fbpx
Share

Какъв е потенциалът на блокчейн технологията и как се прилага тя в различните сектори?

Тази публикация ще ви запознае с това какво е блокчейн технологията и ще ви представи основните ѝ приложения: от криптовалута и сигурни транзакции до иновации във веригите за доставки.

Няма да е преувеличено, ако кажем, че блокчейн има потенциала да направи революция в начина, по който се защитават данните и се осигурява техния интегритет.

Технологията може дори да промени начина, по който мислим за парите. 

Какво е блокчейн?

Блокчейн е технология, чрез която се управляват данни и дигитални активи по децентрализиран начин. 

Блокчейн и останалите децентрализирани технологии позволяват на страни, които нямат изградено доверие помежду си, да обменят данни на принципа peer-to-peer с по-малко или дори без никакви посредници.

Преведено буквално блокчейн е верига от блокове. Всеки блок съдържа информация – обикновено история от транзакции. Тази информация се обобщава в цифров отпечатък, наречен хеш. Така нареченото „копаене“ или mining представлява създаване на хеш за нов блок от изпълнени и записани в мрежата транзакции чрез специфично изчисление. Когато се създава нов блок, той включва хеш на предишния блок и по този начин образува верига.

Тази верига е неизменна, защото блокове могат само да се добавят. Не могат да се изтриват или променят.

Когато информацията в един блок се промени, хешът се променя. Това кара веригата да се скъса и да стане невалидна. Копие от веригата се съхранява на множество места (компютри). Този принцип осигурява прозрачност и сигурност, без да е необходим централен контролен орган.

Блокчейн е познат на повечето хора от биткойн и останалите криптовалути, но приложенията на технологията далеч надхвърлят парите и разплащанията.

Блокчейн и децентрализираните технологии имат потенциала да направят всеки процес, при който се записва и проверява информация, много по-сигурен и автоматизиран.

Днес технологията вече има няколко приложения в реалния живот. А потенциалните могат да се търсят в следните основни области:

  1. Трансформация на финансовите системи. Включително криптовалути, токъни и Initial Coin Offerings (ICO), застрахователни и платежни системи.
  2. Трансформация на индустрията, търговията и пазарите. Блокчейн и децентрализираните технологии имат потенциални приложения в търговските вериги и веригите за доставки, смарт производството, енергийните системи, цифровото съдържание, здравеопазването и биофармацевтиката.
  3. Трансформация на правителството и публичния сектор. Тук блокчейн технологиите могат да бъдат приложени към сделки със земя и собственост (електронни нотариуси), управление на идентичности, разпределение на обществени блага, права върху интелектуална собственост и сертификати и акредитация.

Токън – форма на дигитална монета или дигитален актив. Генерира се в съответната блокчейн мрежа. Влиза в дигиталния портфейл на потребителя (тясно свързан с дигиталната идентичност). Токънът се използва, за да се наградят тези потребители, които създават стойността. Пример за такъв токън е биткойн.

Какви са предимствата на блокчейн технологията?

  • Пълната прозрачност е нейното най-голямо предимство и източник на потенциал.
  • Друго предимство е, че информацията е достъпна само за този, за когото е предназначена.
  • Всяка транзакция в рамките на блокчейн мрежата съдържа цялата информация, и записите са неизменни. Това означава, че нито един участник по веригата не може да коригира или променя транзакция, веднъж записана в споделената мрежа. Също така транзакциите не могат да бъдат изтрити от никого, което елиминира възможността от манипулации, а рисковете са сведени до минимум. Именно това повишава доверието в цялата мрежа.

Технологията е в начален стадий в сравнение с други по-развити нови технологии като изкуствения интелект.

Блокчейн възниква през 2008 г. като peer-to-peer мрежа.

Биткойн, най-известната криптовалута в света, е първото приложение на блокчейн. Използването на децентрализирани технологии като блокчейн в бизнеса се простира отвъд системата за финансови разплащания.

Приложение на блокчейн

Приложение в бизнеса – примери

Децентрализираните технологии се използват за проследяване на вериги за доставки, в производството, енергетиката, креативните индустрии, здравеопазването и публичния сектор.

Тъй като блокчейн улеснява обмена на информация и данни по цялата верига на доставки в бизнеса, той може да намали разходите и да сведе до минимум рискът от загуба или присвояване на данни. Технологията гарантира сигурно споделяне на информация в интернет, като едновременно това решение е много по-евтино в сравнение с облачните услуги.

В хранителния сектор и този на селското стопанство, интегрирането на блокчейн се използва за доказателство за произход и спазване на екологичните норми, етикетиране на биологични продукти и прозрачна търговия. 

Технологията също може да улесни споделянето на медицински данни, където сигурното и поверително боравене с лични данни е задължително. Приложението на блокчейн в сектор здравеопазване решава редица проблеми като например този с фалшивите сертификати за ваксина.

