fbpx
Share

Презентацията от трета лекция на Обучителната програма по предприемачество за жени обхваща темата за дигитално присъствие на компанията и лидерството като принцип за изключителна отговорност, както и следните теми:

  • Storytelling
  • Метрики – Ако не знаете числата си – не може да управлявате бизнеса си.
  • Платформи – Chicken and egg problem
  • Customer development или развитие на клиента – основни стъпки, основни грешки

Дигитално присъствие – основни принципи и съвети

Вижте подробна публикация в нашия блог на тази тема.

Customer discovery

4-те спъпки в процеса на развитие на клиента / customer development

  1. Идентифициране на клиента, в съответствие с визията на основателите и превръщането им в набор от тестови бизнес хипотези. След това се разработва план за тестване на тези хипотези.
  2. Тестове за валидиране на клиента – дали резултата от бизнес модела се потваря и дали е скалируем. Ако не, връщаме се към идентифициране на клиенти.
  3. Създаването на клиента / Customer creation е началото на изпълнението. Създава търсене в крайните потребители и ги довежда до продажбените канали, за да се скалира бизнеса.
  4. Изграждането на компания е преходът на организацията от  startup до компания, фокусирана върху изпълняването на валидиран модел.

Допълнителни материали и ресурси, споменати в хода на лекцията, които допълват темата и дават насоки за още по-задълбочено проучване :

Финансов модел

Таблицата, която може да използвате при разработване на финансов модел, е качена тук

Hubspot.com

Една от най-големите платформи в света за управление на клиентски взаимоотношения, оптимизация на продажбени процеси и автоматизация на маркетинг и търговия. Следете блогът им за полезна информация.

Препоръчана книга от участничка в обучението по предприемачество за жени:

Относно автентичността и доверието: The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything By Stephen M. R. Covey ( https://www.speedoftrust.com/ )

Вижте също материалите от:

първа лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

втора лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

четвърта лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

Вижте още от актуалните обучения за развитие на дигиталните умения на сдружение Startup Factory.

Презентацията от третата лекция в Обучителната програма по предприемачество за жени, включена в тази статия, принадлежи на Сдружение Стартъп Фектъри и не може да бъде разпространявана без изричното съгласие на собственика. Копирането ѝ без разрешение е забранено съгласно действащото законодателство.

Обучителната програма по предприемачество за жени е разработена от екипа на сдружение Startup Factory u се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Обучението се провежда в периода януари – март 2021г, като в него са включени 125 жени от цялата страна.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно вече шеста година за развитие на ключови дигитални умения на ученици и възрастни, както и за подпомагане на предприемаческата екосистема в България.