fbpx
Share
Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа „peer-to-peer“, които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого – дори от правителства или корпорации. Същевременно традиционният бизнес и дигиталният маркетинг в Web 3.0 също са в преломен момент, изправени пред редица нови и непознати възможности. В днешната статия ще разгледаме как организациите могат да се развиват в условията на новата интернет ера, за да изграждат доверие към своите марки, продукти или услуги. 
Децентрализираният интернет означава, че потребителите ще могат да контролират собствените си лични данни на собствените си устройства (вместо те да се съхраняват на централно място като във Facebook). Това им дава пълна собственост върху това какво се случва с личната им информация онлайн – никой друг не може да има достъп до нея или да я използва без неговото съгласие! Също така е много по-трудно хакерите да получат достъп, защото има много различни места (различните потребителски устройства) за техните целеви данни, а не само един централен сървър, който трябва да бъде защитен от атаки.

Web 3.0 – следващата стъпка в еволюцията на интернет или нещо повече 

Това е по-задълбочено потребителско изживяване, което е по-ангажиращо и интерактивно от това, с което сме свикнали днес. За да успее една компания, тя трябва да започне да мисли за него сега и как ефективно да го включи в маркетинговите си усилия

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 [1] трябва да се съсредоточи върху това компаниите да се свързват с клиентите на по-лично ниво, ако искат да изпъкнат в среда на информационно претоварване. Това може да се постигне чрез персонализиране: адаптиране на маркетинговите подходи въз основа на това до кого достигат (кампании по електронна поща), къде се намират географски потребителите (геотаргетиране), какви устройства използват най-често (мобилни срещу настолни), предишни посещения и какви уеб материали предпочитат да четат и т.н.

Проблемът е, че съществуват толкова много онлайн възможности, че потребителите са пренаситени.

Компаниите могат да избират между имейли, социални медии, дисплейни реклами, видео. И това е само началото. Има и реклами в търсачки като Google и Bing, както и уебсайтове или приложения, които са интегрирали тези услуги в своята платформа. Резултатът е, че потребителите често се чувстват притиснати да направят избор и да вземат решение за покупка. 

Затова не е изненадващо, че проучванията показват, че хората са по-склонни да купуват продукти от брандове, с които имат лична връзка, отколкото такива, които изобщо не познават.

Основни Характеристики на Web 3.0

Потребителят не иска просто да му се продава, той иска емоция!

В Web3 потребителят ще бъде много по-склонен да направи покупка, ако е активно ангажиран с даден продукт или услуга. Маркетолозите често се изкушават и разходват огромни бюджети за реклама във всякакви платформи в социалните медии или дисплейни реклами.

Тези методи обаче невинаги осигуряват най-добрата възвръщаемост на инвестициите. Най-доброто решение е да се търси пряко взаимодействие с потребителите в каналите, където е най-вероятно да бъдат открити (съобразно профила на идеалната байер персона).

Твърди се, че потребителите стават все по-ангажирани с марките като цяло и това е особено вярно, когато те активно взаимодействат с продукти или услуги онлайн. Независимо дали става въпрос за онлайн пазаруване, сесии с въпроси и отговори на живо с влиятелни личности или създатели на съдържание от вашия екип (напр. Instagram stories), взаимодействието с потребителите предлага много ползи:

  • Потребителите имат контрол върху това дали да се ангажират с дадена марка или да не се ангажират изобщо;
  • Потребителите могат да избират колко време искат да инвестират в ангажиране с вашата марка;
  • Ангажираните потребители са по-склонни да предприемат действия след рекламен опит, отколкото тези, които не са ангажирани;
  • Ангажираните потребители е много по-вероятно да се превърнат в посланици на бранда, а това е най-печелившата ситуация за всяка компания.

Но как могат да бъдат постигнати подобни ангажираност, взаимодействие и персонализация, особено в дигиталната ера?

Вижте още: Ще ни осигури ли Web 3.0 онлайн независимост?

Фирмите, които са съпричастни към нуждите на клиентите си, могат да постигнат по-голям ръст на приходите и по-голям пазарен дял спрямо своите конкуренти.

Първата стъпка в изграждането на взаимоотношения с клиентите е съпричастността. Емпатията е способността да се разбират мислите или чувствата на друг човек. Става въпрос за това да се поставите на мястото на някой друг и да видите света от неговата гледна точка.

Затова няма да е пресилено, ако се каже, че дигиталният маркетинг в Web 3.0 си има една супер сила – дигиталната емпатия. 

Без нея организациите рискуват да загубят приходи, клиенти и дори имиджа си.

