършвате онлайн плащане и очаквате своята нова придобивка. Но обувките… така и не пристигат. Тук опциите ви за реакция, разбира се, са много по-големи от това просто да се обидите на онлайн търговеца.

Бихте могли да се обърнете към съда и съответната институция, защитаваща правата ви на потребител, но е много вероятно в крайна сметка необходимите разходи и усилия да надхвърлят ползите. А и не забравяйте, че крайното (арбитражно) решение кой е прав и кой виновен в ситуацията с онлайн магазина ще зависи от субективното мнение на трета страна. Защото всяко човешко решение е невъзможно да не съдържа известна доза субективизъм. Или иначе казано – дори и да се обърнете към съда възможно е да си останете и без парите, и без обувките.

Подобна алтернатива при смарт контрактите не съществува.

За да разберете по-добре същността на концепцията smart contract, помислете за автоматите за продажба на кафе или различни захарни изделия и напитки (т.нар. вендинг машини) и как функционират:

  1. Артикулите се виждат във витрината на вендинг машината;
  2. Подавате под формата на банкноти или монети изискуемата сума за желания от вас продукт;
  3. Избирате с бутон продукта, който желаете;
  4. Вендинг машината проверява наличния инвентар;
  5. Вендинг машината проверява подадената от вас сума;
Опростено представяне на smart contract алгоритъм "ако-тогава"

6. Ако има достатъчна наличност от желания от вас продукт, и ако сумата, която сте пуснали, съвпада с каталожната цена за избрания продукт, тогава ще можете да си получите продукта от указаното място. Т.е. автоматично се задейства алгоритъм от типа „ако – тогава“.

Има ли нужда от ръчна намеса или трета страна, която да одобри „сделката“? Не.

Кодът, работещ във фонов режим, проверява дали условията са изпълнени и след това одобрява транзакцията. Вие си вземате шоколадчето или безалкохолната напитка и сте доволен.

Звучи елементарно и е, но истината е, че успешно може да се прилага и в по-сложни ситуации като покупко-продажба на автомобил, кандидатстване по проекти и др.

Как сработва това в дигиталния свят?

Договорът се имплементира в блокчейна като част от кода. Пример: искате да закупите NFT с цифрово изкуство и сте щракнали върху бутона за купуване. Интелигентният договор в блокчейна ще провери баланса на средствата във вашия портфейл, ще провери наличността на NFT в портфейла на продавача и след това автоматично ще изпълни транзакцията. Средствата ще бъдат прехвърлени в портфейла на продавача, а NFT във вашия портфейл. Това ще бъде необратима транзакция и ще бъде записана в блокчейна за постоянно, за да служи за доказателство за произхода и собствеността.

  Ключови характеристики, предимства и ограничения на всеки smart contract

  Интелигентните договори се съхраняват в блокчейна и имат адрес, който всеки може да посети и по всяко време да провери съответния smart contract, но не може да модифицира или манипулира направените записи.

  Освен това умните контракти могат да си взаимодействат с други адреси в блокчейн и да реагират, според това как са програмирани. Това ги прави адаптивни и изключително мощни.

  Например NFT проектите използват тази функционалност, за да създават нови NFT за своите притежатели въз основа на характеристиките на съществуващите NFT.

  Основни акценти при употребата на смарт контрактите са, че те:

  ⚡осигуряват предвидими резултати;
  ⚡имат постоянен адрес в блокчейн;
  ⚡изпращат транзакции към блокчейн и
  ⚡са публично видими.

  Предимства на интелигентните договори

  Бързина, ефективност и точност

  Тъй като интелигентните договори са цифрови и автоматизирани, няма нужда от документи за обработка и време за съгласуване на грешки, които често са резултат от ръчно попълване на документи. В момента, в който условието е изпълнено, договорът се изпълнява незабавно.

  Доверие и прозрачност

  Поради факта, че няма намесена трета страна, а криптираните записи на транзакциите се споделят между участниците, няма причина да се съмнявате, че информацията е била променена за лична изгода. Също така всички заинтересовани страни могат да проследяват развитието на транзакцията като, забележете, запазват неприкосновеността си!

  Висока степен на сигурност

  Записите на блокчейн транзакции са криптирани, което прави умните договори трудни за хакване. Освен това, тъй като всеки запис е свързан с предишните и следващите записи, хакерите ще трябва да се намесят в цялата верига, за да променят един запис.

