fbpx
Share

Социалното предприемачество е привлекателен бизнес модел за тези, които желаят да променят света, като същевременно осигуряват решения на социални проблеми.

Това е тип предприемачество, което се характеризира със съчетание от комерсиална дейност и социална мисия. Ето и втора част от основните характеристики на социалните предприемачи:

Продължение от Социалното предприемачество: път към социална промяна и устойчивост [Част 1]

4. Доход от търговска дейност

Въпреки че социалните предприемачи се фокусират върху социалните аспекти на техните дейности, те често разчитат на доход от търговска дейност, за да поддържат устойчивостта на своите предприятия.

„Доход от търговска дейност“ се отнася до приходите, които социалните предприемачи генерират чрез продажба на стоки или услуги. Това е основният източник на приходи за много социални предприятия, които функционират под формата на бизнес модел, който комбинира икономическа дейност със социална мисия. Тези стоки и услуги могат да бъдат всякакъв вид, включително ръчно изработени продукти, консултантски услуги, образователни програми, софтуерни приложения и други.

Като предлагат стоки и услуги на пазара, социалните предприемачи генерират приходи от техните продажби. Тези приходи се използват за покриване на разходите на предприятието и осигуряване на финансиране за неговото функциониране и развитие. Въпреки че социалните предприемачи генерират приходи от търговска дейност, те не ги използват за лична печалба или обогатяване на собствениците или акционерите.

По-скоро, тези приходи се използват за подкрепа на социалните им цели и мисии, като реинвестират в предприятието с цел постигане на по-голямо социално въздействие. Генерирайки доход от търговска дейност социалните предприемачи демонстрират, че икономическата дейност и социалната мисия могат да бъдат успешно съчетани.

Те създават устойчиви бизнес модели, които не само генерират приходи, но и предоставят социални ползи и решения на социални проблеми.

В този смисъл, доход от търговска дейност за социалните предприемачи означава не само икономически успех, но и средство за постигане на техните социални цели и мисии, като по този начин играят активна и важна роля в решаването на социални проблеми и подобряването на качеството на живот на обществото.

5. Социално въздействие

Основната цел на социалните предприемачи е да имат положително социално въздействие върху обществото. Те се стремят да създават промени, които подобряват качеството на живот на хората, намаляват социалните неравенства и увеличават устойчивостта на обществото към различни предизвикателства.

Социалното въздействие на социалните предприемачи се определя от положителните промени и ползи, които те постигат в обществото и върху хората, които биват засегнати от техните дейности и инициативи. Въздействието може да се изразява в различни аспекти и мащаби в зависимост от конкретната социална мисия на предприемача и от дейностите, които той извършва.

Социалните предприемачи могат да оказват пряко влияние върху качеството на живот на хората, като предоставят достъп до по-добри услуги и възможности за заетост, образование, здравеопазване и др.:

  • чрез предоставяне на равен достъп до възможности и ресурси, социалните предприемачи могат да помогнат за намаляване на социалните неравенства и за постигане на по-справедливо и равнопоставено общество;
  • чрез създаване на възможности за участие и сътрудничество, социалните предприемачи могат да спомогнат за увеличаване на социалната интеграция на хората от различни социални групи и общности;
  • чрез инвестиране в общностните ресурси и капацитети, социалните предприемачи помагат за изграждане на по-устойчиви общности, които са способни да се справят с предизвикателствата и да развиват своя потенциал.

Социалните предприемачи често действат като катализатор за иновации и промени в обществото, като внедряват новаторски и ефективни решения за социални проблеми и предизвикателства.

Социално предприемачество

6. Блокиране на активи

За да гарантират, че техните организации ще продължат да служат на социалната им мисия и след тяхното основаване, социалните предприемачи често възприемат стратегии за блокиране на активите си. Това може да включва различни методи като създаване на фондации или ограничаване на дивидентите за акционерите.

В контекста на социалното предприемачество, „блокиране на активи“ се отнася до интегрирането на механизми или структури, които предотвратяват или ограничават прехвърлянето на печалбата или активите от предприятието към частни лица или акционери и по този начин гарантират, че те ще бъдат използвани за постигане на социални цели и мисии, вместо за лична печалба или обогатяване.

В някои юрисдикции съществуват правни ограничения или регулации, които могат да ограничават или забраняват разпределянето на печалба от социални предприятия. Социалните предприемачи могат да използват тези правни рамки, за да гарантират, че техните активи се използват за социални цели. В случай на социални предприятия, които имат акционерно участие, могат да бъдат приложени специални ограничения за разпределяне на дивиденти или печалби на акционерите.

Целта на различните практики по блокиране на активи е да се гарантира, че социалните предприемачи ще продължават да служат на своята социална мисия и да постигат социално въздействие, като избягват риска от отклоняване на ресурсите за други цели.

Тези шест характеристики на социалното предприемачество подчертават ролята му на мощен инструмент за промяна, съчетаващ икономически принципи със социална отговорност. С помощта на социалните предприемачи, обществото има възможност да намери иновативни решения на най-належащите социални проблеми и да създаде по-справедливо и устойчиво бъдеще за всички.

ИСКАШ ЛИ И ТИ ДА РАЗВИЕШ ДИГИТАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ?

УЧИ КОГАТО И КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕШ. ВИЖ АКТУАЛНИТЕ НИ ВИДЕО КУРСОВЕ:

Уебинар сигурност

Публикацията е подготвена от Ана Тодорова от екипа на сдружение Startup Factory.

Ана Тодорова развива дигиталния маркетинг на организацията. Тя поддържа интернет страницата на Startup Factory, както и платформата с видео курсове, чийто създател е. Пише съдържание по разнообразни теми като децентрализирани технологии, зелена и кръгова икономика, емоционална интелигентност, лидерство и други.

Още от интервютата и публикациите на Ани, четете тук.

Подобни статии

Как се създава силна парола?

Как се създава силна парола?

Една от първите и най-важни стъпки към защитата на вашите данни е създаването на силна парола. Но какво всъщност означава „силна парола“?

Сдружение StartUp Factory

Startup Factory e организация с идеална цел, която работи за развитието на дигиталните умения и за подобряване на предприемаческата среда в Русе и страната. Екипът организира обучения и тематични събития по ПРОГРАМИРАНЕДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Помага на стартиращи компании и неправителствени организации за развитие на тяхното онлайн присъствие с менторство и достъп до ресурси и материали.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.