Блокчейн може да се използва за защита на правата на потребителите, дигитални близнаци на продукти, за намаляване на злоупотребата с правата върху интелектуалната собственост. Частните удостоверителни услуги гарантират защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус. В същото време, те значително улесняват управлението на документи.

Във финансовата система децентрализираните дигитални валути могат да се използват за извършване на плащания без удостоверяване, предлагайки по-лесна и ефективна платежна инфраструктура.

Блокчейн и дигиталните валути работят и в подкрепа на общественополезни каузи. Град в Нидерландия е първият европейски град, който използва дигитална валута, за да стимулира местната икономика и да повиши ангажираността на своите жители.

Технологията спомага да се увеличи прозрачността при управление на дарителски кампании. Разликата идва от възможността да се създават убедителни дигитални доказателства и те да се проверяват лесно. 

Кои професии ще бъдат повлияни от блокчейн?

Влиянието на блокчейн върху пазара на труда все още не е ясно предвидимо. Това се дължи на две причини.

Първо, потенциалът на блокчейн трудно може да се определи, като се има предвид, че технологията е в начален етап на развитие.

Второ, използването на блокчейн изисква дълъг процес на адаптиране и внедряване.

Развитието на блокчейн върви ръка за ръка с това на други ключови цифрови технологии, като изкуствения интелект, Интернет на нещата (IoT) и роботиката. 

 

Какво прави Европейският съюз?

Позицията на Европейския съюз е, че когато се използва правилно, блокчейн технологията може да донесе значителни преимущества за европейската икономика и обществото като цяло. Европейската комисия подкрепя развитието на блокчейн във всички политически, регулаторни и финансови аспекти. Тя работи по редица инициативи за засилване на водещата роля на Европа в приложението на децентрализираните технологии.


Европейската комисия стартира Европейското блокчейн партньорство (European Blockchain Partnership) и Обсерваторията и форума на Европейския съюз за блокчейн (European Union Blockchain Observatory and Forum). Създадена е и Европейската блокчейн инфраструктура – EBSI (European Blockchain Services Infrastructure), която представлява първата в света трансгранична блокчейн инициатива в областта на публичната администрация.

 

EBSI

Пет български компании, ще разработват българския „възел“ на Европейската блокчейн инфраструктура (EBSI), чиято цел е да направи публични услуги като апостил, признаване на дипломи, проследяване на документи и други, по-евтини и леснодостъпни. Българо-нидерландската компания ReCheck (един от членовете на Startup Factory) участва в този консорциум, като тя ще изгради модула по проследимост.

Европейският съюз работи върху цялостна регулаторна рамка за създаване на правна сигурност и насърчаване на иновациите в областта на цифровите активи и смарт договорите. 

Освен тези инициативи на високо ниво, Европейската комисия осигурява финансиране за блокчейн стартъпи, за разработването и популяризирането на блокчейн технологиите и прилагането им в бизнеса.

Очаква се блокчейн да има огромен ефект през следващите 10 до 15 години. 

За все по-масовото навлизане на технологията можем да съдим както от рязкото нарастване на стартиращите компании, разработващи блокчейн продукти, така и от обема на тяхното финансиране.

Масовото финансиране започва през 2014 г. с 450 млн. евро и бързо се увеличава до 3,9 млрд. евро през 2017 г. и над 7,4 млрд. евро през 2018 г. според Blockchain Now And Tomorrow | EU Science Hub (europa.eu).

Инвестициите в блокчейн и криптовалути нарастват драстично през първото полугодие на 2021 г., като обемът им достига до повече от два пъти нивото от 2020 г., и надминава значително рекордно високото ниво през 2018 г. Инвестициите само за първата половина на 2021 г. са в размер на 8,7 милиона долара, като до 30 юни 2021 г. са приключили 548 сделки, включително рисков капитал, частен капитал и сливания и придобивания. Данните са от последният доклад на KPMG  Pulse of Fintech H1 2021, който разглежда инвестициите в глобален мащаб за първата половина на годината, като подробно описва 2456 инвестиционни сделки на стойност 98 милиарда долара. 

Откъде да започнете с темата за блокчейн?

Ако кариера в областта на блокчейн ви звучи вълнуващо, или се интересувате да научите повече, следете нашата специализирана рубрика БЛОКЧЕЙН, в която ще публикуваме регулярно авторски материали за децентрализираните технологии и тяхното приложение в бизнеса.

Искате да получите достъп до лесни за използване безплатни инструменти и образователни ресурси за бъдещето на децентрализирания интернет? Очаквайте скоро информация, а междувременно се абонирайте за нашия бюлетин, за да не пропуснете нещо важно от областта на новите дигитални технологии и предприемачеството.

 

Не пропускай информация за предстоящите ни събития и обучения.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

и веднага ще получиш две свободни за сваляне електронни книжки на тема МАРКЕТИНГ & БЛОКЧЕЙН

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.