  Предимства на смарт договорите

  Нулева корупция

  Невъзможно е да подкупите математически алгоритъм. За него 5 лв, 50 лв или 500 лв са едно голямо нищо, за разлика от част от служителите в частните и държавни институции.

  Минимизират разходи

  Интелигентните договори премахват необходимостта от посредници, които да обработват и одобряват транзакциите, както и свързаните с тези процеси традициони забавяния и такси.

  Възможни проблеми по отношение на интелигентните договори:

  Риск от хакване: 

  За съжаление, едно от най-големите предимства на смарт контрактите – сигурността, в редки случаи се превръща в огромна пробойна за разработчиците. Макар блокчейн транзакциите да са криптирани, и поради това и много трудни за хакване, все пак сигурността не може да се гарантира на 100%, твърдят експерти. Публичната видимост на интелигентните договори също е предпоставка за повишен риск от хакване, особено ако не се спазят всички механизми и опции за защита и сигурност.

  За подобен случай се разчу през лятото на 2021 година, когато хакери осъществиха кражба на криптовалута на стойност над 680 млрд. долара като се се възползвали от уязвимост в интелигентните договори, които Poly Network използва за преместване на активи между различни блокчейн платформи.

  Без външни данни: 

  Интелигентните договори не могат да изтеглят информация от външния свят чрез мрежата. Кодът, както казахме, е в блокчейн, а тази среда е ограничена и това е фактор, който неизбежно трябва да се вземе предвид. Но за да се провери дали конкретни условия са изпълнени по договора е необходима свързаност с външния свят – например данни за промени в цени, температурни статистики и аномалии, статус на транзакции (плащания).

  Решение се намери в лицето на т.нар. оракули. Те осъществяват контакт с разнообразни и външни за блокчейн средата източници на данни – например Ethereum smart контрактите „се допитват“ до оракъла Oraclize.

  Рискове при смарт контрактите

  Правно регулиране:

  Все още има много какво да се желае в посока развитие на тази сфера – подобно на много други иновации и тук правото закъснява с адаптацията си, което всъщност ограничава и разгръщането на възможностите на интелигентните договори и повишава рисковете.

  Гъвкавостта не е сред силните страни на smart контрактите:

  За да сработи алгоритъмът, е задължително условията да са предварително програмирани – няма опция за корекция поради извънредно настъпили обстоятелства. А практиката от традиционните договори показва, че понякога се налага преосмисляне на алгоритъма (договореностите) в последния момент или дори постфактум. Колкото и да не ни се иска не всичко в реалния свят е предвидимо, а животът ни не винаги се движи по постоянно повтарящ се алгоритъм.

  ➤ Научете още: Кариера в блокчейн сектора – защо, как и каква?

  Обобщение

  Смарт контрактите са договори, преобразувани в части от код, които се изпълняват автоматично. След като условията са изпълнени, например наличие на продукт за продажба и получаване на плащане от купувача, кодът се изпълнява и транзакцията завършва. 

  Макар и силно ограничено, приложението на интелигентните договори до момента показва, че могат да се използват по много и различни начини. Все по-актуалните като тематика Web3 проекти неизменно използват смарт контракти, за да структурират начина, по който техните цифрови тоукъни се създават и използват, така че да привнесат дългосрочна стойност за притежателите им. 

  Във физическия свят централизиран субект или орган може да изисква самоличността на дадено лице и други проверки, преди да изпълни транзакция. При децентрализирания блокчейн транзакциите с интелигентни договори са без разрешение (не се изисква разрешение за влизане в транзакция) и без доверие (няма нужда от доверие между транзакционните страни), тъй като интелигентните договори се изпълняват само когато са изпълнени условията на транзакцията.

  Т.е. няма значение дали нотариус Гошо Гешев е братовчед на продавача Пешо Пешев и ще му помогне сделката да мине без изискваните от закона документи, в следствие на което купувачът Тошо Тошев ще бъде ощетен.

  Алгоритмите не се впечатляват от роднинските ни връзки, а доколко коректно  изпълнени са условията. А това е най-категоричният отпор на корупцията по всички етажи и във всички сфери. Именно в това се заключава едно от най-съществените предимства заради които си заслужава по-активното и целенасочено въвеждане на смарт контрактите.

  Автор на статията: Ана Тодорова

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Similar articles

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.