Тя е най-важният инструмент за задържане на клиенти дори в цифровата ера: когато брандът разбира желанията и нуждите на аудиторията си, може по-пълноценно и ефективно да адаптира предлаганите от него продукти, за да отговоря на тези нужди. Това е и най-добрият начин за привличане на нови клиенти, защото те виждат, че съответната компания наистина разбира техните проблеми и как искат да бъдат третирани – като хора, а не просто като поредната продажба.

Дългосрочните взаимоотношения, основани на доверие и уважение, се подхранват от компании, които разбират нуждите на потребителите, като ги изслушват в социалните медии или чрез други канали.

Автентичната емпатия в Web 3 е и най-успешното средство за изграждане на лоялност у клиентите, тъй като ги кара да се чувстват чути, видяни и разбрани от някого, който наистина се интересува от техните проблеми или грижи. Това създава емоционална връзка с бранда, която може и да остане завинаги и в крайна сметка да се изградят дългосрочни взаимоотношения компания-клиенти.

Но в условията на децентрализарана мрежа емпатията ще е нещо повече от модна дума – тя е действие, а не характеристика. Ето защо е важно организациите да разберат как могат да вградят емпатията в бизнес модела си, а след това как да използват това знание, за да доставят продукти и услуги, от които клиентите се нуждаят и искат. Когато сте в състояние да се идентифицирате със ситуацията на даден клиент, можете да се свържете по-дълбоко с него, което увеличава вероятността той да стане лоялен клиент. Когато чувстват, че техните нужди са разбрани от вас и вашата компания, те ще са по-склонни да продължат да купуват от вас и да препоръчват на другите да направят същото.

Ключови Компоненти на Web 3.0

В заключение

Фирмите, които могат да разработят успешни стратегии, ще се радват на повишена лоялност от страна на своите клиенти в съчетание с по-високи обеми на продажбите. Web 3.0 е следващата фаза на интернет, но освен това отваря вратите към напълно нова платформа за ангажиране на клиентите и подход към маркетинга, основан на преживяванията, който ще подобрява връзката на марките с клиентите.

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 цели да създаде стойност за потребителите чрез непрекъснат контакт и взаимодействие с тях, а не просто да се опитва да реализира продажби или да увеличи броя на прегледите на страниците. Това означава, че компаниите имат възможността да се борят за вниманието на клиентите на всеки етап от своето customer journey.

Предвид, че цифровата ера и бъдещата децентрализирана мрежа все повече ще променят начина, по който взаимодействаме помежду си и със света около нас, компаниите, които могат да разберат, да се свържат и да отговорят на своите клиенти, ще бъдат тези, които ще процъфтяват в тази нова среда. 

Емпатията винаги е била в основата на всички взаимоотношения, но сега повече от всякога е от съществено значение за брандовете да разберат от какво се нуждаят, какво искат и на какво разчитат техните клиенти.

В един все по-претъпкан и дигитализиран пазар, където всички се борят за внимание (и печалби), емпатията е суперсила, която позволява на автентичните брандове да се открояват, като демонстрират разбиране на аудиторията си и предоставят продукти и услуги, от които се нуждаят, независимо дали го знаят или не.

Вижте Още: Онлайн курсове за развитие на дигитални и предприемачески умения

[1] Kostadinova, I., A. Todorova (2023). Предизвикателства пред маркетинга и роля на емпатията в ерата на Web 3.0. Сборник с доклади Международна научна конференция- РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА, 758-766

Автор на статията: Ана Тодорова

Ана Тодорова развива дигиталния маркетинг на организацията. Тя поддържа интернет страницата на Startup Factory, както и платформата с видео курсове, чийто създател е. Пише съдържание по разнообразни теми като децентрализирани технологии, зелена и кръгова икономика, емоционална интелигентност, лидерство и други.

Още от интервютата и публикациите на Ани, четете тук.

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Токсично лидерство и злоупотреба с власт – кои са симптомите?

Токсично лидерство и злоупотреба с власт – кои са симптомите?

Всяка организация се нуждае от лидери, които да насочват, контролират и мотивират нейните служители и екипи. Но когато това лидерство стане токсично, може да има опустошителни последици за морала, производителността и дори здравето на служителите.

Как да се справим, ако се сблъскаме с токсичен лидер?

Как да се справим, ако се сблъскаме с токсичен лидер?

Практиката показва, че в организации от всякакво естество, както в частния сектор, така и в публичната сфера, токсични лидери не липсват. Ако все още се колебаете дали вас ви ръководи такъв лидер, има една проста истина, която разкрива същността им – тези лидери винаги работят за себе си.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Сдружение StartUp Factory

Startup Factory e организация с идеална цел, която работи за развитието на дигиталните умения и за подобряване на предприемаческата среда в Русе и страната. Екипът организира обучения и тематични събития по ПРОГРАМИРАНЕДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.Помага на стартиращи компании и неправителствени организации за развитие на тяхното онлайн присъствие с менторство и достъп до ресурси и материали.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.