fbpx
Share

Презентацията от четвърта лекция на Обучителната програма по предприемачество за жени обхваща темите за финансиране на стартиращи компании, канали за дистрибуция, сегментиране на клиентите, както и още:

 • правилото за Follow-up
 • принципът MAYA
 • модилът Brand Key
 • идентичност и репутация

Финансиране на стартиращи компании – източници

 • Bootstrapping
 • Friends, families, fools – Triple Fs
 • Business angels
 • Crowdfunding
 • Incubators and accelerators
 • Innovative business model
 • Venture Capital

Основополагащи принципи при разработване на продукт

 1. Какво искат хората?
 2. Направи това, което иска пазара (Фокусирай се върху проблема по конкретен и валидиран начин).
 3. Продай го.

Канали за дистрибуция

Вижте подробна презентация за каналите за дистрибуция.

Сегментиране на клиентите

Вижте подробна презентация за процеса на сегментиране на клиентите.

Принципът MAYA – Most Advanced Yet Acceptable

“To sell something surprising, make it familiar; to sell something familiar, make it surprising.”

— Raymond Loewy

creative-curve.jpg

Моделът Brand Key

A brand is not what you (the advertiser) say it is, it is what the consumers say it is. 

unilever-key.png

Допълнителни материали и ресурси, споменати в хода на лекцията, които допълват темата и дават насоки за още по-задълбочено проучване :

ycombinator.com

Y Combinator е американски акселератор. На техния сайт може да се открие огромно количество ресурси за стартъпи – вкл. видео, подкаст, публикации.

producthunt.com

Product Hunt е американска платформа за споделяне и откриване на нови продукти. Сайтът включва система за коментари и система за гласуване, подобна на Hacker News или Reddit. 

trendingtopics.eu

Trending Topics е следващо поколение дигитални медии, посветени на новата икономика и нейните лидери. 

Web_3_0_Simply_Explaned.jpg

WEB 3.0

Бъдещето е на децентрализирания интернет, където потребителят е в центъра, контролира данните си, печели от своето съдържание и има собствена дигитална суверенна идентичност, с която влиза в различни платформи. Блокчейн ще позволи това да се случи.

Всъщност тази технология ще е в основата на огромна трансформация – децентрализиран и програмируем интернет, в който хората да имат контрол и собственост върху своите данни.

Блокчейн ще позволи синхронизацията на данни в глобален план, ще има важна роля в управлението на новите класове дигитални активи и ще гарантира прозрачност и проследяемост при управление на процеси с повече участници.

Нашата селекция от книги за предприемачество и бизнес

В този блог пост са селектирани някои от книгите, които препоръчваме. Предстои допълване на заглавията.

Вижте също материалите от:

първата лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

втората лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

трета лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

Вижте още от актуалните обучения за развитие на дигиталните умения на сдружение Startup Factory.

Презентациите от четвърта лекция в Обучителната програма по предприемачество за жени, включени в тази статия, принадлежат на Сдружение Стартъп Фектъри и не може да бъде разпространявани без изричното съгласие на собственика. Копирането им без разрешение е забранено съгласно действащото законодателство.

Обучителната програма по предприемачество за жени е разработена от екипа на сдружение Startup Factory u се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Обучението се провежда в периода януари – март 2021г, като в него са включени 125 жени от цялата страна.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно вече шеста година за развитие на ключови дигитални умения на ученици и възрастни, както и за подпомагане на предприемаческата екосистема в България.